Europa en un click
  
  
1. ACTUALITAT DE LA UE
LA COMISSIÓ EUROPEA PRESENTA EL PACTE VERD EUROPEU
  
La Comissió Europea va presentar el passat desembre el Pacte Verd Europeu, un full de ruta per fer sostenible l’economia europea transformant els reptes climàtics i ambientals en oportunitats en tots els àmbits polítics i fent una transició verda justa i integradora per a tothom.

El Pacte Verd Europeu inclou un full de ruta per impulsar un ús eficient dels recursos que ens faci evolucionar cap a una economia neta i circular que freni el canvi climàtic, reverteixi la pèrdua de biodiversitat i redueixi la contaminació. A més, també s'esmentn les inversions necessàries i les eines de finançament de què disposem i s’hi explica la manera de garantir una transició verda justa i integradora.

El Pacte Verd Europeu abasta tots els sectors de l’economia i, molt especialment, el transport, l’energia, l’agricultura, els edificis o fins i tot indústries com ara la siderúrgica, la del ciment, les TIC, la del tèxtil o la dels productes químics.

Més informació: Comissió Europea

  
  
  
2. PROGRAMES I CONVOCATÒRIES
AJUTS DEL PROGRAMA EMPLEAVERDE PER LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES DESOCUPADES AMB L’OBJECTIU DE FOMENTAR L’ECONOMIA VERDA I BLAVA
  
Convocatòria de subvencions per a la contractació de persones desocupades a temps complert per un període mínim de 6 mesos en entitats que estiguin vinculades, directa o indirectament, amb l’economia verda i/o blava.

Els ajuts s’emmarquen dins del Programa Empleaverde del Ministerio para la Transición Ecológica, programa cofinançat pel Fons Social Europeu (FSE)

Les subvencions estan dirigides a entitats privades, amb o sense ànim de lucre. El tipus de contracte pot ser indefinit o per obra i servei, a jornada completa.

Termini: 17 de febrer 2020

Més informació: convocatòria del Programa Empleaverde

  
  
  
CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA EUROPA AMB ELS CIUTADANS 2020
  
El programa Europa amb els Ciutadans contribueix a difondre coneixement sobre la UE, la seva història i diversitat als ciutadans i impulsar la ciutadania europea.

En l’actual convocatòria s’han obert 4 línies de finançament de projectes:

1. Projectes de Societat Civil
2. Xarxes de municipis
3. Projectes de memòria europea
4. Agermanament de pobles

Terminis: diferents dates durant el 2020, en funció de la línia.

Més informació: Fons Europeus a Catalunya - Generalitat de Catalunya

  
  
  
CONVOCATÒRIA DE PROPOSTES PER A PREVENIR I COMBATRE TOTA FORMA DE VIOLÈNCIA CONTRA ELS INFANTS, ELS JOVES I LES DONES
  
La Comissió Europea ha obert el termini per a la presentació de projectes finançables a través del programa Drets, Igualtat i Ciutadania, adreçats a complir amb les prioritats següents:

- Prioritat 1: prevenir la violència de gènere.
- Prioritat 2: combatre la violència en línia contra les dones.
- Prioritat 3: protegir i donar suport als infants, els joves i les dones víctimes o víctimes potencials (inclosos els testimonis) de violència.
- Prioritat 4: prevenir, combatre i respondre a la violència entre infants (bullying)

Els projectes poden ser d’àmbit nacional o transnacional, i els sol·licitants i socis han de ser entitats públiques o organitzacions privades establertes en un país participant del programa de Drets, Igualtat i Ciutadania o organitzacions internacionals.

Termini: 1 d’abril 2020

Més informació: Comissió Europea

  
  
  
3. SOM EUROPA
LA COMISSIÓ EUROPEA RENOVA LA SUBVENCIÓ A LA PAERIA PER OFERIR EL SERVEI EUROPE DIRECT D’INFORMACIÓ DE LA UE DURANT EL 2020
  
La Comissió Europea ha tornat a concedir a l’Ajuntament de Lleida una subvenció per valor de 29.070,00 euros per continuar donant suport a la tasca del punt d’informació Europe Direct Lleida durant el 2020, d’acord amb el pla triennal aprovat per la Comissió Europea el 2018. L’Ajuntament de Lleida forma part dels 37 centres d’informació Europe Direct a Espanya durant el període 2018-2020.

L’Ajuntament de Lleida, que realitza aquesta tasca a través del centre d’informació Europe Direct des del 2009, es consolida d’aquesta manera com un dels tres punts informatius que desenvoluparan aquest servei a Catalunya fins el desembre de 2020. Els altres Europe Direct a Catalunya són a Tarragona (Ajuntament) i a Girona (Universitat)

L’Europe Direct Lleida, situat al carrer Major 31 bis i obert al públic per a consultes sobre la UE (dins les dependències de Turisme de Lleida), continuarà formant part de la xarxa de la Comissió Europea especialitzada en dades i continguts sobre la UE adreçada a la ciutadania de tots els països membres.

Més informació: Europe Direct Lleida

  
  
  
4. DESTAQUEM
PRÀCTIQUES A LA COMISSIÓ EUROPEA
  
Programa de pràctiques remunerades de 5 mesos per a titulats/des universitaris/es a diversos serveis i Direccions Generals de la Comissió Europea. Requisits: tenir bon nivell d’anglès, francès o alemany i un títol universitari de com a mínim tres anys.
Presentació de sol·licituds fins el 31 de gener de 2020. Inici de les pràctiques a l’octubre de 2020.
Comissió Europea

  
  
  
PRÀCTIQUES AL COMITÈ DE LES REGIONS DE LA UE
  
Pràctiques de 5 mesos a Brussel•les per a graduats/des universitaris.
Requisits: tenir la nacionalitat d’un país de la UE o d’un país candidat, tenir excel•lent coneixement d’una de les llengües oficials de la UE i un coneixement satisfactori d’una de les llengües següents: anglès o francés; no haver gaudit anteriorment d’unes pràctiques similars de més de 8 setmanes en una institució o organisme de la UE.
Presentació de sol·licituds fins el 30 de març de 2020. Inici de les pràctiques al setembre 2020.
Comitè de les Regions

  
  
  
PRÀCTIQUES A DIFERENTS REGIONS D’EUROPA- PROGRAMA EURODISSEA
  
Eurodissea és un programa d'intercanvi de l'Assemblea de les Regions d'Europa (ARE) que ofereix pràctiques de tres a set mesos, a diferents regions d’Europa, als joves que estan buscant feina i que tinguin de 18 a 30 anys.
Actualment hi ha obertes vàries ofertes de pràctiques a Bèlgica i França, per a diferents perfils professionals (comunicació, biotecnologia, humanitats, enginyers de projectes en el sector de l’aigua, projectes artístics, entre altres)
Programa Eurodissea

  
  
  
5. OFERTES DE TREBALL A L’ESPAI ECONÒMIC EUROPEU
OFERTES DE TREBALL DE LA XARXA EURES A L’ESPAI ECONÒMIC EUROPEU
  
Podeu consultar les ofertes de treball i processos de selecció de personal a Europa en aquest enllaç del nostre web

  
  
  
CONVOCATÒRIES DE TREBALL I PRÀCTIQUES EN INSTITUCIONS DE LA UE
  
Podeu consultar més convocatòries de treball i programes de pràctiques en institucions, agències i organismes de la UE en aquest enllaç del nostre web

  
  
  
6. PRIORITATS DE LA COMISSIÓ EUROPEA
NOVES NORMES DE LA UE PER IMPULSAR I MODERNITZAR ELS DRETS DELS CONSUMIDORS
  
Les noves normes de la UE per impulsar i modernitzar els drets dels consumidors han entrat en vigor el 7 de gener de 2020. Amb aquestes normes s’augmenta la protecció dels consumidors en compres online i també s’incrementa la transparència, ja que s’informarà si la persona que ven béns o serveis online és comerciant o particular.

Entre altres aspectes, les noves regles prohibeixen també als comerciants revendre entrades d’esdeveniments comprades a través de bots online.

Més informació: Comissió Europea

  

Europe Direct Lleida
C/Major, 31 bis - 25007 Lleida | Tel. 973 700 675 http://europedirect.paeria.cat/

Per consultar els enllaços, cal obrir el correu prèviament, ja que no funcionen en 'Vista prèvia'
Per consultar, modificar o cancel·lar les seves dades d'aquest servei premi aquí

Soc de Lleida