Europa en un click
  
  
1. ACTUALITAT DE LA UNIÓ EUROPEA
EL REGNE UNIT DEIXA DE SER ESTAT MEMBRE DE LA UNIÓ EUROPEA
  
Des de la mitjanit del 31 de gener del 2020 el Regne Unit es troba en un període de transició per deixar de ser membre de la Unió Europea. Aquest període temporal s'ha pactat com a part de l’acord de retirada del Regne Unit, i durarà fins, com a mínim, el 31 de desembre de 2020. Durant aquests mesos, la UE i el Regne Unit hauran d’acordar una nova associació per al futur.

Fins aleshores, la situació romandrà sense canvis per als ciutadans, els consumidors, les empreses, els inversors, els estudiants i els investigadors, tant a la UE com al Regne Unit. El Regne Unit deixarà d’estar representat a les institucions, agències, òrgans i oficines de la UE, però el dret de la UE continuarà aplicant-se al Regne Unit fins al final del període transitori.

Més informació: Comissió Europea

  
  
  
2. PROGRAMES I CONVOCATÒRIES
CONSULTA PÚBLICA SOBRE EL PLA EUROPEU DE LLUITA CONTRA EL CÀNCER
  
La Comissió Europea ha posat en marxa una consulta pública sobre el Pla Europeu de Lluita contra el Càncer. La consulta ajudarà a configurar el pla, els àmbits d'actuació clau i a avaluar possibles mesures futures. El Pla Europeu de Lluita contra el Càncer ha de proposar mesures en cada fase clau de la malaltia:

• Mesures de prevenció
• Detecció i diagnòstic precoç
• Tractament i cures
• Qualitat de vida

L’objectiu d’aquesta consulta és que la ciutadania i les parts interessades expressin la seva opinió al respecte. La participació està oberta fins el 3 de març de 2020.

Més informació i enllaç a la consulta: Comissió Europea

  
  
  
CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER PROMOURE LA IMPLEMENTACIÓ EFECTIVA DEL PRINCIPI DE NO DISCRIMINACIÓ
  
La Comissió Europea ha publicat la convocatòria del programa Drets, Igualtat i Ciutadania (REC), que preveu com a actuacions finançables projectes d’alguna de les prioritats següents:

1. Fomentar la gestió i la inclusió de la diversitat en el lloc de treball
2. Lluitar contra la discriminació basada en l’orientació sexual a la societat i promoure la igualtat de les persones LGBTI
3. Lluitar contra la discriminació d’origen racial o ètnic i/o les discriminacions múltiples.
4. Enfortiment de la lluita contra l'anti-gitanisme i altres formes de discriminació dels gitanos.
5. Promoure la no discriminació per raó de sexe, origen racial o ètnic, religió o creença, discapacitat, edat o orientació sexual.
6. Recollida de dades sobre igualtat.

Algunes de les prioritats estan obertes a la participació d’autoritats públiques o entitats privades (1,2,3,4), i d’altres només a autoritats públiques (5 i 6), i alguns dels projectes poden ser nacionals o transnacionals (veure requisits a la convocatòria)

Termini: 1 d’abril 2020

Més informació: Comissió Europea

  
  
  
CONVOCATÒRIA EUROPA CREATIVA “CREATIVE INNOVATION LAB 2020”
  
L’objectiu d’aquesta convocatòria del programa “Europa Creativa” de la Comissió Europea és teixir ponts entre continguts culturals i audiovisuals a través de la tecnologia digital.

Es donarà suport als projectes que:

a) presentin noves formes de creació als camins creuats entre diferents sectors culturals i creatius, inclòs el sector audiovisual, i mitjançant l'ús de tecnologies innovadores, inclosa la realitat virtual;

b) fomentin enfocaments i eines sectorials innovadores per facilitar l'accés, la distribució, la promoció i / o la monetització de la cultura i la creativitat, inclòs el patrimoni cultural.

Són elegibles en aquesta convocatòria: entitats sense ànim de lucre; entitats públiques, organitzacions internacionals, universitats i institucions docents, centres de recerca i empreses de l'àmbit de les indústries culturals i creatives.

Termini: 14 de maig 2020

Més informació: Comissió Europea

  
  
  
3. SOM EUROPA
PRIMERA TROBADA TRANSNACIONAL DEL PROJECTE EUROPEU GAIN A LLEIDA
  
El passat gener es va celebrar a Lleida la primera trobada transnacional del projecte Erasmus plus “GAIN” (Grow Access Inclusion Network), coordinat per l’associació lleidatana PROSEC- Promotora Social. Es tracta d’una xarxa europea per millorar les possibilitats de mobilitat europea per a joves amb menys oportunitats, oferint possibilitats reals de participar en projectes de mobilitat europea a joves amb menys oportunitats. El projecte, que tindrà una durada de 12 mesos, compta amb socis de Bulgària, Estònia, Geòrgia, Polònia i Portugal.

Actualment l’associació PROSEC també desenvolupa i coordina altres projectes europeus amb joves en el marc del programa Erasmus plus:

- “Living Spaces”: transformació d’espais es desús per part de joves, amb socis de Macedònia, Bulgària i Espanya.
- Acollida de voluntaris europeus, i projectes d’acollida i enviament de joves amb dificultats socials, formatives o familiars en el marc del programa Cos Europeu de Solidaritat.
- Projecte “Open Mine” de Diàleg Estructurat dins el programa Erasmus plus, per debatre sobre el racisme, prejudicis i xenofòbia.

Més informació: Prosec- Promotora Social

  
  
  
4. DESTAQUEM
CONVOCATÒRIA DE BEQUES PER AMPLIACIÓ D’ESTUDIS DE POSTGRAU A L’ESTRANGER
  
Convocatòria de la Fundació Ramón Areces de 24 beques per a l'ampliació d'estudis de postgrau en universitats i centres de recerca a l'estranger, durant el curs 2020/2021, sobre temes d’economia (àrees: anàlisi econòmica, distribució comercial, economia aplicada, economia de l'empresa i història económica) i dret de la Unió Europea.
Requisits: tenir nacionalitat espanyola; disposar d'un títol de llicenciat, grau o màster expedit per una universitat espanyola o d'un títol similar d'una universitat estrangera; estar cursant l’últim any d’una titulació universitària durant el curs acadèmic 2019/2020 (concessió de la beca subjecta a l’obtenció del títol abans de la data indicada en la convocatòria); acreditar l’admissió al programa d'estudis proposat o al centre on es duran a terme els estudis; coneixement excel·lent de l'idioma en què es desenvolupin els estudis o investigació.
Presentació de sol·licituds fins el 16 de març 2020.
Publicació de la convocatòria al BOE

  
  
  
PRÀCTIQUES AL DEFENSOR DEL POBLE EUROPEU
  
Programa de pràctiques d’un any a Brussel·les o Estrasburg per a graduats/des universitaris.
Requisits: tenir la nacionalitat d’un país de la UE o d’un estat candidat; tenir un coneixement excel·lent d’anglès; disposar d’estudis universitaris en Dret, Ciències Polítiques, Estudis Europeus, Relacions Internacionals, Administració Pública Europea, Comunicació o Periodisme; no haver estat beneficiari d’unes altres pràctiques o contracte de treball a les institucions o agències de la UE, durant més de 2 mesos
Presentació de sol·licituds fins el 31 de març 2020. Inici de les pràctiques al setembre 2020.
Defensor del Poble Europeu

  
  
  
BEQUES PER LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN ESTUDIS EUROPEUS D'ARQUITECTURA
  
Convocatòria de 24 beques de la Fundació Arquia per fer pràctiques en estudis europeus d’arquitectura, adreçades a estudiants d'arquitectura i joves arquitectes espanyols, portuguesos o ciutadans amb permís de residència a Espanya o Portugal.
Requisits: per als estudiants: ser estudiant d’arquitectura i haver superat com a mínim un 60% dels crèdits necessaris per obtenir el títol habilitant per a l'exercici de la professió d'arquitecte (a Espanya o Portugal); per als arquitectes: haver obtingut el títol a Espanya o Portugal, o en un altre país i tenir el títol homologat amb posterioritat al 30 d’abril de 2019 en algun dels 2 països mencionats.
Presentació de sol·licituds fins el 30 d'abril de 2020.
Fundació Arquia

  
  
  
5. OFERTES DE TREBALL A L’ESPAI ECONÒMIC EUROPEU
OFERTES DE TREBALL DE LA XARXA EURES A L’ESPAI ECONÒMIC EUROPEU
  
Podeu consultar les ofertes de treball i processos de selecció de personal a Europa en aquest enllaç del nostre web

  
  
  
CONVOCATÒRIES DE TREBALL I PRÀCTIQUES EN INSTITUCIONS DE LA UE
  
Podeu consultar més convocatòries de treball i programes de pràctiques en institucions, agències i organismes de la UE en aquest enllaç del nostre web

  
  
  
6. PRIORITATS DE LA COMISSIÓ EUROPEA
LA COMISSIÓ EUROPEA PROPOSA DUPLICAR EL FINANÇAMENT DEL PROGRAMA ERASMUS
  
Per al proper pressupost de la UE a llarg termini, que cobrirà el septenni 2021-2027, la Comissió Europea proposa duplicar el finançament d'Erasmus, que ascendiria a 30.000 milions d'euros, amb 25.900 milions d’euros dedicats a l’educació i formació, 3.100 milions d’euros a joventut i 550 milions d’euros als esports.

Més informació: Comissió Europea

  

Europe Direct Lleida
C/Major, 31 bis - 25007 Lleida | Tel. 973 700 675 http://europedirect.paeria.cat/

Per consultar els enllaços, cal obrir el correu prèviament, ja que no funcionen en 'Vista prèvia'
Per consultar, modificar o cancel·lar les seves dades d'aquest servei premi aquí

Soc de Lleida