Europa en un click
  
  
1. ACTUALITAT DE LA UE
PROPOSTA DE NOVA LLEI EUROPEA PER ASSOLIR LA NEUTRALITAT CLIMÀTICA EL 2050
  
La Comissió Europea va presentar la setmana passada una proposta per incorporar a la legislació europea el compromís polític de la UE d’arribar a ser climàticament neutra abans del 2050 per tal de protegir el planeta i la nostra població. La legislació europea en matèria de lluita contra el canvi climàtic ja estableix aquest objectiu amb vistes al 2050 i un seguit de directrius que han de seguir totes les polítiques de la UE.

Amb l’aprovació de la nova legislació en matèria de lluita contra el canvi climàtic, la Comissió vol disposar d’una eina jurídicament vinculant que permeti atènyer d’aquí al 2050 l’objectiu de «zero emissions netes» de gasos d’efecte hivernacle. Les institucions de la UE i els estats membres han de comprometre’s a prendre les mesures que calguin a nivell nacional i europeu per assolir aquest objectiu.

Més informació: Comissió Europea

  
  
  
2. PROGRAMES I CONVOCATÒRIES
AJUTS PER A NOUS EMPRENEDORS PER REALITZAR ESTADES EN EMPRESES D’ACOLLIDA DE LA UE
  
Programa "Erasmus for Young Entrepreneurs" (Erasmus per a Nous Emprenedors) d’intercanvi empresarial de la UE, que ofereix als nous emprenedors l’oportunitat de realitzar una estada professional amb un empresari consolidat a un país de la UE (estada d’entre 1 i 6 mesos), durant la qual col·laboraran professionalment en els projectes de l’empresa d’acollida.

Hi poden participar persones amb un futur projecte empresarial que hagin redactat un pla d’empresa o bé nous emprenedors amb un negoci propi ja constituït en els darrers 3 anys, de tots els sector empresarials i professionals.

La inscripció és gratuïta i contínua i es poden fer inscripcions al programa fins l’any 2022. La candidatura serà validada per una organització intermèdia i un cop acceptada, es pot procedir a la cerca de la empresa d’acollida més adient per a cada participant.

A Catalunya hi ha dues organitzacions intermèdies que valoren les candidatures i gestionen els ajuts: la Cambra de Comerç de Terrassa (CCT) i la Promoció Econòmica de Sabadell. A les Terres de Lleida, Globalleida actua com a punt d’informació del programa.

Més informació: Cambra de Comerç de Terrassa

  
  
  
PROGRAMA MISSIONS CIÈNCIA I INNOVACIÓ PER A EMPRESES
  
Convocatòria del programa “Missions Ciència i Innovació” del CDTI (Centre per al Desenvolupament Tecnològic) per finançar grans projectes de R+D empresarial orientats a resoldre reptes rellevants de la societat, enquadrats en una de les 5 missions següents:

- Energia segura, eficient i neta pel segle XXI
- Mobilitat sostenible i intel.ligent
- Impulsar un gran sector agroalimentari sostenible i saludable
- Impulsar a la indústria espanyola en la revolució industrial del segle XXI
- Donar resposta sostenible a les malalties i necessitats derivades de l'envelliment

Els projectes han d’estar realitzats per agrupacions d'empreses amb participació rellevant d’entitats públiques d'I+D, segons dues categories (missions "Grans Empreses" o "Pimes")

Les Missions Ciència i Innovació estan cofinançades amb el fons FEDER a través del "Programa Operatiu Plurirregional d'Espanya 2014-2020".

Termini: 15 abril 2020

Més informació: seu electrònica CDTI

  
  
  
CONSULTA PÚBLICA SOBRE EL PACTE CLIMÀTIC EUROPEU
  
La Comissió Europea ha proposat el primer Pacte Climàtic Europeu i ha obert una consulta pública per rebre aportacions sobre noves accions climàtiques, l’intercanvi d’informació, el llançament d’activitats i la presentació de solucions.

Els resultats d’aquesta consulta pública s’utilitzaran per donar forma al Pacte Climàtic, abans de la conferència de canvi de clima de les Nacions Unides (COP26) que tindrà lloc a Glasgow el novembre de 2020.

La consulta està oberta fins el 27 de maig 2020. Les respostes a la consulta es poden presentar en qualsevol idioma oficial de la UE.

Més informació: enllaç a la consulta

  
  
  
3. SOM EUROPA
PROJECTE CCI PIRIMEDII DE LES CAMBRES DE COMERÇ TRANSFRONTERERES DE CATALUNYA, FRANÇA I ANDORRA
  
CCI PirineusMed II és un projecte de cooperació transfronterera impulsat per les Cambres de Comerç d’Andorra, Girona, Lleida Occitanie Pyrénées-Méditerranée i Pyrénées Orientales cofinançat pel fons FEDER de la UE mitjançant el programa Interreg POCTEFA (2014-2020), que té com a objectiu impulsar la cooperació econòmica i els fluxos comercials dins de l'espai transfronterer, entre Catalunya, França i Andorra.

CCI PirineusMed II va adreçat a pimes, microempreses i autònoms, amb la finalitat d’augmentar la seva competitivitat, internalització i professionalització, dinamitzant així l’activitat i els contactes comercials entre el teixit empresarial transfronterer.

Les línies d’acció del projecte són: crear una xarxa de tècnics transfronterers que assessorin i acompanyin a les empreses en el seu creixement empresarial; donar suport a projectes rurals; organitzar esdeveniments internacionals i impulsar eines de mobilitat com l’APP o el Club d’Empresaris Transfronterers per tal d’aportar valor afegit i noves potencialitats a les empreses del territori. A més a més, es fomentaran les xarxes entre el territori i altres indrets transfronterers, alhora que s’estudiaran en profunditat la regió i els seus agents.

Més informació: projecte CCI Pirimed

  
  
  
4. DESTAQUEM
NOVA CONVOCATÒRIA DE LA INICIATIVA DISCOVER EU PERQUÈ ELS JOVES DE 18 ANYS VIATGIN GRATIS PER EUROPA
  
DiscoverEU és una iniciativa de la UE que ofereix als joves de 18 anys l'oportunitat de conèixer Europa a través d’un viatge amb el passi Interrail. El proper període de candidatures per als joves que hi vulguin participar estarà obert del 12 al 26 de març de 2020.
Requisits per participar-hi: haver nascut entre l'1 de juliol del 2001 i el 30 de juny de 2002 (ambdós inclosos) i tenir la nacionalitat d'un dels estats membres de la UE.
Els joves seleccionats (prèvia participació en un concurs), podran fer un viatge de fins a 30 dies de durada entre l’1 de juliol de 2020 i el 28 de febrer de 2021.
Portal de la Joventut UE

  
  
  
PRÀCTIQUES AL CONSELL DE LA UNIÓ EUROPEA
  
Programa de pràctiques remunerades de 5 mesos per a recent graduats/des universitaris/es a la Secretaria General del Consell de la Unió Europea.
Requisits: tenir la nacionalitat d'un estat membre de la UE o d'un país candidat, acreditar bon coneixements de francès o anglès i no haver gaudit anteriorment de cap pràctica remunerada superior a 2 mesos a qualsevol institució de la UE.
Presentació de sol·licituds fins el 16 de març. Inici de pràctiques al setembre de 2020.
Consell de la UE

  
  
  
PRÀCTIQUES AL COMITÈ ECONÒMIC I SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
  
Programa de pràctiques remunerades de 5 mesos a Brussel·les per a persones graduades universitàries.
Requisits: tenir la nacionalitat d'un estat membre de la UE, acreditar bon coneixements de francès o anglès i no haver gaudit anteriorment de cap pràctica remunerada superior a 2 mesos a qualsevol institució de la UE.
Presentació de sol·licituds fins el 31 de març. Inici de les practiques al setembre de 2020.
Comitè Econòmic i Social UE

  
  
  
5. OFERTES DE TREBALL A L’ESPAI ECONÒMIC EUROPEU
OFERTES DE TREBALL DE LA XARXA EURES A L’ESPAI ECONÒMIC EUROPEU
  
Podeu consultar les ofertes de treball i processos de selecció de personal a Europa en aquest enllaç del nostre web

  
  
  
CONVOCATÒRIES DE TREBALL I PRÀCTIQUES EN INSTITUCIONS DE LA UE
  
Podeu consultar més convocatòries de treball i programes de pràctiques en institucions, agències i organismes de la UE en aquest enllaç del nostre web

  
  
  
6. PRIORITATS DE LA COMISSIÓ EUROPEA
ESTRATÈGIA EUROPEA PER A LA IGUALTAT DE GÈNERE
  
La Comissió Europea va presentar el 5 de març la seva estratègia per a la igualtat entre homes i dones a Europa, ja que malgrat que la UE és líder mundial en igualtat de gènere, persisteixen la violència i els estereotips de gènere. L’Estratègia Europea per a la Igualtat 2020-2025 que estableix accions clau per als propers cinc anys i es compromet a garantir que la Comissió inclogui una perspectiva d’igualtat en tots els àmbits polítics de la UE.

Més informació: Comissió Europea

  

Europe Direct Lleida
C/Major, 31 bis - 25007 Lleida | Tel. 973 700 675 http://europedirect.paeria.cat/

Per consultar els enllaços, cal obrir el correu prèviament, ja que no funcionen en 'Vista prèvia'
Per consultar, modificar o cancel·lar les seves dades d'aquest servei premi aquí

Soc de Lleida