Europa en un click
  
  
1. ACTUALITAT DE LA UNIÓ EUROPEA
NOVES ESTRATÈGIES PER A L'AGRICULTURA I LA BIODIVERSITAT
  
La Comissió Europea va aprovar, el passat 20 de maig, dues noves estratègies: una sobre biodiversitat, per tornar a posar la naturalesa en les nostres vides, i l’estratègia «Del camp a taula», per recuperar un sistema alimentari just, sa i respectuós amb el medi ambient. Totes dues estratègies es reforcen mútuament perquè fan que la naturalesa, els agricultors, les empreses i els consumidors col·laborin per aconseguir un futur sostenible i alhora competitiu.

Les dues estratègies proposen mesures i compromisos europeus molt ambiciosos per aturar la pèrdua de biodiversitat a Europa i arreu del món, i perquè els nostres sistemes alimentaris esdevinguin normes mundials que fomentin la sostenibilitat competitiva, la protecció de la salut humana i planetària i els mitjans de vida de tots els agents de la cadena de valor alimentària.

Més informació: Comissió Europea

  
  
  
NOU INSTRUMENT DE RECUPERACIÓ EUROPEU: NEXT GENERATION EU
  
La Comissió Europea va presentar el 28 de maig la seva proposta de pla de recuperació econòmica derivada de la pandèmia de la Covid-19, a través de la creació d’un nou instrument de recuperació anomenat “Next Generation EU”. Aquest instrument estaria dotat amb 750.000 milions d’euros, i amb els reforços específics del pressupost de la UE per 2021-2027, elevaran la capacitat financera total del pressupost de la UE a 1,85 bilions d’euros.

La Comissió proposa, dins d’aquest instrument, un nou Mecanisme de Recuperació i Resiliència de 560.000 euros que oferirà suport financer per a inversions i reformes, dotat d’un mecanisme de subvencions de fins a 310.000 euros, i podrà facilitar fins a 250.000 milions d’euros en préstecs. Aquest suport estarà disponible per a tots els Estats membres, però es concentrarà en els més afectats. Ara, el proper pas és arribar a un acord polític sobre aquest nou Instrument al Consell de Ministres de la UE.

Més informació: Comissió Europea

  
  
  
2. PROGRAMES I CONVOCATÒRIES
CONVOCATÒRIES DEL PROGRAMA LIFE 2020
  
L'objectiu general del programa LIFE és contribuir a la implementació, actualització i desenvolupament de la política i la legislació ambiental i climàtica de la UE mitjançant el cofinançament de projectes amb valor afegit europeu. El programa es divideix en dos subprogrames: Programa Medi Ambient i Programa Acció pel Clima.

S’han obert convocatòries dels dos subprogrames, i s’han introduït novetats a la convocatòria 2020 relacionades amb l'impacte de la pandèmia de la COVID-19, com per exemple, l’ampliació de terminis per a la presentació de projectes. També s’han reservat més de 450 milions d’euros per projectes de conservació de la natura, protecció mediambiental i acció climàtica.

Termini: veure cada subprograma.

Més informació: programa LIFE

  
  
  
CONSULTA PÚBLICA SOBRE EL PLA EUROPEU D'OBJECTIU CLIMÀTIC PER AL 2030
  
En el marc del Pacte Verd Europeu, la Comissió Europea proposarà un ampli pla per incrementar el seu objectiu climàtic al setembre de 2020. El pla proposa augmentar l'objectiu de la UE en matèria de reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle per al 2030 fins, com a mínim, menys del 50%, i cap a menys del 55% respecte els nivells de 1990.

La Comissió ha obert una consulta pública a les parts interessades i la ciutadania perquè aportin la seva opinió sobre l'increment de l'ambició climàtica de la UE per al 2030.

Participació oberta fins el 23 de juny 2020.

Més informació: enllaç a la consulta pública

  
  
  
CONSULTA PÚBLICA SOBRE EL PACTE EUROPEU PER AL CLIMA
  
El Pacte Verd Europeu de la Comissió Europea estableix com aconseguir que Europa sigui el primer continent climàticament neutre el 2050. Aquest Pacte Europeu pel Clima pretén donar a la ciutadania i a les parts interessades una veu i un paper en el disseny de noves accions pel clima, compartint informació, llançant activitats de base i solucions d'exhibició que altres poden seguir.

Les persones interessades poden participar en aquesta consulta pública, i les respostes obtingudes seran utilitzades per donar forma al Pacte abans del seu llançament.

Participació oberta fins el 17 de juny 2020.

Més informació: enllaç a la consulta pública

  
  
  
3. SOM EUROPA
PROJECTE EUROPEU DE LLEIDA AMB GIRONA I PERPINYÀ PER PROMOURE UN TURISME TRANSFRONTERER SOSTENIBLE D’ESPAIS FLUVIALS
  
La Regidoria de Transició Ecològica i Turisme de Lleida col·laboren amb Girona i Perpinyà dins del projecte de “Turisme transfronterer fluvial sostenible (TTFS)” per promocionar un turisme saludable de descoberta dels espais fluvials del Segre, el Ter, el Fluvià i el Tet. El projecte està cofinançat al 65% pel FEDER de la Unió Europea.

Aquest projecte ha permès adequar els espais naturals més propers perquè conservin els seus valors ecològics, i potencia un turisme de proximitat, lluny de grans concentracions i apte per gaudir també del riu Segre i de totes les accions de preservació ambiental dutes a terme.

D’aquesta manera, a Lleida s'han realitzat diverses obres de millora ecològica al riu Segre (eliminació d'espècies invasores, plantació d'arbrat, col·locació de caixes niu, torres de biodiversitat i basses de reproducció d'amfibis) i d’infraestructures per poder gaudir de tota la riquesa paisatgística i natural que atresora.

Més informació: Ajuntament de Lleida

  
  
  
4. DESTAQUEM
PRÀCTIQUES A L’INSTITUT EUROPEU DE SEGURETAT (ISS)
  
Programa de pràctiques remunerades de 10 mesos de l’Institut Europeu de Seguretat, a la seva seu de París i a Brussel·les, per fer tasques de recerca, organització d’actes i altres activitats.
Requisits: tenir ciutadania d’un Estat membre de la UE; disposar d’un títol de Màster en Ciències Polítiques, Relacions Internacionals, Economia o àmbit relacionat; tenir molt bon nivell d’anglès i molt bon coneixement d’una altra llengua oficial de la UE.
Presentació de sol·licituds fins el 12 de juny 2020. Inici de les pràctiques l’octubre de 2020.
Institut Europeu de Seguretat

  
  
  
PRÀCTIQUES A L’INSTITUT EUROPEU D’IGUALTAT DE GÈNERE (EIGE)
  
Programa de pràctiques de fins a 6 mesos a l’Institut Europeu d’Igualtat de Gènere a Vilnius (Lituània)
Requisits: ser nacional d’un Estat membre de la UE o de l’EFTA o de Turquia o del Nord de Macedònia; disposar d’un títol universitari; tenir alguna experiència professional en matèria d’igualtat de gènere; tenir molt bon nivell d’anglès i d’una altra llengua oficial de la UE; tenir bones habilitats informàtiques.
Presentació de sol·licituds fins el 15 de juny 2020.
Institut Europeu d'Igualtat de Gènere

  
  
  
PRÀCTIQUES AL PARLAMENT EUROPEU
  
Programa de pràctiques Robert Schuman del Parlament Europeu, de 5 mesos de durada, adreçades a graduats/des universitaris per realitzar tasques de comunicació, dret, traducció i interpretació, administració, tecnologies de la informació, entre d’altres. S’ofereixen 399 places, dues de les quals a l’Oficina de Barcelona i tres a l’Oficina de Madrid.
Requisits: tenir 18 anys en la data del començament de les pràctiques; tenir nacionalitat d'un Estat membre de la UE o d'un país candidat o en vies d'adhesió; tenir molt coneixements de dues llengües oficials de la UE; haver obtingut un títol de nivell universitari com a mínim 3 mesos abans de l'inici de les pràctiques; no haver gaudit, durant més de 2 mesos consecutius d'algun tipus de pràctiques en institucions o òrgans de la UE.
Presentació de sol·licituds fins el 30 de juny 2020. Inici de les pràctiques la tardor de 2020.
Parlament Europeu

  
  
  
5. OFERTES DE TREBALL A L’ESPAI ECONÒMIC EUROPEU
NOVETATS DE LA XARXA EURES EN MOTIU DE LA COVID-19
  
Informació del Servei d’Ocupació Públic Estatal (SEPE) amb webs d’interès en matèria laboral en motiu de la situació excepcional derivada de la COVID-19
SEPE

  
  
  
CONVOCATÒRIES DE TREBALL I PRÀCTIQUES EN INSTITUCIONS DE LA UE
  
Podeu consultar convocatòries de treball i programes de pràctiques en institucions, agències i organismes de la UE en aquest enllaç del nostre web

  
  
  
6. PRIORITATS DE LA COMISSIÓ EUROPEA
CREACIÓ D’UNA PLATAFORMA PERQUÈ ELS INVESTIGADORS PUGUIN COMPARTIR DADES SOBRE EL CORONAVIRUS
  

La Comissió Europea i altres institucions han engegat una plataforma europea de dades sobre el COVID-19 que permetrà la recollida i l’intercanvi de dades sobre les recerques que s’estan duent a terme. Aquesta plataforma, que forma part del pla d’acció ERAvsCorona, representa una altra fita en els esforços dedicats per la Unió Europea per donar suport als investigadors, a Europa i a tot arreu del món, en la lluita contra l’epidèmia del coronavirus.

Més informació: Comissió Europea

  

Europe Direct Lleida
C/Major, 31 bis - 25007 Lleida | Tel. 973 700 675 http://europedirect.paeria.cat/

Per consultar els enllaços, cal obrir el correu prèviament, ja que no funcionen en 'Vista prèvia'
Per consultar, modificar o cancel·lar les seves dades d'aquest servei premi aquí

Soc de Lleida