Europa en un click
  
  
1. ACTUALITAT DE LA UE
ACCEPTADA A ESTUDI LA INICIATIVA CIUTADANA EUROPEA DE DRET A LAIGUA
  
La Comissi Europea ha decidit admetre per al seu estudi la primera iniciativa ciutadana europea (ICE) que porta per ttol "L'aigua s un dret hum" (right2water). Els organitzadors de la iniciativa demanen a la Comissi Europea que garanteixi el dret a l'aigua i el sanejament a tots els ciutadans de la UE, perqu labastiment daigua i la gesti dels recursos hdrics no es regeixin per les normes del mercat interior i sexcloguin de lmbit de la liberalitzaci i tamb, que intensifiqui els seus esforos per garantir-ne l'accs arreu del mn.

La Iniciativa Ciutadana Europea permet, des de labril de 2012, que els ciutadans europeus puguin influir en les poltiques de la UE. Amb aquesta eina, un mili de ciutadans i ciutadanes de la Uni Europea (UE), procedents d'un mnim de set Estats membres, poden demanar a la Comissi Europea que proposi legislaci en algun dels seus mbits de competncia. La primera ICE acceptada a estudi, Right2Water, va obtenir 1,68 milions de signatures i va superar els llindars mnims en 13 Estats membres.

Ms informaci: Comissi Europea

  
  
  
1. PROGRAMES I CONVOCATRIES
AJUTS A PROJECTES INNOVADORS DE PETITES I MITJANES EMPRESES DEL PROJECTE EUROPEU WIDER
  
ACCI (Agncia Catalana per a la Internacionalitzaci de les empreses) atorga ajuts a PIMES establertes a Catalunya per a les despeses d'assessorament extern necessries per al desenvolupament de projectes que proposin solucions innovadores per a afavorir l'envelliment actiu i saludable a casa, adequant els habitatges per a gent gran, fent-los intelligents i sostenibles.

Els ajuts a la innovaci WIDER donen l'oportunitat d'ajudar a PIMES a explorar i/o aplicar nous coneixements per innovar en els seus productes, processos i/o serveis que millorin la seva competitivitat i productivitat en el mercat de l'eco-habitatge intelligent per a gent gran.

Termini: 2 de juny 2014.

Ms informaci: Projecte europeu WIDER

  
  
  
CONVOCATRIA PER FINANAR CAMPANYES DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE
  
La campanya de Mobilitat Urbana Sostenible de la Comissi Europea ha obert la tercera convocatria de propostes per finanar campanyes que tinguin lloc entre l'1 de juny i el 31 de desembre de 2014. La convocatria s oberta a la participaci d'ens locals, a ms d'ONG, instituts de recerca i universitats o altres ens pblics.

La subvenci ser de 7.000 per acci, que haur de realitzar-se en un Estat membre de la UE, Islndia, Liechtenstein o Noruega (queden exclosos Bulgria, Grcia, Itlia, Latvia, Romania i el Regne Unit que ja reben suport financer per campanyes nacionals)

Per poder optar al finanament europeu, primer cal registrar al web de la campanya les accions de sensibilitzaci o campanyes promocionals que promoguin la mobilitat urbana sostenible.

Ms informaci: web de la Campanya de Mobilitat Urbana Sostenible

  
  
  
3. SOM EUROPA
ESTUDIANTS DE LLEIDA PARTICIPEN AL CONCURS EUROPEU EUROSCOLA
  
Un equip destudiants del centre Dominiques de Lleida participa al concurs anual Euroscola, organitzat per lOficina dInformaci del Parlament Europeu a Espanya. El concurs t com a tema central el paper del Parlament Europeu com a rgan democrtic i les eleccions al PE.

Euroscola es desenvolupa online i pretn apropar els joves al Parlament Europeu i el seu paper fonamental en la presa de decisions, que influeixen en la vida quotidiana dels habitants de la UE. Els guanyadors obtindran com a premi la participaci en el programa Euroscola del Parlament Europeu a la seva seu dEstrasburg, amb joves de tota Europa, i un ajut econmic per sufragar part de les despeses del viatge.

Podeu seguir el grup destudiants de les Dominiques a travs del seu compte de Twitter @Euroenigma9 i al seu blog.

  
  
  
4. DESTAQUEM
CONVOCATRIA D'OPOSICIONS PER ADMINISTRADORS A LES INSTITUCIONS DE LA UNI EUROPEA A BRUSSELLES I LUXEMBURG
  
Convocatria de 137 places d'administrador generalista adreada a titulats universitaris. Cal tenir estudis universitaris dun mnim 3 anys (els estudiants dltim curs tamb hi poden participar, sempre que obtinguin el ttol abans del 31 de juliol de 2014) i un coneixement satisfactori nivell B2- duna segona llengua a escollir entre langls, el francs o lalemany.
Presentaci de candidatures fins el 14 d'abril.
Web EPSO

  
  
  
PRCTIQUES AL PARLAMENT EUROPEU - BEQUES SCHUMAN
  
Prctiques per a titulats universitaris amb bons coneixements de 2 llenges oficials de la UE. Hi ha 3 modalitats: opci general; opci periodisme; i opci de traducci. La durada de les prctiques s de 5 mesos (exceptuant les de traducci: 3 mesos i prorrogables 3 mesos ms). Presentaci de candidatures fins el 15 de maig de 2014.
Web del Parlament Europeu

  

Europe Direct Lleida
C/Major, 31 bis - 25007 Lleida | Tel. 973 700 675 http://europedirect.paeria.cat/

Per consultar els enllaços, cal obrir el correu prèviament, ja que no funcionen en 'Vista prèvia'
Per consultar, modificar o cancel·lar les seves dades d'aquest servei premi aquí