Europa en un click
  
  
1. ACTUALITAT DE LA UE
NOVA LNIA DE FINANAMENT DE 150 MILIONS DEUROS PER A PIMES ESPANYOLES DELS SECTORS CULTURAL I CREATIU
  
El 23 de gener es va signar el conveni en qu sacorda aquesta lnia, la primera a Europa, amb la garantia del Programa Europa Creativa de la Uni Europea, i gestionada pel Fons Europeu dInversions (FEI).

Les PIMES de lEstat espanyol dels sectors culturals i creatius ja poden accedir a aquest nou finanament dissenyat especficament per a elles i que es canalitza mitjanant la Compaa Espaola de Reafianzamiento (CERSA), entitat adscrita al Ministeri dIndstria, i de les Sociedades de Garanta Recproca (SGR).

Aquesta lnia de finanament ser canalitzada per les 19 Societats de Garantia Recproca, mitjanant les seves 60 oficies a tot lEstat espanyol. A ms, la Uni Europea, a travs del FEI, cobreix el 70% del risc del finanament concedit.

Ms informaci: Europa Creativa-Media Catalunya

  
  
  
2. PROGRAMES I CONVOCATRIES
SEGONA CONVOCATRIA DEL PROGRAMA INTERREG VB SUDOE
  
La segona convocatria del programa INTERREG VB SUDOE (2014-2020) estar oberta del 13 al 31 de mar de 2017, ambds inclosos, per a la presentaci de projectes relacionats amb R+D+I, el medi ambient i leficincia de recursos. Podran ser beneficiries totes les entitats pbliques o privades amb o sense nim de lucre i empreses (excepte grans empreses) localitzades a la zona elegible del programa SUDOE (Espanya, Frana, Portugal, Regne Unit i Principat d'Andorra).

El pressupost total ser de 25.000.000 per als dos eixos: 16 M per a R+D+I i 9 M per a medi ambient i eficincia de recursos. Els projectes savaluaran en dues fases: la primera fase consisteix en presentar el dossier de candidatura; els projectes que superin favorablement aquesta fase hauran de competir en una segona fase, en la qual hauran de presentar el dossier de candidatura complet.

Ms informaci: web del programa Interreg SUDOE

  
  
  
CONVOCATRIA ERASMUS+: FINANAMENT DACCIONS DESCENTRALITZADES A NIVELL DE LESTAT ESPANYOL PER A JOVES
  
Lobjectiu de la convocatria s donar suport a activitats que promoguin la ciutadania activa entre joves, especialment l'europea; que potencin la solidaritat i promoguin la tolerncia; que afavoreixin l'enteniment mutu entre joves, que contribueixin a millorar la qualitat dels sistemes de suport a les activitats de joves i a reforar la capacitat de les organitzacions de la societat civil en l'mbit de la joventut i, en general, que afavoreixin la cooperaci europea en l'mbit de la joventut.

Es preveuen tres tipus daccions clau:
1. Acci clau 1: Mobilitat de les persones per motius daprenentatge
2.Acci clau 2: Associacions estratgiques en lmbit de la joventut
3.Acci clau 3: Suport a la reforma de les poltiques

Hi ha diferents terminis per a la presentaci de candidatures.

Ms informaci: Erasmus Plus Injuve

  
  
  
CONVOCATRIA DEL COS EUROPEU DE SOLIDARITAT: PROJECTES EN LMBIT MEDIAMBIENTAL
  
Lobjectiu de la convocatria, adreada a organismes i organitzacions que vulguin acollir voluntaris, s enfortir els serveis de voluntariat per a joves de tota la UE centrant les activitats en la conservaci dels espais Natura 2000, protecci ambiental i restauraci dels espais naturals i dels ecosistemes.

La convocatria pretn explorar la possibilitat que joves voluntaris/es collaborin en activitats de protecci del medi ambient, principalment de la xarxa Natura 2000 i de projectes LIFE en curs. Natura 2000 s la xarxa ms gran d'rees protegides al mn i s'estn pel 18% de la superfcie terrestre de la UE i gaireb el 6% del seu territori mar; ofereix aix, refugi a les espcies i hbitats ms valuosos i amenaats d'Europa.

Termini: 7 de mar 2017

Ms informaci: convocatria LIFE

  
  
  
3. SOM EUROPA
LA CAMBRA DE COMER DE LLEIDA PARTICIPA AL PROJECTE TRANSFRONTERER CCI PIRINEUS MED
  
CCI Pirineus Med s una agrupaci creada per les Cambres de Comer de Lleida, Andorra, Girona i Perpiny cofinanada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) mitjanant el programa Interreg V-Poctefa i que va especialment adreat a les pimes, als autnoms, i a les microempreses. Aquest projecte t els segents objectius:

- impulsar la cooperaci econmica i els fluxos comercials a lespai transfronterer;
- dissenyar eines comunes que permetin a les empreses i als professionals desenvolupar-se internacionalment;
- afavorir les aliances estratgiques entre els diferents actors econmics implicats.

CCI Pirineus Med vol ajudar a crear nous models empresarials i iniciatives comunes que permetin les aliances estratgiques, com la creaci duna xarxa de tcnics especialistes transfronterers que assessori empreses i emprenedors; lorganitzaci desdeveniments de carcter internacional, entre altres.

Ms informaci: web del projecte CCI Pirineus Med

  
  
  
4. DESTAQUEM
BEQUES PER A ESTUDIS DE POSTGRAU A LESTRANGER EN CINCIES SOCIALS
  
Convocatria de fins a 22 beques de la Fundaci Ramon Areces per a la realitzaci destudis de postgrau en universitats i centres dinvestigaci a lestranger per al curs 2017-2018 en temes dEconomia i Dret de la Uni Europea.
Requisits per optar-hi: tenir nacionalitat espanyola; titulaci de llicenciat, grau o mster; tenir ladmissi en una universitat o centre dinvestigaci estranger per al curs 2017-2018; coneixement excellent de la llengua del pas de dest.
Presentaci de sollicituds fins el 28 de febrer.
Fundaci Ramon Areces

  
  
  
BEQUES FULBRIGHT D'AMPLIACI D'ESTUDIS ALS ESTATS UNITS
  
Convocatria de fins a 25 beques per cursar estudis de postgrau en universitats d'Estats Units en qualsevol disciplina per al curs 2018-2019. Requisits per optar-hi: tenir nacionalitat espanyola; titulaci universitria obtinguda entre l'any 2011 i el 2017; coneixement excellent d'angls parlat i escrit. La beca inclou ajut pel viatge, beca mensual i taxes de matrcula.
Presentaci de sollicituds fins el16 de mar de 2017.
Programa Fullbright

  
  
  
PRACTIQUES AL COMIT DE LES REGIONS A BRUSSELLES
  
Programa de prctiques remunerades per un perode mxim de 5 mesos (a partir de setembre de 2017) al Comit de les Regions de la UE, adreades a titulats/des universitaris/es. Requisits: nacionalitat dun estat membre de la UE o dun pas candidat; titulaci universitria; bons coneixements dangls o francs.
Presentaci de sollicituds fins el 31 de mar.
Comit de les Regions

  
  
  
OFERTES DE TREBALL PER A PROFESSORS DE PRIMRIA I SECUNDRIA AL REGNE UNIT
  
Procs de selecci de professors/es de diferents especialitats (Matemtiques, Fsica, Noves Tecnologies, Qumica, Biologia, Cincies, Espanyol/Alemany, Espanyol/Francs) per a centres educatius del Regne Unit. Cal tenir el nivell B2 dangls (Secundria) o C1/ C2 (Primria).
Enviament de sollicituds fins el 18 de febrer.
Oferta de treball

  
  
  
5. OFERTES DE TREBALL A EUROPA I A LES INSTITUCIONS DE LA UE
OFERTES DE TREBALL DE LA XARXA EURES A LESPAI ECONMIC EUROPEU
  
Podeu veure les ofertes de treball i processos de selecci de personal a Europa en aquest enlla del nostre web

  
  
  
CONVOCATRIES DE TREBALL I PRCTIQUES EN INSTITUCIONS DE LA UE
  
Podeu consultar convocatries de treball i programes de prctiques en institucions, agncies i organismes de la UE en aquest enlla del nostre web

  
  
  
6. PRIORITATS DE LA COMISSI EUROPEA
INFORME DE LA COMISSI EUROPEA SOBRE LECONOMIA CIRCULAR
  
Un any desprs de l'adopci del seu paquet de mesures sobre l'economia circular, la Comissi Europea va presentar, el 26 de gener, un informe sobre els resultats i els avenos de les principals iniciatives del seu pla d'acci de 2015. La Comissi enumera les principals mesures adoptades en mbits com ara els residus, el disseny ecolgic, els residus alimentaris, els adobs orgnics, les garanties dels bns de consum, aix com la innovaci i la inversi.

A ms a ms de linforme, la Comissi ha adoptat noves mesures mitjanant la creaci d'una plataforma de suport financer per a l'economia circular amb el Banc Europeu d'Inversions (BEI), que agrupa inversors i innovadors. Tamb ofereix orientacions als Estats membres sobre la transformaci de residus en energia, i proposa una millora de la legislaci relativa a certes substncies perilloses en aparells elctrics i electrnics.

Ms informaci: Comissi Europea

  

Europe Direct Lleida
C/Major, 31 bis - 25007 Lleida | Tel. 973 700 675 http://europedirect.paeria.cat/

Per consultar els enllaços, cal obrir el correu prèviament, ja que no funcionen en 'Vista prèvia'
Per consultar, modificar o cancel·lar les seves dades d'aquest servei premi aquí