Europa en un click
  
  
1. ACTUALITAT DE LA UE
LA COMISSI EUROPEA PRESENTA EL LLIBRE BLANC SOBRE EL FUTUR DEUROPA
  
La Comissi Europea va presentar el passat 1 de mar el Llibre blanc sobre el futur dEuropa, que recull els principals reptes que ha d'afrontar Europa i les principals oportunitats per als propers deu anys. Shi exposen cinc escenaris o alternatives devoluci daqu al 2025 en funci del cam que els Estats membres decideixin prendre.

Els escenaris o alternatives que contempla el Llibre Blanc sn:

- Escenari 1: continuar igual. La UE dels vint-i-set se centra en el compliment del seu programa de reformes.

- Escenari 2: noms un mercat nic. La UE dels vint-i-set se centraria progressivament en el mercat nic si els Estats membres no es posen dacord en un seguit dmbits.

- Escenari 3: qui desitgi avanar que ho pugui fer. La UE dels vint-i-set continuaria funcionant com actualment, per permetria que els Estats membres que ho desitgessin poguessin aprofundir la seva collaboraci en mbits concrets com ara la defensa, la seguretat interior o els afers socials.

- Escenari 4: fer menys, per de manera ms eficient. La UE dels vint-i-set es limitaria a millorar i agilitzar les seves actuacions en els mbits prioritaris que hagus triat i intervindria menys en aquells que consideri que no aporten cap valor afegit.

- Escenari 5: fer molt ms conjuntament. Els Estats membres decidirien compartir ms competncies, recursos i decisions en tots els mbits.

Ms informaci: Comissi Europea

  
  
  
2. PROGRAMES I CONVOCATRIES
CONVOCATRIA INTERREG MED: PROMOCI DEL CREIXEMENT SOSTENIBLE A LA MEDITERRNIA
  
Lobjectiu de la convocatria s fomentar el creixement sostenible a la Mediterrnia a travs de ls de prctiques innovadores, ls raonable dels recursos i el suport a la integraci social. Els eixos prioritaris de la convocatria sn:

- Promoure la capacitat dinnovaci a lrea Mediterrnia en lmbit del creixement intelligent i sostenible;
- promoure estratgies deficincia energtica i ds redut del carb;
- protegir i promoure els recursos naturals i culturals de la Mediterrnia;

La convocatria sadrea especialment a aquelles pimes amb una aposta ferma per lR+D+I. s requisit imprescindible la formaci de consorcis integrats per almenys 4 entitats pbliques o privades de 4 estats pertanyents al programa Interreg, 3 dels quals han de ser membres de la UE.

Termini: 31 de mar 2017
Ms informaci: convocatria

  
  
  
CONVOCATRIA EUROPA CREATIVA CULTURA: SUPORT A LES PLATAFORMES CULTURALS I CREATIVES EUROPEES
  
Lobjectiu de la convocatria s la construcci de plataformes europees culturals i creatives per a promoure artistes emergents i reforar el sector cultural i creatiu. Es finanaran activitats orientades a: promoure la mobilitat internacional dartistes europeus per tal de fer una major difusi dels seus treballs; augmentar el reconeixement dartistes i creadors/es europeus per mitj duna millor estratgia de marca i/o la creaci dun segell de qualitat europeu.

Els candidats admisibles sn: plataformes europees que constin duna entitat coordinadora i de com a mnim deu operadors culturals europeus situats en un mnim de deu pasos diferents que participin al programa Cultura. Almenys cinc daquests operadors hauran destar legalment establerts als pasos que figuren a la categoria 1, 3 o 4 de pasos admissibles (Estats membres de la UE, pasos EFTA, Confederaci Sussa)

Termini: 6 dabril 2017
Ms informaci: Europa Creativa Media- Catalunya

  
  
  
CONSULTA PBLICA SOBRE EL PROGRAMA CULTURAL EUROPA CREATIVA
  
La Comissi Europea ha obert una consulta pblica per avaluar el programa cultural Europa Creativa i aix recollir opinions sobre la pertinncia dels objectius daquest programa, els resultats de les mesures adoptades per assolir-los i l'eficcia de la seva aplicaci. Lobjectiu s establir el valor afegit del programa en relaci amb els reptes i oportunitats dels sectors cultural i audiovisual.

La consulta abasta els tres eixos del programa: el subprograma de Cultura, el subprograma MEDIA, i el captol intersectorial. Les contribucions a la consulta es podran realitzar a travs duna pgina web fins el 24 dabril.


Ms informaci: enlla a la consulta

  
  
  
3. SOM EUROPA
SUBVENCI DE FONS EUROPEUS FEDER CONCEDIDA A LA PAERIA PER AL NOU MUSEU DART DE LLEIDA
  
El nou Museu dArt de Lleida rebr prop de 2 milions dels fons europeus FEDER 2014-2020, fet que permetr que el Museu tingui una seu definitiva a ledifici histric de lantiga Audincia de Lleida, a la Rambla Ferran. Es tracta dun projecte que semmarca en la darrera convocatria dels eixos 4 i 6 del fons FEDER, presentada pel Govern de la Generalitat en el marc del Programa Operatiu del FEDER Catalunya 2014-2020.

El calendari a seguir a partir dara ser que el mes de mar denguany estigui enllestit el projecte arquitectnic executiu del Museu, perqu al mes de maig es pugui presentar la licitaci del mateix. Aix, a la tardor siniciarien les obres que durarien fins al 2018 i es completarien al 2019 amb la implementaci museogrfica de lequipament i la seva inauguraci.

Ms informaci: Ajuntament de Lleida

  
  
  
4. DESTAQUEM
X CONCURS DARTICLES SOBRE LA UE
  
Les institucions europees a Barcelona han llenat la 10a edici del concurs d'articles sobre la UE, al voltant del 30 aniversari Erasmus, un dels programes ms exitosos de la UE. Hi poden participar tots aquells joves (de mxim 30 anys) que estiguin estudiant en una universitat de la Uni Europea o que faci com a mxim cinc anys que s'hagin graduat. El premi s la publicaci de larticle i la participaci en un seminari de periodistes a Brusselles, un viatge que ofereix als guanyadors l'oportunitat d'acostar-se al dia a dia de les institucions.
La participaci est oberta fins el 19 de mar.
Representaci de la Comissi Europea a Barcelona

  
  
  
CONCURS EUROSCOLA 2017 PER A JOVES DEL PARLAMENT EUROPEU
  
L'Oficina del Parlament Europeu convoca la XXIII edici del concurs Euroscola, dedicat al 60 aniversari de la signatura dels Tractats de Roma (1957-2017) i centrat en la Carta de Drets Fonamentals de la UE. Poden participar en aquest concurs joves dentre 15 i 18 anys que estudin Ensenyament Secundari Obligatori (ESO), Batxillerat o CFGM en centres educatius espanyols, organitzats en equips.

La competici consistir en la realitzaci dun vdeo duna durada mxima dun minut i trenta segons, amb una temtica basada en algun dels drets recollits a la Carta de Drets Fonamentals de la Uni Europea. Els guanyadors obtindran com a premi la participaci en el Programa Euroscola a Estrasburg i un ajut econmic per sufragar part de les despeses de viatge. La participaci est oberta fins el 6 dabril.
Concurs Euroscola

  
  
  
5. OFERTES DE TREBALL A EUROPA I A LES INSTITUCIONS DE LA UE
OFERTES DE TREBALL DE LA XARXA EURES A LESPAI ECONMIC EUROPEU
  
Podeu veure les ofertes de treball i processos de selecci de personal a Europa en aquest enlla del nostre web

  
  
  
CONVOCATRIES DE TREBALL I PRCTIQUES EN INSTITUCIONS DE LA UE
  
Podeu consultar convocatries de treball i programes de prctiques en institucions, agncies i organismes de la UE en aquest enlla del nostre web

  
  
  
6. PRIORITATS DE LA COMISSI EUROPEA
MERCAT NIC DIGITAL: NOVES NORMES QUE PERMETEN ALS EUROPEUS VIATJAR I GAUDIR DELS SERVEIS DE CONTINGUTS EN LNIA A LA UE
  
Els negociadors del Parlament Europeu, dels Estats membres i de la Comissi Europea han arribat a un acord sobre la modernitzaci de la normativa sobre drets dautor de la UE, amb la qual els europeus podran aviat utilitzar plenament els abonaments a serveis en lnia de pellcules, esports, llibres electrnics, jocs de vdeo o msica quan viatgin per la UE.

La futura normativa permetr als consumidors accedir als seus serveis de contingut en lnia quan viatgen per la UE de la mateixa manera que en el seu pas.

Ms informaci: Comissi Europea

  

Europe Direct Lleida
C/Major, 31 bis - 25007 Lleida | Tel. 973 700 675 http://europedirect.paeria.cat/

Per consultar els enllaços, cal obrir el correu prèviament, ja que no funcionen en 'Vista prèvia'
Per consultar, modificar o cancel·lar les seves dades d'aquest servei premi aquí