Europa en un click
  
  
1. ACTUALITAT DE LA UNIÓ EUROPEA
FI DEL GEOBLOCKING A LA UE
  
Des del 3 de desembre l'anomenat "geoblocking" està prohibit a tota la UE. Això vol dir que qualsevol ciutadà europeu pot comprar online en una pàgina web d'un altre estat membre sense patir cap tipus de restricció. Es tracta d'un altre pas important en l'avanç cap a un Mercat Únic Digital.

S’anomena geoblocking a les pràctiques que fan servir els venedors online quan imposen restriccions als consumidors en funció de la seva nacionalitat o lloc de residència.

Amb la nova regulació europea, d'aplicació obligatòria des del 3 de desembre, es prohibeix aquesta pràctica amb l'objectiu de potenciar el comerç transfronterer en línia i permetre que els europeus es beneficiïn del mercat únic quan compren a través de la xarxa de la mateixa manera que poden fer-ho quan ho fan de manera física.

Més informació: Comissió Europea

  
  
  
2. PROGRAMES I CONVOCATÒRIES
CONVOCATÒRIA ERASMUS+ PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL I ELS VALORS COMUNS
  
Aquesta convocatòria s’emmarca en l’acció clau 3 del programa Erasmus+ (suport a la reforma de polítiques) i donarà suport a projectes de cooperació transnacional en els àmbits de l'educació i la formació. Els objectius generals són:

• Difondre o ampliar les bones pràctiques sobre l'aprenentatge inclusiu i la promoció de valors comuns, iniciades, en particular, a escala local.
• Desenvolupar i aplicar pràctiques i mètodes innovadors per promoure l'educació inclusiva i fomentar valors comuns.

La convocatòria es dirigeix a organitzacions públiques i privades que actuïn en els àmbits de l'educació, la formació i la joventut o altres sectors socioeconòmics o organitzacions que duguin a terme activitats transversals.

Termini: 26 de febrer 2019
Més informació: convocatòria DOUE

  
  
  
CONVOCATÒRIA DEL PREMI EUROPA SEGLE XXI DE RECERCA SOBRE TEMÀTIQUES EUROPEES
  
El premi Europa Segle XXI convocat per la Fundació Catalunya Europa té per objectiu promoure la recerca al voltant del futur d'Europa i la seva governabilitat. Es valoraran especialment els treballs que abordin la formació i el treball, la sostenibilitat ambiental, la ciència i la tecnologia, i l'Europa social, política, econòmica i cultural.

Aquest premi va dirigit a persones menors de 45 anys que siguin ciutadanes o residents a la Unió Europea. Les recerques poden provenir de tesis doctorals, tesines de màster i altres recerques sempre que no hagin estat publicades fora de l’àmbit acadèmic, i es poden presentar en català, castellà o anglès. la dotació econòmica per al treball guanyador serà de 10.000 €.

Termini: 28 de febrer 2019
Més informació: Fundació Catalunya Europa

  
  
  
3. SOM EUROPA
CONSTITUCIÓ DEL CONSELL GENERAL DEL PROJECTE INNO4AGRO, COFINANÇAT PEL FONS EUROPEU FEDER
  
El 14 de desembre es va celebrar la constitució del Consell General del projecte "INNO4AGRO – un ecosistema innovador per a un sector agroalimentari intel·ligent”. INNO4AGRO és un projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT), coordinat per l’Ajuntament de Lleida, i que compta amb un cofinançament del 50% a través programa operatiu Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de Catalunya 2014-2020.

INNO4AGRO pretén donar suport a la transformació del sector agroalimentari de les Terres de Lleida sobre la base de la innovació tecnològica i la posada en marxa de plataformes i espais de treball, per tal de desplegar una alta capacitat de generació d’idees i models de negoci. Els socis beneficiaris del projecte són l’Ajuntament de Lleida com a coordinador, juntament amb la Universitat de Lleida, el Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari i Turisme de Lleida. A més compta amb la participació d’una desena d’entitats i empreses del sector agroalimentari de les terres de Lleida.

Més informació: Ajuntament de Lleida

  
  
  
4. DESTAQUEM
CONVOCATÒRIA DE PLACES D’AUXILIARS DE CONVERSA A DIFERENTS PAÏSOS
  
Convocatòria de 823 places d'auxiliars de conversa de llengua espanyola pel curs escolar 2019-2020 en centres docents d'Alemanya, Austràlia, Àustria, Bèlgica, Canadà, Estats Units, Federació Russa, França, Irlanda, Itàlia, Malta, Noruega, Nova Zelanda, Regne Unit, Suècia i Suïssa.
Requisits: tenir nacionalitat espanyola; ser estudiant d’últim curs durant l’actual curs acadèmic d’una de les titulacions de l’Annex de la convocatòria o haver obtingut una de les titulacions recollides a l’Annex de la convocatòria en els cursos acadèmics 2015-2016, 2016-2017 o 2017-2018 o disposar del títol de graduat/da, llicenciat/da o Mestre en una de les titulacions recollides a la convocatòria en el curs acadèmic 2014-2015 i disposar o estar cursant el títol de Màster Oficial d’Ensenyament de l’Espanyol com a llengua estrangera o el Màster que habilita per a l’exercici de la funció docent o equivalent.
Presentació de sol·licituds fins el 19 de desembre de 2018.
Injuve

  
  
  
PROGRAMA VULCANUS UE- JAPÓ
  
Programa de pràctiques professionals per a estudiants d’últim any de grau o postgrau d'enginyeria o ciències. Inclou 4 mesos de formació lingüística i 8 mesos de pràctiques en una empresa. Requisits: tenir nacionalitat d’un estat membre de la UE o del programa europeu COSME; estar inscrit en alguna universitat de la UE/COSME durant el curs 2018-2019, en la branca d’enginyeria o ciències (entre el 4rt any d’universitat i el penúltim any de doctorat)
Presentació de sol·licituds fins el 20 de gener 2019.
Programa EU-Japan

  
  
  
5.OFERTES DE TREBALL A L’ESPAI ECONÒMIC EUROPEU
OFERTES DE TREBALL DE LA XARXA EURES A L’ESPAI ECONÒMIC EUROPEU
  
Podeu consultar les ofertes de treball i processos de selecció de personal a Europa en aquest enllaç del nostre web

  
  
  
CONVOCATÒRIES DE TREBALL I PRÀCTIQUES EN INSTITUCIONS DE LA UE
  
Podeu consultar més convocatòries de treball i programes de pràctiques en institucions, agències i organismes de la UE en aquest enllaç del nostre web

  
  
  
6. PRIORITATS DE LA COMISSIÓ EUROPEA
LA COMISSIÓ ADVOCA PER UNA EUROPA CLIMÀTICAMENT NEUTRA AL 2050
  
La Comissió Europea va adoptar el 28 de novembre una visió estratègica a llarg termini per a una economia pròspera, moderna, competitiva i climàticament neutra d'aquí al 2050 - Un planeta net per a tothom.

L'estratègia mostra com Europa pot liderar el camí cap a la neutralitat climàtica mitjançant la inversió en solucions tecnològiques realistes, la capacitació de la ciutadania i l'harmonització de l'acció en àmbits clau com la política industrial, el finançament o la investigació, garantint al mateix temps la justícia social per a una transició justa.

Més informació: Comissió Europea

  

Europe Direct Lleida
C/Major, 31 bis - 25007 Lleida | Tel. 973 700 675 http://europedirect.paeria.cat/

Per consultar els enllaços, cal obrir el correu prèviament, ja que no funcionen en 'Vista prèvia'
Per consultar, modificar o cancel·lar les seves dades d'aquest servei premi aquí

Soc de Lleida