Europa en un click
  
  
1. ACTUALITAT DE LA UE
L’AJUNTAMENT DE LLEIDA REP UNA SUBVENCIÓ WIFI4EU PER COMPTAR AMB XARXA WIFI PÚBLICA I GRATUÏTA EN ESPAIS PÚBLICS
  
Lleida és un dels 100 municipis catalans que comptarà amb aquest bonus, valorat en 15.000 euros. En total, dinou municipis de les comarques de Lleida rebran subvencions de la UE per instal·lar àrees de connexió a internet gratuïta a través de wifi en espais públics, gracies a la iniciativa Wifi4EU, que promou l'accés gratuït a la connectivitat Wi-Fi en espais públics, inclosos parcs, places, edificis públics, biblioteques, centres de salut i museus en municipis de tota Europa.

La Comissió Europea destina 51 milions d’euros per als 3.400 municipis europeus que rebran el “bonus” WiFi4EU en la segona convocatòria publicada.

Més informació: Wifi4EU Catalunya

  
  
  
2. PROGRAMES I CONVOCATÒRIES
AJUTS PER A PROJECTES PROJECTES CULTURA DE L’EUROREGIÓ PIRINEUS MEDITERRÀNIA 2019
  
L’Eurorregió ha convocat ajuts per a projectes culturals d'abast euroregional i europeu. La convocatòria té com a objectiu estimular la cooperació cultural per al territori euroregional, tot animant projectes més locals a adquirir una dimensió i projecció europees.

Són elegibles entitats culturals de Catalunya, de les Illes Balears i d’Occitània. Els projectes han d'incloure, com a mínim, un consorci de tres entitats, una per territori (Catalunya, Illes Balears, Occitània), i és imprescindible la participació financera de tots els socis.

Els àmbits d'acció d'aquesta convocatòria són qualsevol disciplina i expressió artística en els àmbits de les arts escèniques, art contemporani, cinema, audiovisual, patrimoni material i immaterial, llengües euroregionals (català, occità, francès i castellà), música, literatura, etc.

Termini: 27 de maig 2019
Més informació: Euroregió Pirineus Mediterrània

  
  
  
CONVOCATÒRIA D’OPERACIONS QUE ES FINANÇARAN AMB EL FONS SOCIAL EUROPEU
  
Convocatòria de la Secretaría de Estado de Empleo per a la selecció d’operacions que es finançaran amb el Fons Social Europeu en el marc del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social 2014-2020 (POISES)

Les operacions seleccionades hauran d’emmarcar-se en algun dels objectius específics de la convocatòria, agrupats en els següents punts:
1. La inclusió activa
2. La integració socioeconòmica de comunitats marginades
3. La lluita contra tota forma de discriminació i la promoció de la igualtat d’oportunitats
4. El foment de l’emprenedoria social i de la integració professional en les empreses socials, així com l’economia social i solidària.

Podran ser sol·licitants les associacions i fundacions no vinculades a entitats amb ànim de lucre, ni a partits polítics, sindicats o organitzacions empresarials; les institucions humanitàries de caràcter voluntari i d’interès públic; i els organismes de beneficència pública i promoció social; així com les federacions, confederacions i els membres confederats de qualsevol de les anteriors.

Termini: 23 de juny de 2019
Més informació: convocatòria BOE

  
  
  
CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA ‘‘SUPORT A LA INNOVACIÓ EN LES PIMES’’ (PROGRAMA INNOCÁMARAS)
  
Convocatòria d’ajudes per al desenvolupament de Plans d’implantació de solucions innovadores en el marc del Programa InnoCámaras, cofinançat en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea.

L’objecte de la convocatòria és la concessió d’ajudes per a desenvolupar Plans d’implantació de solucions innovadores, que inclouen dues fases seqüencials i progressives:

1. Fase d’Assessorament i Diagnòstic (fase gratuïta per a l’empresa beneficiària)
2. Fase d’Implantació: cofinançada al 40% pel FEDER

Els beneficiaris són Pimes i autònoms de la demarcació territorial de la Cambra de Comerç de Lleida, que es trobin donades d’alta en el Cens de l’IAE.

Termini: 13 desembre 2019 o fins esgotar pressupost.
Més informació: Cambra de Comerç de Lleida

  
  
  
3. SOM EUROPA
PRESENTACIÓ DELS RESULTATS DEL PROJECTE EUROPEU EROVET, LIDERAT PER GLOBALLEIDA I L’ESCOLA DEL TREBALL DE LLEIDA
  
Entre el 8 i 10 de maig va tenir lloc a Lleida la darrera reunió del projecte europeu EROVET per millorar i fomentar l’accés al mercat laboral dels estudiants de Formació Professional del conjunt d’Europa, liderat per GLOBALLEIDA i l’Escola del Treball, en el qual han participat 8 entitats, entre centres educatius, administracions i entitats de promoció econòmica de 7 països (Espanya, Alemanya, Grècia, Itàlia, Portugal, Lituània i Turquia). El projecte EROVET està cofinançat pel programa Erasmus+ de la UE, amb una dotació econòmica de 141.800€.

En aquesta reunió es van presentar els resultats assolits durant els darrers mesos de treball del projecte: la Borsa de Treball europea, la Guia de Bones Pràctiques en formació dual, les bases dels premis d’emprenedoria, el distintiu de reconeixement a centres de formació professional emprenedors i la formació en emprenedoria i empresa, i s’ha fet balanç de tot el projecte.

Més informació: Globalleida

  
  
  
4. DESTAQUEM
BEQUES CULTUREX DE FORMACIÓ PRÀCTICA EN GESTIÓ CULTURAL A L’EXTERIOR
  
Convocatòria de 15 beques "Culturex" de formació pràctica en gestió cultural per a joves espanyols en institucions culturals a l'exterior i en la Representació Permanent d'Espanya davant la UNESCO i la Representació d'Espanya davant la Unió Europea per al 2019.

Requisits: tenir nacionalitat espanyola; tenir títol oficial de Llicenciatura o Grau i una titulació de postgrau en àrees de gestió cultural; no haver superat els 35 anys d'edat en data 31 de desembre de 2019; tenir nivell avançat de l’idioma oficial del país de destí sol·licitat (mínim B2); no haver gaudit d'una beca Culturex en anteriors convocatòries.

Presentació de sol·licituds fins el 24 de maig.
Convocatòria

  
  
  
CONVOCATÒRIA DE BEQUES PER ESTUDIS DE POSTGRAU EN RELACIONS INTERNACIONALS A UNIVERSITATS DE FORA DE L’ESTAT ESPANYOL
  
Diplocat ofereix deu beques per a estudis de postgrau que estiguin relacionats amb la diplomàcia pública, la política, el dret, l’economia i el comerç, les relacions diplomàtiques, la cooperació al desenvolupament i els drets humans, i la integració europea.

Requisits: tenir la nacionalitat d'un dels estats membres de la UE, de l’EEE o dels països candidats a l'adhesió a la UE; haver obtingut una titulació universitària de grau superior d'una universitat situada a Catalunya, o d'un centre d'ensenyament superior adscrit a una universitat situada a Catalunya, en els últims cinc anys (també s’admetran les candidatures d'alumnes de darrer curs, condicionades a l'obtenció del títol en la convocatòria de juny); tenir una nota mitjana mínima de 7 sobre 10 a l'expedient acadèmic; tenir coneixement oral i escrit de la llengua o llengües de treball dels estudis escollits pel candidat/a.

Presentació de sol·licituds fins al 29 de maig.
Convocatòria

  
  
  
BEQUES TURISME D’ESPANYA DE PRÀCTIQUES A LA CONSELLERIES DE TURISME A L’EXTERIOR
  
Convocatòria de beques per a la realització d’activitats o pràctiques formatives a la xarxa de Conselleries de Turisme a l’exterior depenents de l’Institut de Turisme d’Espanya o als seus serveis centrals.

Requisits: nacionalitat espanyola o d’algun dels Estats membres de la UE o de l’EEE; tenir un títol universitari de graduat/da, llicenciat/da, arquitecte, enginyer o màster oficial (amb nota mitjana superior a 6 sobre 10), o de diplomat/da en turisme, ciències econòmiques, empresarials, sociologia, gestió i administració pública (amb nota mitjana superior a 7 sobre 10); nivell d’anglès mínim C1.

Presentació de sol·licituds fins el 6 de juny.
Convocatòria

  
  
  
5.OFERTES DE TREBALL A L’ESPAI ECONÒMIC EUROPEU
OFERTES DE TREBALL DE LA XARXA EURES A L’ESPAI ECONÒMIC EUROPEU
  
Podeu consultar les ofertes de treball i processos de selecció de personal a Europa en aquest enllaç del nostre web

  
  
  
CONVOCATÒRIES DE TREBALL I PRÀCTIQUES EN INSTITUCIONS DE LA UE
  
Podeu consultar més convocatòries de treball i programes de pràctiques en institucions, agències i organismes de la UE en aquest enllaç del nostre web

  
  
  
6. PRIORITATS DE LA COMISSIÓ EUROPEA
LA COMISSIÓ EUROPEA REBAIXA EL PREU DE LES TRUCADES INTERNACIONALS DINS DE LA UE
  

El 15 de maig ha entrat en vigor un nou preu màxim per a totes les trucades internacionals que es facin i per a tots els SMS que s’enviïn dins de la UE. Els consumidors que facin una trucada a un altre estat membre de la UE des del seu país pagaran com a màxim 19 cèntims per minut (+ IVA) i 6 cèntims per cada missatge SMS (+ IVA) que enviïn.

Més informació: Comissió Europea

  

Europe Direct Lleida
C/Major, 31 bis - 25007 Lleida | Tel. 973 700 675 http://europedirect.paeria.cat/

Per consultar els enllaços, cal obrir el correu prèviament, ja que no funcionen en 'Vista prèvia'
Per consultar, modificar o cancel·lar les seves dades d'aquest servei premi aquí

Soc de Lleida