Europa en un click
  
  
1. ACTUALITAT DE LA UE
BARCELONA, ESCOLLIDA PER LA COMISSIÓ EUROPEA PER ACOLLIR UN DELS SUPERORDINADORS DE LA NOVA XARXA EUROPEA DE COMPUTACIÓ D’ALT NIVELL
  
Vuit centres de supercomputació de tota la UE, entre els quals el Barcelona Supercomuting Centre (BSC), acolliran els primers superordinadors europeus.

Aquesta xarxa de computació d’alt nivell donarà suport als investigadors, al sector industrial i a les empreses de la UE en el desenvolupament de noves aplicacions en una àmplia gamma d’àmbits, des del disseny dels medicaments i els nous materials a la lluita contra el canvi climàtic.

Està previst que el supercomputador del Barcelona Supercomputing Centre, el MareNostrum 5, rebi una inversió de l’entorn dels 100 milions d’euros. Aquesta serà la major inversió en infraestructura de recerca que la UE ha fet mai a Espanya.

Més informació: Comissió Europea

  
  
  
2. PROGRAMES I CONVOCATÒRIES
2A CONVOCATÒRIA I-PORTUNUS PER A ESTADES DE MOBILITAT D’ARTS ESCÈNIQUES I PLÀSTIQUES
  
i-Portunus és un projecte finançat pel programa Europa Creativa de la UE amb l’objectiu de traçar un pla de mobilitat per a artistes i professionals de la cultura (arts visuals i arts escèniques)

Aquesta segona convocatòria i-Portunus és per a artistes i professionals de la cultura (individus o grups de fins a 5 persones) majors de 18 anys, actius en els camps de les arts escèniques i les arts visuals, de totes les titulacions i nivells d'experiència, que resideixin legalment en un país del programa Europa Creativa.
L'objectiu principal de cada projecte de mobilitat que es presenti ha de ser un dels següents:

- Col·laboracions internacionals
- Residències orientades a la producció
- Desenvolupament professional
- Presentació d’una exposició, performance o peça teatral.

Termini: 24 de juny 2019

Més informació: Europa Creativa Media Desk- Catalunya

  
  
  
CONVOCATÒRIA PROJECTE PILOT “GIRLS 4 STEM IN EUROPE” PER A ACTIVITATS ADREÇADES A REDUIR LA BRETXA DE GÈNERE EN ELS SECTORS STEM
  
La convocatòria s’emmarca dins del Pla d’Acció d’Educació Digital de la UE i té com a objectiu promoure l’interès i l’ensenyament de temes relacionats amb la Ciència, l’Enginyeria, la Tecnologia i les Matemàtiques (STEM) en nenes de 13 a 18 anys.

En primer lloc, es crearà una xarxa d’escoles, universitats i empreses. Serà una plataforma que servirà per donar suport al progrés de les nenes en l’educació i les carreres STEM, per intercanviar bones pràctiques i sensibilitzar les nenes de tot Europa sobre tot l’espectre d’opcions d’educació i formació que les disciplines STEM ofereixen.
En segon lloc, es dissenyaran campaments d’estiu per a noies d’entre 13 i 18 anys amb la finalitat d’introduir-les a una àmplia gamma d'assignatures STEM.

Es poden presentar a la convocatòria organitzacions sense ànim de lucre, autoritats públiques, organitzacions internacionals, universitats, institucions de l’àmbit educatiu, centres de recerca, entitats amb ànim de lucre.

Termini: 27 d’agost 2019

Més informació: Comissió Europea

  
  
  
CONVOCATÒRIA DE SUPORT A ORGANITZACIONS INTERMEDIÀRIES PER A LA IMPLEMENTACIÓ DEL PROGRAMA "ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEURS"
  
"Erasmus for Young Entrepreneurs" és un programa de mobilitat transfronterera que ofereix als joves emprenedors la possibilitat d’aprendre dels empresaris experimentats que gestionen petites empreses en els països participants.

La convocatòria actual pretén ampliar i reforçar la xarxa existent d’Organitzacions Intermediàries (IOs) que actuen com a eixos de contacte locals entre joves emprenedors i empresaris experimentats. Les IOs seleccionades seran les encarregades d’implementar el programa Erasmus per a joves emprenedors a nivell local.

La convocatòria s’adreça a entitats legals dels països de la UE i del programa COSME que formin un consorci. Poden ser: entitats públiques responsables o actives en els àmbits econòmic i empresarial; cambres de comerç i indústria o organismes similars; organitzacions de suport a empreses, centres de creació, incubadores, parcs tecnològics, etc.; associacions empresarials i xarxes de suport a les empreses; instituts d'educació (superior), com ara universitats o instituts de formació i formació professional.

Termini: 11 de juliol 2019

Més informació: Comissió Europea

  
  
  
3. SOM EUROPA
ALT NIVELL DE PARTICIPACIÓ A LES ELECCIONS EUROPEES DEL 26 DE MAIG
  
Les institucions europees han agraït L’alta participació registrada en les eleccions al Parlament Europeu del passat 26 de maig, que ha estat 8 punts superior a la del 2014, la més alta des de 1994.

Espanya és l’Estat membre on, en comparació amb les eleccions europees de 2014, més ha pujat la participació, amb un 20,5% més. Mentre que la participació al 2014 va ser del 43,81%, el 2019 ha estat del 64,30%.

En el cas de la ciutat de Lleida, la participació el 2019 ha estat del 60,41%, mentre que a les eleccions europees de 2014 va ser del 42,27%.

  
  
  
4. DESTAQUEM
PRÀCTIQUES AL PARLAMENT EUROPEU
  
Convocatòria de 420 beques de pràctiques remunerades “Robert Shuman” per a graduats/des universitaris/es, per a la tardor 2019. Tindran una durada de 5 mesos.108 de les places estan destinades a la Direcció General de Comunicació. D'aquestes últimes, les oficines del Parlament Europeu a Espanya n’ofereix quatre, dues a Barcelona i dues més a Madrid.
Requisits: tenir la nacionalitat d'un estat membre de la UE o d'un país candidat; ser major d’edat; tenir molt bons coneixement de 2 idiomes oficials de la UE; haver obtingut un títol de nivell universitari com a molt tard tres mesos abans de l'inici del període de pràctiques; no haver gaudit anteriorment d’unes pràctiques similars.
Presentació de sol·licituds fins el 30 de juny.
Parlament Europeu

  
  
  
PROCÉS DE SELECCIÓ D’EDUCADORS/ES INFANTILS A ALEMANYA
  
La xarxa Eures i Helmeca Personal GmbH selecciona educadors/es infantils que vulguin treballar amb pedagogies alternatives, com la Montessori o Waldorf, en entorns multiculturals. S'ofereix contracte indefinit; jornada laboral de 40 hores/setmana; curs intensiu d'alemany a Madrid (6 mesos); curs d'alemany a Alemanya (12 mesos)
Requisits: titulació de tècnic/a i/o diplomat/da i/o grau en Educació Infantil; compromís de desenvolupar-se professionalment dins una pedagogia alternativa.
Presentació de sol·licituds fins el 30 de juny de 2019.
Oferta de treball

  
  
  
5. OFERTES DE TREBALL A L’ESPAI ECONÒMIC EUROPEU
OFERTES DE TREBALL DE LA XARXA EURES A L’ESPAI ECONÒMIC EUROPEU
  
Podeu consultar les ofertes de treball i processos de selecció de personal a Europa en aquest enllaç del nostre web

  
  
  
CONVOCATÒRIES DE TREBALL I PRÀCTIQUES EN INSTITUCIONS DE LA UE
  
Podeu consultar més convocatòries de treball i programes de pràctiques en institucions, agències i organismes de la UE en aquest enllaç del nostre web

  
  
  
6. PRIORITATS DE LA COMISSIÓ EUROPEA
EDUCACIÓ EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA: FINANÇAMENT HUMANITARI RÈCORD PER 2019 I POSA EN MARXA LA CAMPANYA «ALÇA EL TEU LLAPIS»
  
La Comissió Europea ha anunciat que el 2019 destinarà un import sense precedents de 164 milions EUR per a projectes d'educació en situacions d'emergència. La Comissió ha posat en marxa també una campanya a les xarxes socials per augmentar la sensibilització i la solidaritat entre els joves europeus (#Raiseyourpencil)

Gràcies al finançament de la UE, més de 6,5 milions de nenes, nens i professors de 55 països afectats per crisis s'han beneficiat entre el 2015 i el 2018 d'un millor accés a una educació i formació de qualitat, com a conseqüència de l'increment del suport als nens atrapats en crisis humanitàries per part de la UE.

Més informació: Comissió Europea

  

Europe Direct Lleida
C/Major, 31 bis - 25007 Lleida | Tel. 973 700 675 http://europedirect.paeria.cat/

Per consultar els enllaços, cal obrir el correu prèviament, ja que no funcionen en 'Vista prèvia'
Per consultar, modificar o cancel·lar les seves dades d'aquest servei premi aquí

Soc de Lleida