Europa en un click
  
  
1. ACTUALITAT DE LA UE
ANY EUROPEU DELS CIUTADANS 2013
  
Aquest 2013 se celebra l’Any Europeu dels Ciutadans. Als 27 països de la Unió Europea hi ha cinc-cents milions de ciutadans. Com a ciutadans europeus, els nacionals dels 27 Estats membres disfrutem d’una sèrie de drets addicionals: tenim el dret de viure, treballar, viatjar i comprar arreu d’Europa. Cada any fem prop de mil milions de desplaçaments transfronterers i 12 milions de ciutadans europeus viuen en un altre país de la UE.

La UE treballa per assegurar que tots els ciutadans puguin beneficiar-se dels mateixos drets en el seu dia a dia a la UE. Els nostres drets estan protegits al nostre país, arreu de la UE i també a Internet. És per això que podem viatjar per Europa amb garanties, disposar de protecció consular en els viatges fora de la UE, treballar en un altre país de la UE amb els mateixos drets o bé comprar amb seguretat en qualsevol Estat membre.

Més informació: pàgina de l’Any Europeu dels Ciutadans

  
  
  
2. PROGRAMES I CONVOCATÒRIES
CONVOCATÒRIA DE PROPOSTES ERASMUS MUNDUS- ACCIÓ 3: FOMENT DE L'EDUCACIÓ SUPERIOR EUROPEA
  
Aquesta acció té per objecte fomentar l'educació superior europea mitjançant mesures que millorin el seu atractiu, pes, imatge, visibilitat i accessibilitat. L'Acció 3 dóna suport a iniciatives transnacionals, estudis, projectes, actes i altres activitats relacionades amb la dimensió internacional de tots els aspectes de l'educació superior. Inclou, entre altres, la promoció, l'accessibilitat, la garantia de la qualitat, el reconeixement de crèdits i el reconeixement de les qualificacions europees a l'estranger.

Els projectes hauran d'abordar una de les prioritats següents: la promoció de l'educació superior europea en certes zones geogràfiques (en particular, els països del veïnatge oriental i meridional); la millora dels serveis prestats als estudiants internacionals; la dimensió internacional de la garantia de la qualitat; el foment dels programes conjunts per a estudiants; el foment dels programes conjunts per ocupadors; la creació de sinergies reforçada entre el diàleg polític de la Unió Europea amb tercers països i els projectes de cooperació finançats pels programes europeus en l'àmbit de l'ensenyament superior.

Termini: 15 abril 2013

Més informació: convocatòria DOUE

  
  
  
CONVOCATÒRIA DE PROPOSTES EN L’ÀMBIT DE LES NOVES TECNOLOGIES
  
La Comissió Europea ha publicat una convocatòria del programa ICT-PSP, programa de suport a la política en matèria de tecnologies de la informació i la comunicació dins del programa per a la Innovació i la Competitivitat (CIP). Aquesta convocatòria permet el finançament de projectes de cooperació transnacional amb diferents tipologies d'instruments financers: projectes pilot, xarxes de cooperació i de bones pràctiques. El percentatge de finançament, el cost indicatiu dels projectes, el nombre de socis i la durada depenen del tipus d'instrument financer.

Prioritats temàtiques de la convocatòria: serveis públics al núvol i les ciutats intel•ligents; continguts digitals i creativitat, noves tecnologies en l'àmbit de la salut, l'envelliment actiu i la inclusió; seguretat en els serveis electrònics; i innovació.

Dotació pressupostària: 125,7M€.

Termini: 14 de maig de 2013.

Més informació: web del 7è Programa Marc

  
  
  
3. SOM EUROPA
LA GUIA DE PRÀCTIQUES I TREBALL A L’ESTRANGER DE L’AJUNTAMENT, SELECCIONADA COM A PRÀCTICA EUROPEA DESTACADA
  
La revista “Yours Directly” de la xarxa Europe Direct ha publicat, en el seu número de desembre de 2012, un article relatiu a la
Guia de treball i pràctiques a l’estranger
editada per l’Ajuntament de Lleida com a bona pràctica destacada en oferir ajuda per a la cerca de feina i pràctiques a l’estranger als joves lleidatans.
Enllaç a la revista "Yours Directly"

  
  
  
4. DESTAQUEM
TREBALL A L'ESTRANGER: NOU PORTAL DE L'AMBAIXADA ESPANYOLA A LONDRES
  
L'Ambaixada d'Espanya a Londres ha llençat un portal amb informacions útils per treballar al Regne Unit: hi ha borsa de treball amb ofertes de feina, ofertes de pràctiques laborals, informació necessària per viure i treballar al Regne Unit i enllaços webs amb altres informació d'interès.

Enllaç a la pàgina de l'Ambaixada espanyola al Regne Unit

  
  
  
CONCURS PREMI EUROPEU CARLEMANY DE LA JOVENTUT
  
El Parlament Europeu i la Fundació Premi Internacional Carlemany d'Aquisgrà conviden als joves d’entre 16 i 30 anys a participar en un concurs sobre el desenvolupament de la UE, la integració i la identitat europea. El premi es concedirà a projectes -presentats individualment o en grups- que se centrin en la organització d’actes destinats a joves, intercanvis de joves o projectes d’Internet que presentin una dimensió europea.

Termini: 28 gener 2013. Enllaç al web del concurs

  
  
  
PRÀCTIQUES A LA COMISSIÓ EUROPEA, GENERALS I PER A TRADUCTORS
  
Programa de pràctiques de 5 mesos per a titulats universitaris a diversos serveis i Direccions Generals de la Comissió Europea. Cal tenir bons coneixements d’anglès, francès o alemany i en el cas de les pràctiques per a traductors, domini d’una altra segona llengua oficial a la UE. El període de pràctiques començarà a l’octubre.

Termini: 31 gener 2013. Enllaç a l'oficina de pràctiques- Comissió Europea

  
  
  
BEQUES PER A ESTUDIS DE POSTGRAU EN UNIVERSITATS EUROPEES
  
La Fundació ”la Caixa” convoca 65 beques per cursar estudis de postgrau, durant el curs 2012-2013, en universitats de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), llevat d’Espanya. La convocatòria comprèn totes les àrees del coneixement i s’adreça a graduats universitaris, llicenciats i titulats superiors.

Termini: 11 febrer 2013. Enllaç a l'Obra Social La Caixa

  

Europe Direct Lleida
C/Major, 31 bis - 25007 Lleida | Tel. 973 700 675 http://europedirect.paeria.cat/

Per consultar els enllaços, cal obrir el correu prèviament, ja que no funcionen en 'Vista prèvia'
Per consultar, modificar o cancel·lar les seves dades d'aquest servei premi aquí

Soc de Lleida