Europa en un click
  
  
1. ACTUALITAT DE LA UE
CATALUNYA HA OBTINGUT 972,2 MILIONS D’EUROS DE FONS EUROPEUS COMPETITIUS ENTRE 2014 I 2017
  
918 entitats amb seu a Catalunya han estat beneficiàries de fons europeus competitius entre els anys 2014 i 2017, concretament: 79 l’any 2014, 375 el 2015, 393 el 2016 i 406 el 2017. En aquest període, aquestes entitats han obtingut un total de 972,2 milions d’euros.

El 23% del total d’entitats beneficiàries de fons europeus competitius d’Espanya són a Catalunya, la major part de les quals són a les comarques de Barcelona. A Lleida, han estat 26 les entitats beneficiàries. Catalunya obté el 21% dels fons captats per entitats espanyoles.

En el conjunt del període 2014-2017, Catalunya ocupa la posició 14 a la UE 28 en percepció de fons, per davant d’estats com Finlàndia, Hongria i Irlanda. 4 fons europeus concentren el 87’5% dels diners obtinguts. La major part d’aquests recursos financen projectes d’innovació, recerca i salut.

Aquestes són les principals conclusions d’un estudi de la Generalitat, impulsat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, i realitzat per investigadors del CREDA-IRTA-UPC.

Més informació: Generalitat de Catalunya - enllaç a l'estudi

  
  
  
2. PROGRAMES I CONVOCATÒRIES
SUBVENCIONS PER AFAVORIR L’AUTOOCUPACIÓ DE JOVES INSCRITS AL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL
  
Convocatòria d’ajuts econòmics (import fix de 10.000 euros) per tal de facilitar la inserció laboral dels joves menors de 30 anys acollits al Programa de Garantia Juvenil, mitjançant l'autoocupació.

Va dirigit a joves que abans de donar-se d'alta com a treballadors autònoms estiguin inscrits al Programa de Garantia Juvenil, i que tinguin entre 18 i 29 anys, ambdós inclosos. L'alta com a treballador autònom ha de ser dins de l'àmbit temporal que va de l'1 d'octubre de 2018 fins a l'1 d'octubre de 2019.

Termini: 1 d'octubre 2019.

Més informació: web de tràmits de la Generalitat de Catalunya

  
  
  
CONVOCATÒRIA DELS PREMIS EUROPA NOSTRA 2020
  
Els Premis Europa Nostra de l’organització Europa Nostra i el programa Europa Creativa de la UE es concedeixen anualment per identificar i promoure bones pràctiques en la conservació, gestió, recerca, educació i comunicació sobre el patrimoni cultural.

Un Jurat seleccionarà èxits patrimonials en les següents categories: Conservació; Recerca; Dedicació de Persones o Organitzacions; Educació, formació i sensibilització.

Les propostes presentades poden ser a escala local o internacional.
Cada any es triaran 30 èxits patrimonials a tota Europa. Fins a 4 propostes seran premiades amb el Grand Prix, i un projecte rebrà el premi del públic. Els premis “Grand Prix” i el del públic rebran 10.000 euros cadascun.

Termini: 1 d’octubre 2019.

Més informació: Europa Nostra

  
  
  
3. SOM EUROPA
LA UNIVERSITAT DE LLEIDA OBTÉ PROP D'UN MILIÓ D'EUROS PER A MOBILITATS DEL PROGRAMA ERASMUS
  
La Universitat de Lleida (UdL) rebrà un total de 976.170 euros, 124.500 més que la convocatòria anterior, per a mobilitats del programa Erasmus, fet que suposa el finançament més alt obtingut fins ara.

Concretament, seran 606.500 euros per a l'acció 103, a la qual es pot acollir l'estudiantat, el personal docent i investigador (PDI) i el d'administració i serveis (PAS) de la UdL per fer estades a països de la Unió Europea, Turquia, Macedònia, Sèrbia, Noruega, Islàndia i Liechtenstein; i 369.670 euros més per a l'acció 107, que permet la mateixa mobilitat a la resta de països del món, però en aquest cas, tant sortint com entrant.

Més informació: Universitat de Lleida

  
  
  
4. DESTAQUEM
CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA DE BEQUES CANIGÓ
  
Beques per a joves per a la realització de pràctiques tant d’estudi com de feina en organitzacions internacionals. Les beques consisteixen en un ajut econòmic (màxim 1.500 euros mensuals per beca) per fer front a les despeses de viatge, allotjament i manutenció derivades de l’estada de pràctiques en organitzacions internacionals. La durada de la beca serà la de l’estada en l’organització internacional, amb un límit mínim de 3 mesos i un límit màxim de 9 mesos.
Requisits: ser major d’edat; tenir nacionalitat d’un dels estats membres de la UE; ser resident a Catalunya d’un mínim de dos anys continus o deu discontinus; tenir titulació universitària; Tenir el nivell C de català; estar tramitant o tenir l’acceptació per realitzar l’estada de pràctiques en el moment de fer la sol·licitud de la beca.
Presentació de sol·licituds fins el 23 d’agost de 2019.
Web de tràmits de la Generalitat

  
  
  
PRÀCTIQUES A LA COMISSIÓ EUROPEA
  
Programa de pràctiques de 5 mesos per a titulats universitaris a diversos serveis i Direccions Generals de la Comissió Europea.
Requisits: tenir estudis de grau finalitzats; tenir molt bons coneixements de dos idiomes oficials de la UE, un dels quals ha de ser una de les llengües de treball de la UE (anglès, francès o alemany); i no haver gaudit anteriorment d’una beca de pràctiques a qualsevol institució europea per estades superiors a 6 setmanes.
Presentació de sol·licituds fins el 30 d’agost. Inici de les pràctiques l’1 de març de 2020.
Comissió Europea

  
  
  
BEQUES DE PRÀCTIQUES DE L’AGÈNCIA CATALANA DE TURISME A L’EXTERIOR
  
Convocatòria per a la concessió de beques de formació en màrqueting turístic de Catalunya a l'exterior de l'Agència Catalana de Turisme. Les places per a fer pràctiques són a Madrid, Frankfurt, París, Brussel·les, Nova York, Londres i Milà.
Requisits: tenir la nacionalitat d'un estat membre de la UE; tenir titulació universitària oficial (diplomatura, llicenciatura o grau) o estar en condicions d'obtenir-la mentre duri el període de lliurament de sol·licituds; tenir l'empadronament a Catalunya mínim de dos anys, en els darrers cinc anys; tenir el certificat de nivell C1 de català C1 o equivalent; tenir màxim 30 anys el dia de la publicació de la resolució de convocatòria; tenir un alt nivell oral i escrit de l'idioma/es oficial/s del país de destinació o bé del que habitualment s'utilitzi en les relacions professionals.
Presentació de sol·licituds fins el 16 de setembre de 2019.
Agència Catalana de Turisme

  
  
  
5. OFERTES DE TREBALL A L’ESPAI ECONÒMIC EUROPEU
OFERTES DE TREBALL DE LA XARXA EURES A L’ESPAI ECONÒMIC EUROPEU
  
Podeu consultar les ofertes de treball i processos de selecció de personal a Europa en aquest enllaç del nostre web

  
  
  
CONVOCATÒRIES DE TREBALL I PRÀCTIQUES EN INSTITUCIONS DE LA UE
  
Podeu consultar més convocatòries de treball i programes de pràctiques en institucions, agències i organismes de la UE en aquest enllaç del nostre web

  
  
  
6. PRIORITATS DE LA COMISSIÓ EUROPEA
CONSELLS I INFORMACIONS ÚTILS PER VIATJAR DINS I FORA DE LA UE
  
La legislació de la Unió Europea regula aspectes importants durant el període de vacances com els drets dels passatgers si es pateixen retards o cancel·lacions, les compres transfrontereres, la presentació de les ofertes d’allotjament o les tarifes que ens poden cobrar les companyies telefòniques quan fem servir el mòbil i d'altres dispositius dins de la UE. A més, els ciutadans disposen d'un seguit d'eines i recursos que ajuden a planificar el viatge i poden ser d'utilitat en cas d'incidències o imprevistos.

Més informació: Comissió Europea

  

Europe Direct Lleida
C/Major, 31 bis - 25007 Lleida | Tel. 973 700 675 http://europedirect.paeria.cat/

Per consultar els enllaços, cal obrir el correu prèviament, ja que no funcionen en 'Vista prèvia'
Per consultar, modificar o cancel·lar les seves dades d'aquest servei premi aquí

Soc de Lleida