Europa en un click
  
  
1. ACTUALITAT DE LA UNIÓ EUROPEA
LA COMISSIÓ EUROPEA EMET ELS PRIMERS “BONS SOCIALS” DE L’INSTRUMENT SURE
  
En el marc del nou instrument SURE de la UE (Suport temporal per atenuar el risc d’atur en cas d’emergència), la Comissió Europea ha emès un “bo social” per valor de 17 000 milions d’euros per preservar els llocs de treball i protegir l’ocupació. Per primera vegada, la Comissió Europea emet bons socials al mercat per recaptar fons que ajudaran a mantenir l’ocupació de les persones.

L’emissió està formada per dos bons (10 000 milions d’euros i 7 000 milions d’euros). Amb aquesta operació, la Comissió Europea ha fet el primer pas per accedir a la primera divisió dels mercats mundials de capital de deute. Els fons obtinguts es transferiran als estats membres beneficiaris en forma de préstecs per ajudar-los a sufragar les despeses directament relacionades amb el finançament del règim nacional de reducció del temps de treball i altres mesures similars de resposta a la pandèmia, especialment per als autònoms. Els primers països que rebran aquest suport seran Espanya, Itàlia i Polònia.

Més informació: Comissió Europea

  
  
  
LA RESPOSTA DE LA POLÍTICA DE COHESIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA DAVANT DE LA CRISI DEL CORONAVIRUS
  
Des de l’inici de la crisi, i gràcies a la flexibilització de la política de cohesió, la UE ha mobilitzat més de 13.000 milions d’euros en inversions per abordar els efectes de la pandèmia del coronavirus mitjançant el Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER), el Fons social europeu (FSE) i el Fons de cohesió (FC).

En total, s’han reassignat al sector sanitari 4.100 milions d’euros per comprar maquinària vital i equips de protecció personal. També s’han mobilitzat 8.400 milions d’euros mitjançant subvencions, préstecs i un conjunt d’instruments financers específics per donar suport a l’economia i, més concretament, a les pimes en la seva adaptació a la crisi. Finalment, s’han canalitzat uns 1.400 milions d’euros a través del FSE per ajudar les persones i preservar llocs de treball.

Més informació: Comissió Europea

  
  
  
2. PROGRAMES I CONVOCATÒRIES
SUBVENCIONS PER INCENTIVAR LA CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES DE PERSONES JOVES BENEFICIÀRIES DEL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL A CATALUNYA
  
El Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, impulsat per la Generalitat de Catalunya i promogut per la Unió Europea, vol reduir l’atur juvenil amb ocupació de qualitat. Amb aquesta convocatòria, el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) vol incentivar la contractació laboral en pràctiques de persones joves amb formació beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya per tal de millorar la seva ocupabilitat. El SOC subvenciona els contractes de treball en pràctiques, durant un període de 6 mesos a jornada completa.

A la convocatòria hi poden optar: ajuntaments i consells comarcals de Catalunya; entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes i amb centre de treball a Catalunya.

Termini: 3 de novembre 2020
Més informació: Generalitat de Catalunya

  
  
  
AJUTS DESTINATS A L'APLICACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT LOCAL PARTICIPATIU LEADER
  
Convocatòria d’ajuts per incentivar actuacions que fomentin el desenvolupament local. Les accions han d’estar dirigides a fomentar la reactivació econòmica i la creació d'ocupació; a establir polítiques específiques per al jovent del món rural que en fomentin l'arrelament i desenvolupament econòmic i social; a promoure la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals, i a estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari.

Aquests ajuts es gestionaran mitjançant la metodologia Leader, amb la col·laboració dels grups d'acció local, i estan cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), d'acord amb el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

Poden ser beneficiàries: persones de naturalesa privada i persones de naturalesa pública amb seu a Catalunya, d’acord amb les condicions establertes a la convocatòria.

Termini: 30 de novembre 2020
Més informació: convocatòria DOGC

  
  
  
CONVOCATÒRIES DEL PACTE VERD EUROPEU- PROGRAMA HORIZON 2020
  
Convocatòria de la Comissió Europea, finançada per Horizon 2020, de 1.000 milions d’euros per a projectes de recerca i innovació que responguin a la crisi climàtica i ajudin a protegir els ecosistemes i la biodiversitat d’Europa. L'objectiu de la convocatòria és finançar projectes innovadors que donin una resposta ràpida i tangible als desafiaments del Pacte Verd Europeu (EU Green Deal), donant suport a: aplicacions pilot, projectes de demostració i productes innovadors; projectes d'innovació que permetin una millor governança en la transició verda i digital; projectes d'innovació social.

Els vuit àmbits temàtics de la convocatòria reflecteixen les principals línies de treball del Pacte Verd Europeu: 1. Augment del nivell d'ambició respecte el clima; 2. Energia neta, assequible i segura; 3. Indústria per a una economia neta i circular; 4. Edificis eficients des del punt de vista energètic i dels recursos; 5. Mobilitat sostenible i intel·ligent; 6. Estratègia «de la granja a la taula»; 7. Biodiversitat i ecosistemes; 8. Contaminació zero, entorns sense substàncies tòxiques.

El cofinançament variarà del 70% al 100% segons el tipus d'acció i el tipus d'entitat participant.

Termini: 26 de gener 2021
Més informació: Comissió Europea

  
  
  
CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER DONAR SUPORT A LA DIFUSIÓ DE LA INFORMACIÓ RELACIONADA AMB LA POLÍTICA DE COHESIÓ DE LA UE
  
Convocatòria de la Comissió Europea per seleccionar beneficiaris per implementar mesures d'informació sobre activitats cofinançades per la UE. L’objectiu principal és donar suport a la producció i difusió d’informació i contingut relacionats amb la política de cohesió de la UE, tot respectant la independència editorial dels actors implicats.

Són elegibles a la convocatòria: organitzacions de mitjans / agències de notícies (televisió, ràdio, premsa escrita, mitjans de comunicació en línia, nous mitjans, combinació de diferents mitjans); organitzacions sense ànim de lucre; universitats i institucions educatives; centres de recerca i think-tanks; associacions d’interès europeu; entitats privades; autoritats públiques (excepte aquelles encarregades de la implementació de la política de cohesió)

Termini: 12 de gener 2021
Més informació: Comissió Europea

  
  
  
3. SOM EUROPA
XERRADES “EUROPA A L’ABAST” EN CENTRES EDUCATIUS DE LLEIDA
  
Els dies 20 i 22 d’octubre el centre Europe Direct Lleida ha ofert sessions informatives sobre la UE, les seves institucions principals i oportunitats per als joves en diferents centres educatius de Lleida, en el marc del seu programa educatiu “Europa a l’abast”, per apropar la Unió Europea als estudiants.

En concret, el dia 20 es van realitzat dues sessions amb alumnes de 3rt i 4rt d’ESO de l’escola Sant Jaume Les Heures, i el dia 22 d’octubre a l’Institut Màrius Torres, amb alumnat de 1r de Batxillerat. Amb aquestes sessions, els i les estudiants han pogut aprendre, de manera didàctica i amena, les institucions europees i iniciatives principals europees, així com les possibilitats de mobilitat juvenil dins la UE, gràcies als programes europeus existents per a joves.Aquestes sessions s’adrecen principalment a alumnes d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.

Per sol·licitar més informació o una sessió informativa, els centres educatius poden escriure al centre Europe Direct Lleida: europedirectlleida@paeria.cat

  
  
  
4. DESTAQUEM
XERRADES INFORMATIVES SOBRE EL COS EUROPEU DE SOLIDARITAT A LLEIDA JOVE-LA PALMA
  
El Cos Europeu de Solidaritat és una iniciativa de la UE que permet a joves de 18 a 30 anys a col·laborar en un projecte solidari de 2 fins a 12 mesos de durada i en diversitat d'àmbits, amb les despeses de viatge, allotjament i alimentació a càrrec de la UE.
Els dilluns a les 18h a LleidaJove-LaPalma es fan sessions informatives. Per assistir-hi cal demanar cita prèvia a sve@paeria.cat

  
  
  
PRÀCTIQUES AL PARLAMENT EUROPEU
  
Programa de pràctiques Robert Schuman del Parlament Europeu, de 5 mesos de durada, adreçades a graduats/des universitaris/es.
Requisits: tenir 18 anys en la data del començament de les pràctiques; tenir nacionalitat d'un Estat membre de la UE o d'un país candidat o en vies d'adhesió; tenir un molts coneixements de dues llengües oficials de la UE; haver obtingut un títol de nivell universitari com a molt tard tres mesos abans de l'inici del període de pràctiques; no haver gaudit, durant més de dos mesos consecutius d'algun tipus de pràctiques en institucions o òrgans de la UE.
Presentació de sol·licituds fins el 30 de novembre.
Parlament Europeu

  
  
  
5. OFERTES DE TREBALL A L’ESPAI ECONÒMIC EUROPEU
NOVETATS DE LA XARXA EURES (SERVEIS D’OCUPACIÓ EUROPEUS) EN MOTIU DE LA COVID-19
  
Enllaç al Servei d’Ocupació Públic Estatal (SEPE) amb informació sobre ofertes de treball i processos de selecció a altres països i webs d’interès en motiu de la situació excepcional derivada de la Covid19
SEPE

  
  
  
CONVOCATÒRIES DE TREBALL I PRÀCTIQUES EN INSTITUCIONS DE LA UE
  
Podeu consultar convocatòries de treball i programes de pràctiques en institucions, agències i organismes de la UE en aquest enllaç del nostre web

  

Europe Direct Lleida
C/Major, 31 bis - 25007 Lleida | Tel. 973 700 675 http://europedirect.paeria.cat/

Per consultar els enllaços, cal obrir el correu prèviament, ja que no funcionen en 'Vista prèvia'
Per consultar, modificar o cancel·lar les seves dades d'aquest servei premi aquí

Soc de Lleida