Europa en un click
  
  
1. ACTUALITAT DE LA UNIÓ EUROPEA
APROVAT EL MECANISME DE RECUPERACIÓ I RESILIÈNCIA DE LA UNIÓ EUROPEA
  
Aquest mecanisme és el pilar més important de l’instrument de recuperació Next Generation EU, dotat amb 750 000 milions d’euros. El mecanisme comptarà amb 672 500 milions d’euros en subvencions i préstecs per finançar mesures nacionals destinades a mitigar les conseqüències econòmiques i socials de la pandèmia.

Les ajudes als Estats membres estaran disponibles durant tres anys i els governs de la UE podran sol·licitar fins a un 13% de prefinançament per als seus plans de recuperació i resiliència. La Comissió Europea farà un seguiment dels projectes i les actuacions dels Estats per garantir els objectius, que hauran de centrar-se en àmbits polítics clau de la UE, com la transició ecològica, incloent la biodiversitat, la transformació digital, la cohesió econòmica i la competitivitat, i la cohesió social i territorial.

Els fons obliguen a destinar, com a mínim, un 37% del pressupost al clima i el 20% a accions digitals. Després de l’aprovació per part del Parlament i el Consell de la UE, el Reglament pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència es va publicar al DOUE el 18 de febrer.

Més informació: Parlament Europeu

  
  
  
NOU PLA EUROPEU DE LLUITA CONTRA EL CÀNCER DE LA COMISSIÓ EUROPEA
  
El pla s’articula en 4 àmbits d’acció claus:

1. La prevenció: abordar la seva prevenció i promoure una vida saludable
2. La detecció precoç del càncer: oferint proves de cribratge al 90% de la població
3. Diagnòstic i tractament: garantir una atenció del càncer que abordi les desigualtats a l’hora de poder accedir a una atenció sanitària i medicaments de qualitat.
4. Millora de la qualitat de vida dels pacients i supervivents del càncer.

El pla europeu de lluita contra el càncer comptarà amb el suport d’accions que abastaran tots els àmbits d’actuació: des de l’ocupació, l’educació, la política social i la igualtat, passant per la comercialització, l’agricultura, l’energia, el medi ambient i el clima, fins al transport, la política de cohesió i la fiscalitat. Aquestes mesures s’aplicaran mitjançant tot el ventall d’instruments de finançament i es destinarà un total de 4.000 milions d’euros a accions de lluita contra el càncer.

Més informació: Comissió Europea

  
  
  
2. PROGRAMES I CONVOCATÒRIES
MANIFESTACIONS D’INTERÈS OBERTES EL MES DE FEBRER EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA
  
Els ministeris de l’Administració General de l'Estat han publicat diferents manifestacions d’interès en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Amb les manifestacions d’interès els ministeris poden conèixer les propostes dels sectors econòmics o de les administracions públiques, identificar projectes o iniciatives que facilitin la definició de les línies d’actuació així com entitats amb interès en desenvolupar-los; per a dissenyar els futurs o possibles programes d'ajuts.

Més informació: Generalitat de Catalunya

  
  
  
CONVOCATÒRIA DE PROMOCIÓ DE PRODUCTES AGRÍCOLES 2021
  
Programa de finançament europeu per ajudar a la promoció de productes agrícoles, tant a la UE com a tercers països, a través de campanyes d’informació, esdeveniments i fires. L'objectiu general de les accions d'informació i de promoció és reforçar la competitivitat del sector agrícola de la UE. En aquesta convocatòria es posa el focus en la promoció de productes i mètodes agrícoles que donin suport directament als objectius del Pacte Verd europeu i l’agricultura sostenible.

Les organitzacions comercials, organitzacions de productors i grups agroalimentaris poden sol·licitar finançament i presentar les seves propostes.

Es financen dos tipus de programes: programes simples i programes múltiples.

Termini: 28 d’abril 2021
Més informació: Comissió Europea

  
  
  
AJUTS DE L’ICEX PER PARTICIPAR EN FIRES INTERNACIONALS I MISSIONS COMERCIALS
  
ICEX (Espanya Exportació i Inversions) convoca un seguit d’ajudes cofinançades pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) adreçades a empreses per participar en fires internacionals i missions directes empresarials, en diferents països. Les condicions de cada ajut s’especifiquen a la respectiva convocatòria.

Les fires s’agrupen per:
-Direcció de moda, habitat i industries culturals
-Direcció de tecnologia indústria i serveis professionals
-Direcció d’infraestructures, sanitat i TIC

Termini: diferents terminis en funció de la fira o missió
Més informació: ICEX

  
  
  
CONSULTA DE LA COMISSIÓ EUROPEA SOBRE L’ESTRATÈGIA DE LA UE SOBRE LES POLÍTIQUES DE BIODIVERSITAT
  
L’objectiu d’aquesta consulta és recollir l’opinió d’organitzacions i el públic en general sobre la implementació de l’estratègia de la UE sobre Biodiversitat i l’aplicació del Reglament de la UE sobre les especies exòtiques invasores, a través d'un qüestionari.

El maig del 2020, la Comissió va publicar una Estratègia sobre Biodiversitat per al 2030. Un dels compromisos és proposar, per a finals del 2021, un instrument jurídic vinculant que estableixi els objectius de la UE en matèria de recuperació dels ecosistemes danyats d’aquí el 2030.

Termini: 5 d’abril de 2021

Més informació: enllaç a la consulta

  
  
  
3. SOM EUROPA
L’Institut Escola del Treball de Lleida coordina el projecte europeu EROVET+ per formar i facilitar l’ocupació dels estudiants
  
EROVET+ és un projecte cofinançat per Erasmus+ que pretén facilitar l’ocupabilitat juvenil dels estudiants de formació professional. L’institut Escola del Treball coordina el projecte, que compta amb vuit socis de 8 països diferents (Turquia, Grècia, Portugal, Espanya, Lituània, Itàlia, França i Regne Unit) que col·laboren en millorar les habilitats en la cerca de treball dels estudiants i cooperen en les pràctiques professionals, en 14 àrees: electricitat i electrònica, energia, medi ambient, negoci, logística, fusteria, hoteleria i turisme, salut, TIC, treball del metall, manteniment i reparació de vehicles, construcció, enginyeria i disseny.

En els últims mesos, EROVET+ ha dut a terme un curs d’emprenedoria (E2BM) i també s’ha posat en marxa una borsa de treball, que s’espera convertir en un recurs valuós per als graduats europeus en FP.

El 2021, els socis treballaran en l’aplicació d’EROVET Connect App i una Plataforma d’Innovació, entre d’altres. Tot plegat, amb l’objectiu de proporcionar serveis i recursos necessaris per ajudar a completar la formació i augmentar l’ocupabilitat dels graduats en FP.

Més informació: web EROVET+

  
  
  
4. DESTAQUEM
PROGRAMA TLN MOBILICAT DE PRÀCTIQUES A ALEMANYA
  
Programa TLN MOBILICAT per a joves que ofereix una estada de pràctiques de dos mesos a Alemanya, gestionat a Lleida per Enfoc-Fundació Alba.
Requisits: tenir entre 18 i 29 anys; estar inscrit al programa Garantia Juvenil; ser demandant d'ocupació; tenir l’ESO i formació professionalitzadora d'un mínim de 200h; no tenir experiència laboral en l’àmbit dels estudis cursats; disposar d’una formació bàsica d’idiomes.
Presentació de sol·licituds fins el 3 de març de 2021.
Fundació Alba

  
  
  
BEQUES FUNDACIÓ RAMÓN ARECES PER A AMPLIACIÓ D’ESTUDIS DE POSTGRAU A L’ESTRANGER
  
Beques per a l’ampliació d’estudis de postgrau en universitats i centres d’investigació a l’estranger sobre temes d’economia i dret de la Unió Europea per al curs 2021-2022.
Requisits: tenir la nacionalitat espanyola, estar en possessió d'un títol de llicenciatura, grau o màster expedit per una universitat espanyola o d'un títol similar d'una universitat estrangera; tenir coneixement excel·lent de l’idioma en què es desenvolupin els estudis o investigació.
Presentació de sol·licituds fins el 15 de març de 2021.
Fundación Areces

  
  
  
PRÀCTIQUES AL CONSELL DE LA UNIÓ EUROPEA
  
Programa de pràctiques remunerades de 5 mesos per a recent graduats/des universitaris/es a la Secretaria General del Consell de la Unió Europea.
Requisits: tenir la nacionalitat d'un estat membre de la UE o d'un país candidat; acreditar bon coneixements de francès o anglès i no haver gaudit anteriorment de cap pràctica remunerada superior a 2 mesos a qualsevol institució de la UE.
Presentació de sol·licituds fins el 16 de març 2021. Inici de pràctiques al setembre de 2021.
Consell de la UE

  
  
  
5. OFERTES DE TREBALL A L’ESPAI ECONÒMIC EUROPEU
NOVETATS DE LA XARXA EURES- SERVEIS D’OCUPACIÓ EUROPEUS
  
Enllaç al Servei d’Ocupació Públic Estatal amb les novetats d'ofertes de treball i processos de selecció a altres països i webs d’interès, amb informació del Brexit i la situació derivada de la Covid19. SEPE

  
  
  
CONVOCATÒRIES DE TREBALL I PRÀCTIQUES EN INSTITUCIONS DE LA UE
  
Podeu consultar altres convocatòries de treball i programes de pràctiques en institucions, agències i organismes de la UE, del mes de febrer, en aquest enllaç del nostre web

  

Europe Direct Lleida
C/Major, 31 bis - 25007 Lleida | Tel. 973 700 675 http://europedirect.paeria.cat/

Per consultar els enllaços, cal obrir el correu prèviament, ja que no funcionen en 'Vista prèvia'
Per consultar, modificar o cancel·lar les seves dades d'aquest servei premi aquí

Soc de Lleida