Europa en un click
  
  
1. ACTUALITAT DE LA UNIÓ EUROPEA
LA COMISSIÓ EUROPEA DONA SUPORT A 15 PROJECTES A L’ESTAT ESPANYOL PER GENERAR MÉS LLOCS DE TREBALL I UN CREIXEMENT SOSTENIBLE
  
La Comissió ha aprovat 226 projectes en els 27 Estats membres, inclosos 15 projectes a Espanya, per tal de donar suport als seus esforços en el disseny i aplicació de reformes nacionals per augmentar el creixement. Aquestes accions de suport es duen a terme en el marc de l'Instrument de Suport Tècnic (IAT) i comptaran amb un pressupost total de 102,6 milions d'euros per a l'any 2021.

L'IAT és el principal instrument de la Comissió per oferir suport tècnic a les reformes a la UE. Forma part de el marc financer plurianual (MFP) 2021-2027 i del Pla de Recuperació per a Europa. En el cas d'Espanya, el 2021 aquest suport es dirigirà a projectes de digitalització de l'administració pública, dins el Pla Digital 2025, i a la implementació d'estratègies de transició ecològica dins el Pla Espanyol de Recuperació i Resiliència elaborat per utilitzar els 140.000 milions de euros en fons europeus que rebrà.

Més informació: Comissió Europea

  
  
  
LA COMISSIÓ DESEMBORSA A ESPANYA 2.870 MILIONS D’EUROS DE L’INSTRUMENT SURE
  
L’instrument SURE (Instrument de Suport Temporal per Mitigar els Riscos de la Desocupació en una Emergència) té l’objectiu d’ajudar a protegir l’ocupació i els treballadors afectats per la pandèmia del coronavirus. El 16 de març la Comissió Europea va desemborsar 9.000 milions d’euros a set Estats membres, amb càrrec a aquest instrument. Es tracta del segon desemborsament de 2021.

Amb el SURE, la Comissió concedeix préstecs als Estats membres en condicions favorables amb una sòlida qualificació creditícia de la UE i de baixos costos d’endeutament, a llarg termini. Fins ara, 16 països han rebut un total de 62.500 milions d’euros amb càrrec a aquest instrument.

Els préstecs ajudaran els Estats membres a fer front a l'augment sobtat de la despesa pública per tal de preservar l'ocupació. Més concretament, contribuiran a sufragar els costos relacionats directament amb el finançament dels règims nacionals de reducció del temps de treball i altres mesures similars adoptades en resposta a la pandèmia de coronavirus, incloses les destinades als autònoms.

Més informació: Comissió Europea

  
  
  
2. PROGRAMES I CONVOCATÒRIES
CONVOCATÒRIA LIFE DE LES ONGS SOBRE EL PACTE VERD EUROPEU
  
El Pacte Verd Europeu és l’estratègia de creixement de la UE per tal que Europa sigui climàticament neutra d’aquí al 2050. La Comissió Europea ha llançat la convocatòria de propostes LIFE 2020 de les ONG sobre el Pacte Verd Europeu (NGO4GD) per reforçar la capacitat de les ONG que actuen a nivell dels Estats membres per mobilitzar i enfortir la participació de la societat civil i la seva contribució a la implementació del Pacte Verd Europeu.

Aquesta convocatòria finançarà activitats típiques de les ONG que ajudin a la implementació del Pacte Verd Europeu a nivell nacional o subnacional. Les activitats poden incloure: campanyes d'informació; participació en campanyes publiques; conferències/seminaris; activitats de formació, de difusió i presa de consciència; creació i millora de xarxes i intercanvi bones pàctiques, entre altres. Les propostes han de ser presentades per una única entitat sense afany de lucre, no governamental, que sigui activa en els camps del medi ambient i l'acció climàtica, i establerta en un estat membre.

Termini: 7 d'abril 2021

Més informació: Comissió Europea

  
  
  
CONVOCATÒRIES DE SUBVENCIONS DEL NOU PROGRAMA HORIZON EUROPE DEL CONSELL EUROPEU DE RECERCA (ERC)
  
S’ha publicat el pla de treball per al 2021 del Consell Europeu de Recerca (ERC) del nou programa Horizon Europe. L’ERC posarà a disposició 1.900 milions d’euros el 2021 per permetre a uns 1.000 investigadors de primer nivell realitzar investigacions. Com en anys anteriors, la major part del finançament (66%) es destina a científics i acadèmics de primera o mitja carrera. El finançament també donarà suport a llocs de treball per a aproximadament 6.860 investigadors postdoctorals, estudiants de doctorat i altres investigadors que treballen en equips finançats per l'ERC.

El programa de treball de l'ERC inclou també un calendari de convocatòries de subvencions: la convocatòria Starting Grants es va publicar el passat 25 de febrer, la convocatòria Consolidator Grants l’11 de març i l’Advanced Grants s’obrirà el 20 de maig de 2021.

Termini: diferents terminis en funció de la convocatòria.

Més informació: Consell Europeu de Recerca

  
  
  
AJUTS DE L’EIT (INSTITUT EUROPEU D’INNOVACIÓ I TECNOLOGIA) PER ACCELERAR STARTUPS DEL SECTOR AGRARI O DE LA CADENA ALIMENTÀRIA
  
L’EIT Food és un consorci paneuropeu que busca la innovació en el sector alimentari, i l’ EIT Food Accelerator Network (EIT FAN) connecta startups agroalimentàries impactants amb socis empresarials i de recerca líders en la indústria per pilotar la seva tecnologia i impulsar una adopció amb èxit del mercat. El programa EIT FAN permet associar-se amb empreses líders mundials i institucions de recerca en l’espai agroalimentari, per a cercar projectes pilot, inversions o creixement de clients a tot Europa.

L’EIT FAN 2021 es realitza durant quatre mesos i es realitza a sis centres d’innovació a Europa. S’hi poden presentar startups del sector agrolimentari que operin a la UE i països associats i compleixin altres requisits del programa.

Termini: 30 d’abril 2021

Més informació: Generalitat de Catalunya- fons europeus

  
  
  
3. SOM EUROPA
L’ASSOCIACIÓ ALBA DE TÀRREGA TREBALLA AMB 7 ORGANITZACIONS EUROPEES PER REFORÇAR LA FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT
  
El projecte finançat pel programa Erasmus+ “MAKE IT HAPPEN”, ofereix oportunitats al col·lectiu de persones amb discapacitat i als professionals en l’àmbit educatiu.

Aquest projecte té com a objectiu intercanviar bones pràctiques i experiències pel que fa a la innovació social i oportunitats de mobilitat per a persones amb discapacitat, així com crear consciència i interès en la comunitat local i els mitjans de comunicació on es realitzen les pràctiques. El projecte és coordinat per l’entitat francesa Cap Ulysse i integra 8 organitzacions sòcies de diferents països (Itàlia, Portugal, Espanya i Alemanya).

Actualment, el projecte s’està duent a terme de manera virtual amb diverses trobades entre les socis, i es desenvoluparà fins el 2022.
L’associació Alba participa també en el disseny i implementació d’altres projectes de mobilitat internacional, amb acollida i enviament de voluntaris i joves, a través de diferents programes europeus com Erasmus+, Cos Europeu de Solidaritat, TLN Mobility.

Més informació: web Grup Alba

  
  
  
4. DESTAQUEM
PRÀCTIQUES A L’OFICINA DEL DEFENSOR DEL POBLE EUROPEU
  
Pràctiques d’un any a Brussel·les o Estrasburg per a graduats/des universitaris, en les àrees de casos i comunicació.
Requisits: tenir la nacionalitat d’un país de la UE o d’un estat candidat; tenir un coneixement excel·lent d’anglès; disposar d’estudis en Ciències Polítiques, Estudis Europeus, Relacions Internacionals, Administració Pública Europea, Recursos Humans, Periodisme o Comunicació, Dret, Auditoria i Economia.
Presentació de sol·licituds fins el 31 de març 2021.
Defensor del Poble Europeu

  
  
  
PRÀCTIQUES AL COMITÈ ECONÒMIC I SOCIAL DE LA UE
  
Pràctiques de 5 mesos a Brussel·les per a graduats/des universitaris.
Requisits: tenir la nacionalitat d'un estat membre de la UE, acreditar bon coneixements de francès o anglès i no haver gaudit anteriorment de cap pràctica remunerada superior a 2 mesos a qualsevol institució de la UE.
Presentació de sol·licituds fins el 31 de març de 2021. Inici de les pràctiques al setembre de 2021.
Consell Econòmic i Social UE

  
  
  
BEQUES NN FUTURE MATTERS 2021-2022 PER A ESTUDIS DE MÀSTER ALS PAÏSOS BAIXOS
  
Convocatòria del Govern dels Països Baixos de 50 beques per a cursar estudis de màster en les àrees de finances, economia, gestor de riscos, data science, emprenedoria, tecnologia de la informació i la comunicació en una universitat dels Països Baixos. La beca consta de 5000€ i mentoria.
Requisits: tenir nacionalitat espanyola, belga, búlgara, txeca, grega, hongaresa, japonesa, holandesa, polonesa, romanesa, eslovaca o turca; tenir bon expedient acadèmic; ser de la primera generació de la família amb estudis universitaris o equivalents; complir els requisits d’admissió a la universitat escollida.
Presentació de sol·licituds fins el 2 d’abril de 2021
Study in Holland

  
  
  
CONVOCATÒRIA DE BEQUES D’INTERNACIONALITZACIÓ EMPRESARIAL DE L’ICEX (ESPANYA EXPORTACIÓ I INVERSIONS)
  
Convocatòria del Ministeri d’indústria, Comerç i turisme de l’Estat espanyol de les Beques d'Internacionalització Empresarial de ICEX per realizar tres activitats en tres fases: un Màster universitari en Gestió Internacional de l'Empresa (Fase I), pràctiques en la xarxa d'Oficines Econòmiques i Comercials d'Espanya en l'exterior (Fase I) i en empreses, entitats o organismes internacionals dels quals Espanya és membre (Fase II), entre 2021 i 2024.
Requisits: tenir la nacionalitat d'algun dels Estats membres de la UE; haver nascut a partir de l'1 de gener de 1993; disposar d'una titulació universitària superior de Grau i que permeti l'accés als estudis oficials de Màster universitari; acreditar coneixements avançats d'anglès; no haver estat beneficiari d'aquestes beques en edicions anteriors; no haver gaudit d'altres ajudes per a la mateixa finalitat del Programa de Beques de qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de la UE.
Presentació de sol·licituds del 26 de març fins al 22 d’abril 2021
convocatòria BOE

  
  
  
CONVOCATÒRIA PER CREAR UNA LLISTA DE SUPORT I ASSESSORAMENT SOBRE ACTIVITATS DE COMUNICACIÓ DE LA COMISSIÓ EUROPEA
  
La Comissió Europea vol crear una llista d’experts externs que puguin donar suport i assessorar a la Comissió Europea en les seves activitats de comunicació.
Es busquen experts d’aquestes àrees: comunicació corporativa i política, experts legals i tècnics en l’àmbit de la comunicació, disseny web, disseny gràfic, xarxes socials i audiovisuals, experts en publicitat, màrqueting i avaluació d’experts.
Presentació de sol·licituds fins el 10 de juliol de 2021.
Comissió Europea

  
  
  
5. OFERTES DE TREBALL A L’ESPAI ECONÒMIC EUROPEU
NOVETATS DE LA XARXA EURES (SERVEIS D’OCUPACIÓ EUROPEUS) EN MOTIU DE LA COVID-19
  
Enllaç al Servei d’Ocupació Públic Estatal amb informació sobre ofertes de treball i processos de selecció a altres països i webs d’interès en motiu de la situació excepcional derivada de la Covid19.
SEPE

  
  
  
CONVOCATÒRIES DE TREBALL I PRÀCTIQUES EN INSTITUCIONS DE LA UE
  
Podeu consultar altres convocatòries de treball i programes de pràctiques en institucions, agències i organismes de la UE del mes de març en aquest enllaç del nostre web

  

Europe Direct Lleida
C/Major, 31 bis - 25007 Lleida | Tel. 973 700 675 http://europedirect.paeria.cat/

Per consultar els enllaços, cal obrir el correu prèviament, ja que no funcionen en 'Vista prèvia'
Per consultar, modificar o cancel·lar les seves dades d'aquest servei premi aquí

Soc de Lleida