Europa en un click
  
  
1. ACTUALITAT DE LA UE
NOU PRESSUPOST DE LA UE PER AL 2014-2020
  
El 8 de febrer els caps d’Estat i de Govern de la UE van acordar el pressupost de la UE per als propers anys (2014 a 2020), que ha de ser ara aprovat pel Parlament Europeu. Per primer cop hi ha una rebaixa respecte del període anterior: el sostre màxim aprovat en crèdits i compromisos és de 959.988 milions d’euros (1% del PIB europeu), i de 908.400 milions d’euros en crèdits de pagament (0,95% del PIB de la UE)

Les partides que queden reforçades per als propers anys són:
 • Ocupació: 6.000 milions d’euros per fomentar l’ocupació juvenil (Espanya en rebrà un 30%, uns 1.000 milions)
 • Competitivitat: S'augmenta en un 40% la dotació de programes destinats a augmentar la competitivitat.
 • Formació, investigació: Es reforcen amb fons els programes "Erasmus per a tots" i "Horitzó 2020", a més de noves inversions en transport, desenvolupament, energia i en les xarxes TIC per "connectar Europa"
 • Medi ambient: es destinarà un 20% del pressupost UE a garantir el proveïment energètic i a construir una economia amb poques emissions de carboni.

  Més informació: Representació de la Comissió Europea a Espanya

 •   
    
    
  2. PROGRAMES I CONVOCATÒRIES
  CONVOCATÒRIA DELS PREMIS EUROPEUS A LA PROMOCIÓ EMPRESARIAL 2013
    
  Aquests premis volen reconèixer la innovació i premiar l'èxit dels organismes públics i les associacions públicoprivades que promouen les empreses i l'esperit d'emprenedoria a escala nacional, regional i local.

  Les sis categories de premis en l’edició 2013 són: foment dels mercats ecològics i l'eficiència dels recursos; promoció de l'esperit empresarial; inversió en aptituds; millora de l'entorn empresarial; suport a la internacionalització de les empreses; esperit empresarial responsable i integrador.

  Poden presentar propostes les autoritats locals, nacionals o regionals i col•laboracions públicoprivades de tots els estats membres, i també de Croàcia, Islàndia, Noruega, Sèrbia i Turquia.

  Més informació: Direcció General d’Empresa i Indústria de la Comissió Europea

    
    
    
  CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA LIFE+ 2013
    
  LIFE+ és el principal programa europeu en matèria de medi ambient i té com a objectiu contribuir a l’aplicació, actualització i desenvolupament de la política i la legislació comunitària. El programa preveu tres línies principals:

  1. Naturalesa i biodiversitat Life: projectes demostratius de protecció, conservació i restauració d’hàbits naturals, i de flora i fauna silvestres.
  2. Life + Política i governança mediambiental: projectes pilot que contribueixin al desenvolupament de polítiques, idees, mètodes o instruments innovadors en els àmbits del canvi climàtic, aigua, aire, sòl, medi ambient urbà, soroll, productes químics, medi ambient i salut, recursos naturals i residus, boscos.
  3. Life + Informació i Comunicació: campanyes de comunicació i sensibilització.

  Termini: 25 de juny 2013

  Més informació: Programa LIFE+

    
    
    
  CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA COST (COOPERACIÓ EUROPEA EN CIÈNCIA I TECNOLOGIA)
    
  COST és un programa de cooperació entre governs europeus en l’àmbit de la ciència i la tecnologia. El programa reuneix investigadors i experts de diferents països que treballen al voltant de temes específics. COST NO finança la investigació com a tal, sinó que dóna suport a la posada en xarxa d'activitats com reunions, conferències, seminaris, intercanvis científics de curta durada i activitats de promoció/difusió.

  COST està organitzat en nou seccions temàtiques generals: biomedicina i biociència molecular; ciències i tecnologies químiques i moleculars; ciències de la Terra i gestió mediambiental; alimentació i agricultura; boscos i els seus productes i serveis; individus, societats, cultures i salut; tecnologies de la informació i la comunicació; materials, física i nanociències; transport i desenvolupament urbà.

  Les propostes que es presentin hauran d’incloure a investigadors d’un mínim de 5 països del programa.

  Termini: 29 de març 2013.

  Més informació: web del programa COST

    
    
    
  3. SOM EUROPA
  SEMINARI TRANSFRONTERER D’ACTORS LOCALS D’INFORMACIÓ EUROPEA EN EL MARC DE L’EUROREGIÓ PIRINEUS-MEDITERRÀNIA
    
  L’Europe Direct Lleida ha participat els 18 i 19 de febrer a Barcelona en el primer seminari d'actors locals d'informació europea en el marc de l'Euroregió Pirineus-Mediterrània, organitzat per la Representació de la Comissió Europea a Barcelona. L'objectiu de la reunió és fomentar els projectes transfronterers i la col•laboració entre diferents xarxes d'informació dels dos costats de la frontera.

  El seminari ha consistit en vàries sessions d'informació sobre els projectes més interessants de l'Euroregió i sobre l'impacte de les polítiques europees per als seus ciutadans, així com diversos grups de treball sobre diferents sectors d'activitat.

    
    
    
  4. DESTAQUEM
  CONCURS: “EL PARLAMENT EUROPEU: PER QUÈ M’IMPORTA?”
    
  Concurs per a joves dels països de la UE i Croàcia per què expressin de manera creativa (a través de l’escriptura, pintura, cantant, ballant, fent videos, etc) perquè és important el Parlament Europeu i per què cal votar a les properes eleccions al PE. El premi és un viatge a Brussel•les. Termini: 28 març.
  Web del concurs

    
    
    
  PRACTIQUES AL COMITÈ DE LES REGIONS DE LA UE
    
  Pràctiques de 5 mesos per a titulats universitaris. Per participar-hi tenir la nacionalitat d’un país de la UE o d’un país candidat, tenir excel•lent nivell d’una de les llengües oficials de la UE i un coneixement satisfactori d’una de les llengües de treball: anglès o francès. Termini: fins el 31 de març.
  Web del Comitè de les Regions

    
    
    
  CONFERÈNCIA SOBRE EL PROGRAMA MEDIA DE LA UE A LLEIDA
    
  La conferència té l'objectiu d'informar i assessorar als productors especialitzats en animació de les línies de finançament del programa europeu MEDIA per aquestes obres audiovisuals. La conferència tindrà lloc en el marc de l'ANIMAC, el dia de 1 març.
  Web de l'Oficina Media a Catalunya

    

  Europe Direct Lleida
  C/Major, 31 bis - 25007 Lleida | Tel. 973 700 675 http://europedirect.paeria.cat/

  Per consultar els enllaços, cal obrir el correu prèviament, ja que no funcionen en 'Vista prèvia'
  Per consultar, modificar o cancel·lar les seves dades d'aquest servei premi aquí

  Soc de Lleida