Europa en un click
  
  
1. ACTUALITAT DE LA UE
CAMPANYA “NO M’ATURO. ELEGEIXO EL MEU FUTUR”
  
Les institucions europees a Espanya i la Secretaria d’Estat per a la UE han llençat la campanya informativa “No m’aturo. Elegeixo el meu futur”, amb l’objectiu d’ajudar els joves a trobar una feina o formació a la Unió Europea. Així mateix, els joves que tinguin una idea empresarial també trobaran la infroamció necessària per emprendre a la UE.

A través del web Nomeparo.eu es recull tota la informació dels fons, programes i recursos disponibles a Europa per estudiar, treballar o emprendre fora d’Espanya. S’hi pot trobar, per exemple, informació sobre la xarxa Eures i les vacants de llocs de treball a altres països europeus, informació sobre com elaborar el CV Europass, els programes de pràctiques laborals, els programes de formació Comenius, Erasmus i Leonardo da Vinci, entre altres.

Més informació: Campanya "No me paro"

  
  
  
2. CONVOCATÒRIES I PROGRAMES
PROGRAMA JOVENTUT EN ACCIÓ: COOPERACIÓ AMB PAÏSOS NO VEÏNS DE LA UNIÓ EUROPEA
  
Els objectius d’aquesta convocatòria són donar suport a projectes que promoguin la cooperació en l'àmbit de la joventut entre els països participants en el programa «La joventut en acció» i els països socis que no són veïns de la Unió Europea (aquells que han subscrit amb la Unió Europea un acord en l'àmbit de la joventut)

Les propostes hauran de ser presentades per organitzacions sense ànim de lucre, que podran ser: organitzacions no governamentals (ONG), organismes públics d'àmbit regional o local, Consells de la Joventut nacionals i organitzacions associades. Els projectes hauran d’associar socis de com a mínim 4 països diferents (inclosa l’organització que presenta la proposta), on hi hagi com a mínim 2 països del programa, un dels quals ha de ser de la UE, i dos altres països socis no veïns de la UE.

Termini: fins 14 de maig de 2013.

Més informació: Web de l’Agència Executiva d’Educació, Audiovisual i Cultura

  
  
  
CONVOCATÒRIA DE PROPOSTES DEL PROGRAMA DE TREBALL DE L'ARTEMIS JOINT UNDERTAKING
  
Els projectes d'investigació ARTEMIS són projectes impulsats per la indústria en el camp dels sistemes integrats. L'objectiu és la generació de noves i millors tecnologies i la seva aplicació en productes, processos o serveis, amb la finalitat d'enfortir la competitivitat de la indústria europea, millorar la sostenibilitat i facilitar l'aparició de nous mercats i aplicacions que responguin a les necessitats de la societat.

Els projectes hauran de tenir clarament definits uns objectius i enfocament molt concrets. Les activitats que es duen a terme en el context de cada projecte poden incloure: investigació i desenvolupament tecnològic; demostració o desenvolupament experimental, dissenyat per provar la viabilitat de noves tecnologies que ofereixen un avantatge econòmic potencial però que no puguin comercialitzar directament; les activitats de gestió que uneixen tots els components del projecte i mantenir comunicacions amb l'Empresa Comú Artemis.

Termini: fins 6 juny 2013

Més informació: Web d'ARTEMIS

  
  
  
INVESTIGACIÓ I RECERCA: CONVOCATÒRIA DE BEQUES INTRAEUROPEES MARIE CURIE I INTERNACIONALS D’INVESTIGACIÓ
  
Convocatòries de propostes referents al Programa de Treball Persones 2013 del Setè Programa Marc d’accions d’investigació, desenvolupament tecnològic i demostració. Entre aquestes es troben les beques individuals Marie Curie, que tenen com a objectiu fomentar la mobilitat dels investigadors dins i fora d’Europa i contribueixen a atraure els millors investigadors estrangers a la UE. Convocatòries publicades:

Beques intraeuropees (FP7-PEOPLE-2013-IEF)

Beques internacionals d’acollida (FP7-PEOPLE-2013-IIF).¡

Beques internacionals de sortida a tercers països (FP7-PEOPLE-2013-IOF)

Data límit: 14 d’agost de 2013

Més informació: Comissió Europea - Accions Marie Curie

  
  
  
3. SOM EUROPA
L’EUROPE DIRECT LLEIDA PARTICIPA A LA REUNIÓ GENERAL ANUAL DE LA XARXA DE LA COMISSIÓ EUROPEA
  
Els representants dels centres Europe Direct de la UE s’han reunit els 18 i 19 de març a Brussel•les en l’Assemblea General Anual de la xarxa Europe Direct. Aquesta trobada, en la qual ha participat el centre de Lleida, ha servit per inaugurar la nova generació del centres per al període 2013-2017, debatre qüestions d’actualitat de la UE i el rol dels centres en la seva tasca d’informació als ciutadans i de promoció del debat europeu.

Hi ha 500 centres per als 500 milions de ciutadans de la UE. Els centres Europe Direct són un dels mitjans de la Comissió Europea per estar en contacte i fomentar el debat amb el públic regional i local.


Vídeo de presentació de la xarxa Europe Direct

  
  
  
4. DESTAQUEM
PRÀCTIQUES AL COMITÈ ECONÒMIC I SOCIAL DE LA UE
  
Pràctiques a Brussel•les de fins a 5 mesos per a titulats universitaris. Termini: fins el 31 de març (per començar el 16 de setembre 2013)
Comitè Econòmic i Social

  
  
  
PRÀCTIQUES AL COMITÈ DE LES REGIONS DE LA UE
  
Pràctiques de 5 mesos per a titulats universitaris a Brussel·les.
Termini: fins el 31 de març.
Comitè de les Regions

  
  
  
PROCÉS DE SELECCIÓ DE METGES I DENTISTES PER TREBALLAR A FINLÀNDIA
  
Del 15 al 17 d'abril a Barcelona. Termini de sol•licitud: 3 d'abril de 2013. S’oferirà curs intensiu de finlandès de 3 mesos abans de començar a treballar.
Oferta de treball del SEPE

  
  
  
PROCÉS DE SELECCIÓ PER TREBALLAR A ALEMANYA
  
Ofertes en el sector de l'hostaleria i turisme: cuiners, encarregats i caps de sala, personal d’hotel, personal auxiliar i serveis d’alimentació.
Dates: 22 i 23 d'abril a Barcelona. Termini per enviar CV i carta de presentació: 12 d'abril de 2013.
Informació del SOC

  

Europe Direct Lleida
C/Major, 31 bis - 25007 Lleida | Tel. 973 700 675 http://europedirect.paeria.cat/

Per consultar els enllaços, cal obrir el correu prèviament, ja que no funcionen en 'Vista prèvia'
Per consultar, modificar o cancel·lar les seves dades d'aquest servei premi aquí

Soc de Lleida