Europa en un click
  
  
1. ACTUALITAT DE LA UE
2.000 MILIONS D’EUROS PER A L’OCUPACIÓ JUVENIL A ESPANYA
  
El Consell d'Ocupació i Política Social de la UE va aprovar el passat febrer l’acord polític sobre la Recomanació del Consell relativa a l'establiment de la Garantia Juvenil, l'objectiu de la qual és que tots els joves de fins a 25 anys rebin una bona oferta d'ocupació, educació contínua, formació d'aprenent o període de pràctiques en un termini de 4 mesos, després de quedar aturats o acabar la formació formal.

Aquesta garantia s'aplicarà a partir del 2014. El seu finançament serà amb els fons de la UE, especialment el Fons Social Europeu (FSE) i altres instruments de cohesió, i serà reforçada per la nova Iniciativa sobre l'Ocupació Juvenil (2014-2020), creada pel Consell Europeu. Aquesta iniciativa està oberta a totes les regions que tinguin taxes d'atur juvenil per sobre del 25%.

El suport per aquest programa serà de 6.000 milions d'euros per als propers set anys. D'aquest import, Espanya rebrà 918 milions d'euros, procedents de la partida pressupostària específica per Ocupació Juvenil, i 932 milions d'euros, procedents del FSE, amb la mateixa finalitat.

Més informació: Representació de la Comissió Europea a Espanya

  
  
  
2. CONVOCATÒRIES I PROGRAMES
JOVENTUT: CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA «JOVENTUT EN ACCIÓ» ACCIÓ 4.5
  
L'objectiu d'aquesta convocatòria de propostes és finançar projectes que fomentin accions d'informació i comunicació en l'àmbit europeu destinades a joves i líders juvenils. Les accions d’informació i comunicació previstes hauran de referir-se a les properes eleccions europees de juny de 2014. En el marc de l’Any Europeu dels Ciutadans, les candidatures hauran de comprendre activitats dotades de dimensió cívica i ciutadana. Hauran de promoure la participació electoral dels joves.

Les propostes hauran de ser presentades per organitzacions sense ànim de lucre, que podran ser: organitzacions no governamentals (ONG); ens públics regionals o locals; o consells nacionals de la joventut. La data d'inici dels projectes haurà d'estar compresa entre l'1 de novembre i el 31 de desembre de 2013, amb una duració mínima de 9 mesos, i màxima de 15 mesos.

Termini: 27 juny 2013.

Més informació: Agència Executiva d’Educació, Audiovisual i Cultura

  
  
  
INVESTIGACIÓ: PROGRAMA DE TREBALL IDEES DEL SETÈ PROGRAMA MARC DE LA UE
  
Convocatòria de propostes del programa de treball Idees 2013 del Setè Programa Marc de la UE per a accions d’investigació, desenvolupament tecnològic i demostració “ERC proof of concept grant” (subvenció a la prova de concepte del CEI)

Termini: 3 de octubre de 2013

Més informació: Setè Programa Marc

  
  
  
3. SOM EUROPA
PREMI INTERNACIONAL CIUTAT DE LLEIDA, EDICIÓ 2013
  
L’Ajuntament de Lleida ha convocat la cinquena edició del Premi Internacional Ciutat de Lleida amb l’objectiu de reconèixer socialment i institucional la tasca desenvolupada per part d’una persona, entitat, empresa, institució o grup de treball en favor de la projecció internacional de la ciutat de Lleida i la seva àrea d’influència, a través de les seva activitat acadèmica, científica, econòmica, social o cultural.

El guardó, de caire honorífic, consisteix en una reproducció del Bronze d’Ascoli, document legal de bronze de l’any 89 a.C. aparegut a la localitat italiana d’Ascoli el 1909, que reconeixia la ciutadania romana a un grup de cavallers hispans. És el document més antic on apareix, per primer cop, el nom en llatí de la ciutat de Lleida, Ilerda.

Termini per presentar candidatures: 15 abril 2013.

Més informació: Premi Internacional Ciutat de Lleida

  
  
  
4. DESTAQUEM
PRÀCTIQUES AL PARLAMENT EUROPEU
  
Pràctiques remunerades de 5 mesos per a titulats d'universitats o de centres de nivell equivalent. Els candidats poden postular-se per anar a Brussel•les, Estrasburg o a alguna de les Oficines d'Informació als 27 Estats membres (també a Barcelona). Termini: fins 15 maig 2013.
Enllaç a l' Oficina del Parlament Europeu a Barcelona

  
  
  
VIURE I TREBALLAR A ALEMANYA: SESSIONS INFORMATIVES A BARCELONA ELS 12, 16 I 19 D’ABRIL
  
Sessions d’informació del programa IDEA de formació dual en l'àmbit del comerç a Alemanya, adreçades a persones entre 18 i 30 anys que vulguin iniciar una formació remunerada a Alemanya en el camp comercial.
Enllaç al Servei d'Ocupació de Catalunya

  
  
  
TREBALL A FINLÀNDIA: OFERTES PER A INFERMERES AL SECTOR PÚBLIC DE SALUT
  
Entrevistes a Espanya a finals de maig-principis de juny. S’ofereixen contractes de treball amb curs intensiu de finlandès (3 mesos) abans de marxar. Cal enviar CV abans del 5 de maig.
Enllaç al Servicio Público de Empleo Estatal

  

Europe Direct Lleida
C/Major, 31 bis - 25007 Lleida | Tel. 973 700 675 http://europedirect.paeria.cat/

Per consultar els enllaços, cal obrir el correu prèviament, ja que no funcionen en 'Vista prèvia'
Per consultar, modificar o cancel·lar les seves dades d'aquest servei premi aquí

Soc de Lleida