Europa en un click
  
  
1. ACTUALITAT DE LA UE
APROVACIÓ DELS NOUS PROGRAMES EUROPEUS PER AL PERÍODE 2014-2020
  
Els passats 25 i 26 de juny, les institucions europees van acordar l'aprovació dels nous programes europeus a partir de 2014 fins al 2020 en el marc del nou període de programació de la UE, principalment: Erasmus+ (educació, formació, joventut i esport) i Horitzó 2020 (recerca).

Pel que fa al programa Erasmus+, es va acordar que el pressupost global estimat del nou programa per al període 2014-2020 serà de 16.000 M€. Erasmus+ està estructurat en tres pilars fonamentals: l'educació i la formació (rebrà el 77,5% del pressupost), la joventut (rebrà el 10%) i l'esport (1’8% del pressupost). Hi haurà també un 3,5% previst per al mecanisme de garantia de préstecs.

Nou programa Erasmus+


En relació al programa Horitzó 2020 (el nou programa de recerca), es va arribar a un principi d'acord amb el Parlament i la Comissió per mobilitzar 70.000 M€ per als anys 2014 - 2020. El programa finançarà l'excel•lència en l'àmbit de la recerca, promovent la difusió de la tecnologia, facilitant associacions público-privades, la participació de les PiME i la indústria per contribuir a la recuperació econòmica d'Europa.

Nou programa Horizon 2020


  
  
  
2. CONVOCATÒRIES I PROGRAMES
PROGRAMA COOPERACIÓ FP7-KBBE-2013-FEEDTRIALS
  
Convocatòria de propostes del programa de treball de 2013 del Setè Programa Marc d'Investigació i Desenvolupament Tecnològic per a accions d'investigació, desenvolupament tecnològic i demostració. Programa específic cooperació: 2. Alimentació, agricultura i pesca i biotecnologia (FP7-KBBE-2013-FEEDTRIALS)

Termini: 1 octubre 2013

Més informació: Portal de Recerca i Innovació

  
  
  
PROGRAMA COOPERACIÓ: CONVOCATÒRIA "FUTURE INTERNET"-2013 (FP7-2013-ICT-FI)
  
Convocatòria de propostes del Programa de Treball del Setè Programa Marc de la Comunitat Europea per a accions d'investigació, desenvolupament tecnològic i demostració. Programa específic Cooperació: Tecnologies de la Informació i la Comunicació: Convocatòria FP7-ICT-2013-ICT-FI.

Termini: 10 desembre 2013

Més informació: Portal de Recerca i Innovació

  
  
  
AJUTS PER A ACCIONS DE COOPERACIÓ EN EL MARC DE LA COMUNITAT DE TREBALL DELS PIRINEUS PER AL 2013
  
S’ha convocat la concessió d’ajuts per a accions de cooperació en el marc de la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP) per a l’any 2013. Hi ha 2 tipus d'accions:

1. Ajuts per al desenvolupament i la consolidació de xarxes temàtiques de recerca (XI-CTP): per finançar l’organització d’un sistema estable de relacions i col•laboració entre el personal investigador i/o grups de recerca d’entitats dels territoris de la CTP. La durada màxima de les activitats proposades és de dos anys, a partir de l’1 de gener de 2014.

2. Ajuts de mobilitat d’investigadors/es (AIRE-CTP): per finançar les despeses d’estada i viatge d’investigadors/es catalans predoctorals i postdoctorals a fi de promoure els intercanvis transfronterers entre els membres de la comunitat científica dels diferents territoris de la CTP. Les estades s’han d’iniciar a partir de l’1 de gener de 2014 i han de finalitzar abans del 31 de desembre de 2014.

Termini: 22 juliol 2013

Més informació: bases i convocatòria DOGC

  
  
  
3. SOM EUROPA
EL PROJECTE EUROPEU “TOGETHER OLD AND YOUNG” DE LA REGIDORIA D’EDUCACIÓ DE LA PAERIA PUBLICA ELS SEUS PRIMERS INFORMES
  
El projecte “Together Old and Young” (TOY) és un projecte d'aprenentatge intergeneracional europeu finançat pel Programa Grundtvig de la Comissió Europea. La finalitat del projecte és crear noves possibilitats per a la tercera edat (majors de 55 anys) i els infants menors de 8 anys, per aprendre i divertir-se junts. El fet de poder crear aquests espais i oportunitats intergeneracionals avui en dia pren un valor afegit, atès que la població europea envelleix, i s’estan produint tot un seguit de canvis en les estructures familiars.

Actualment podem trobar publicats els primers informes del projecte. La primera publicació és una revisió bibliogràfica sobre l'aprenentatge intergeneracional; aquesta publicació està disponible gratuïtament i es pot descarregar el document des de la pàgina web del projecte.

La segona publicació, que també es pot trobar a la pàgina web del projecte, és el resum i síntesi dels resultats de la revisió bibliogràfica. Aquest informe està publicat en vuit idiomes (català, holandes , anglès, italià, polonès, portuguès, eslovè i espanyol), i també es pot descarregar des de la pàgina web del projecte.

Més informació: web del projecte TOY

  
  
  
4. DESTAQUEM
XERRADES INFORMATIVES SOBRE EL SERVEI VOLUNTARI EUROPEU (SVE) A LLEIDA
  
El SVE és una acció de la UE que permet a joves de 18 a 30 anys fer una estada de voluntariat en un altre país, des de 2 fins a 12 mesos.
Les properes xerrades tindran lloc el dilluns 29 de juliol a les 19h i el dimecres 31 de juliol a les 12h, a La Palma- Centre de Recursos Juvenils de Lleida.

  
  
  
BEQUES PER A ESTADES A LES DELEGACIONS DEL GOVERN DE LA GENERALITAT A L'EXTERIOR
  
Convocatòria per a cobrir 5 beques per a estades a les Delegacions del Govern de la Generalitat a l'exterior (Paris, Londres, Nova York, Brussel•les i Berlin). La durada de les estades serà de 10 mesos, i la dedicació, de 37.5 hores setmanals, de dilluns a divendres. Termini: 30 de juliol.
Convocatòria DOGC

  
  
  
CONCURS DE FOTOGRAFIA ‘EUROPA A LA MEVA REGIÓ'
  
Concurs convocat per la Comissió Europea amb l'objectiu de distingir imatges de projectes, on es vegi el distintiu de la UE, que tinguin un impacte real a l'hora de millorar les vides dels ciutadans i beneficiar a la comunitat local. El premi és un equip fotogràfic valorat en 1.000 € i un viatge per a dues persones a Brussel•les a l'octubre. Termini: 23 d'agost 2013.
Web del concurs

  

Europe Direct Lleida
C/Major, 31 bis - 25007 Lleida | Tel. 973 700 675 http://europedirect.paeria.cat/

Per consultar els enllaços, cal obrir el correu prèviament, ja que no funcionen en 'Vista prèvia'
Per consultar, modificar o cancel·lar les seves dades d'aquest servei premi aquí

Soc de Lleida