Europa en un click
  
  
1. ACTUALITAT DE LA UE
DRETS I GARANTIES DELS EUROPEUS A L’HORA DE FER VACANCES
  
La Comissió Europea, va presentar, a principis de juliol, una campanya per informar els ciutadans que es preparen per viatjar aquest estiu sobre els seus drets com a passatgers i, en cas necessari, sobre com reclamar.

La Unió Europea ha augmentat els drets dels passatgers, i la normativa ja no només cobreix a aquells ciutadans que es desplacen en avió o en tren sinó que també protegeix els usuaris d'autobús, autocar o transport marítim. S'ha actualitzat la directiva que protegeix els consumidors de viatges combinats, per adaptar-los a les necessitats actuals i a la creixent contractació de viatges per Internet.

D’altra banda, en cas de necessitar atenció d'urgència, amb la Targeta Sanitària Europea, un ciutadà de la UE té dret a rebre assistència sanitària d'urgència de la sanitat pública en les mateixes condicions i al mateix cost que els ciutadans dels país on es trobi. Així mateix, els ciutadans europeus també disposen de protecció consular, si es un país fora de la UE on el seu Estat no hi té ambaixada, poden dirigir-se a la de qualsevol altre Estat membre.

Més informació: drets dels passatgers europeus

  
  
  
2. CONVOCATÒRIES I PROGRAMES
PROGRAMA PROGRESS- IGUALTAT DE GÈNERE (CONVOCATÒRIA JUST/2013/PROG/AG/GE)
  
Els objectius de la convocatòria són donar suport a les actuacions de la societat civil i d’altres actors rellevants per promoure la igualtat entre dones i homes i per assolir els objectius definits en l’Estratègia de la Comissió per a la Igualtat entre dones i homes 2010-2015, i en el Pacte Europeu per la Igualtat de Gènere 2011-2020.

Les àrees prioritàries de la convocatòria són les accions que abordin la bretxa salarial de gènere i les accions per promocionar l’equilibri de gènere en els llocs de presa de decisions econòmiques.

Termini: 28 agost 2013

Més informació: Comissió Europea- Justícia

  
  
  
CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA COST (COOPERACIÓ EUROPEA EN CIÈNCIA I TECNOLOGIA)
  
El programa COST promou el treball conjunt d’investigadors i experts de diferents països que treballen al voltant de temes específics. COST finança la posada en xarxa d'activitats com ara reunions, conferències, intercanvis científics de curta durada i activitats de promoció, però no finança la recerca.

Els sol•licitants de noves accions poden presentar-se a una de les nou seccions temàtiques que es proposen. Les propostes han d'integrar investigadors procedents d'un mínim de 5 països COST. Els grups de recerca també poden adherir-se a una acció COST ja aprovada durant el primer any de l'acció.

Termini de presentació de propostes preliminars: 27 setembre 2013

Més informació: programa COST

  
  
  
SUBVENCIONS PER DONAR A CONÉIXER LES PRIORITATS POLÍTIQUES DE LA UE
  
La Representació de la Comissió Europea a Espanya ha convocat subvencions a projectes d’iniciatives de les universitats, ONGs, think tanks i altres entitats sense ànim de lucre que operin en qualsevol comunitat autònoma per promoure el coneixement de la política de comunicació de la UE i les prioritats polítiques claus de la UE. Els projectes poden adoptar la forma de conferències, col•loquis, seminaris i altres tipus de debats públics.

La subvenció màxima per sol•licitant serà de 15.000 euros, i la mínima de 5.000 eur. Els projectes s’hauran de desenvolupar entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2014.

Termini: 30 setembre 2013.

Més informació: Representació de la Comissió Europea a Espanya

  
  
  
3. SOM EUROPA
LA UNIÓ EUROPEA FINANÇA EL 75% D’UN PROJECTE QUE DESENVOLUPA EL PARC CIENTÍFIC AMB LA UDL I 5 SOCIS EUROPEUS MÉS
  
El Parc Científic de Lleida ha obtingut 75.000 euros de fons europeus FEDER per desenvolupar una infraestructura tecnològica basada en “Cloud Computing”, per transferir coneixements i experiències dels centres de R+D+I i de supercomputació.

El projecte “Desenvolupament d’una xarxa d’infraestructures federades per a la generació de serveis de virtualització de llocs de treball” és desenvolupat pel Parc Científic de Lleida, la Universitat de Lleida i 5 socis més de la resta de l’Estat espanyol, França i Portugal: Fundació Centre de Supercomputació de Castella i Lleó, la Fundació Computació i Tecnologies Avançades d’Extremadura, la Universitat de Montpeller, l’Agrupació Empresarial Innovadora per a la Seguretat de les Xarxes i Sistemes d’Informació de Castella i Lleó, i Inova-Ria Associação de Empresas para uma Rede de Inovação em Aveiro Associação Empresarial de Portugal.

Els objectius del projecte són transferir coneixements de la tecnologia cloud i experiències des dels centres de R+D+I i des dels centres de computació. El projecte proposa una infraestructura cloud computing, que utilitzarà els recursos de supercomputació ubicats a les regions del sud-oest d’Europa. Els entorns cloud seleccionats són l’educatiu, l’administració pública, el sector sanitari i l’empresarial.

Més informació: Parc Científic de Lleida

  
  
  
4. DESTAQUEM
CONSULTA CIUTADANA EUROPEA SOBRE COM DEIXAR DE MALBARATAR ALIMENTS
  
Cada any a Europa es llencen 89 milions de tones d'aliments. La Comissió Europea obre una consulta als ciutadans perquè aportin idees per caminar cap a una cadena de producció i consum d'aliments més sostenible. La consulta estarà oberta fins l’1 d’octubre de 2013.
Enllaç a la consulta

  
  
  
PRÀCTIQUES AL COMITÈ DE LES REGIONS DE LA UE
  
Pràctiques de 5 mesos per a titulats universitaris amb bons coneixements d’una de les llengües de treball (anglès o francès). Presentació de sol•licituds fins el 30 de setembre de 2013.
Comitè de les Regions

  
  
  
PRÀCTIQUES AL CONSELL DE LA UE
  
Pràctiques de 5 mesos per a joves titulats universitaris amb coneixements d’anglès o francès a la Secretaria General del Consell de la Unió Europea. Enviament de sol•licituds fins el 2 de setembre de 2013.
Consell de la UE

  

Europe Direct Lleida
C/Major, 31 bis - 25007 Lleida | Tel. 973 700 675 http://europedirect.paeria.cat/

Per consultar els enllaços, cal obrir el correu prèviament, ja que no funcionen en 'Vista prèvia'
Per consultar, modificar o cancel·lar les seves dades d'aquest servei premi aquí

Soc de Lleida