Europa en un click
  
  
1. ACTUALITAT DE LA UE
NOU PROGRAMA D’EDUCACIÓ, FORMACIÓ I JOVENTUT DE LA UE ERASMUS +
  
«Erasmus+» és el nou programa per a l’educació, la formació, la joventut i l’esport que entrarà en vigor a partir de 2014. La iniciativa pretén millorar la formació d’alumnes i professors, millorar la qualitat de l’ensenyament a Europa i facilitar les perspectives de treball dels joves. El seu pressupost és de 19 bilions d’euros per al període 2014-2020. Aquest programa va ser aprovat oficialment pel Consell el passat 26 de juny i inclourà les següents accions generals i 7 subprogrames:

1. Mobilitat en la formació
2. Cooperació per a la innovació i les bones pràctiques
3. Suport a la reforma de les polítiques d'educació
4. Manteniment dels subprogrames fins ara vigents: Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Erasmus Mundus i Joventut en Acció.
5. S’afegeix també una línia d’Esports i un “esquema de crèdits” adreçat a estudiants de màster que vulguin estudiar en un altre país.

Més informació: Web d'Erasmus +

  
  
  
2. CONVOCATÒRIES I PROGRAMES
PROGRESS: CONVOCATÒRIA DE PROPOSTES DE SUPORT A L’OFERTA I LA DEMANDA EN EL MERCAT DEL FINANÇAMENT D’EMPRESES SOCIALS
  
L'objectiu de l'acció preparatòria (VP/2013/017) és identificar, desenvolupar, promoure i difondre les bones pràctiques dels governs nacionals, regionals o locals o intermediaris financers en l'assistència a joves emprenedors socials en moments de gran desocupació juvenil.

L'acció preparatòria està dirigida a les empreses socials en les seves primeres etapes, i a empreses socials iniciades o elaborades pels joves que tenen el potencial d’aconseguir solucions innovadores amb un impacte social i ambiental clar; escalar el seu enfocament innovador; o transferir el seu enfocament per a la replicació. Els sol•licitants han de ser entitats públiques, privades o entitats sense ànim de lucre.

Termini: 15 novembre 2013.

Més informació: Comissió Europea - Ocupació, Afers Socials i Inclusió

  
  
  
PROGRESS: CONVOCATÒRIA DE SUPORT A PROJECTECS DIRIGITS AL COMPLIMENT DE LES HABILITATS PER AL CREIXEMENT I LA OCUPACIÓ
  
L'objectiu global de la convocatòria (VP/2013/010) és fomentar noves formes de col•laboració a través d'aliances entre actors públics i privats sobre el mercat de treball (per exemple, serveis públics i serveis d'ocupació privats, empreses, incloent pimes, cambres de comerç, els proveïdors de formació i educació, els interlocutors socials) davant les persistents mancances i desajustos de capacitats per ajudar a omplir la bretxa entre l’oferta i demanda de treball a la UE.

Els àmbits coberts per convocatòria són: feines del “sector verd”, TIC i Gran Coalició per als Treballs Digitals, serveis de salut i d’atenció social i habilitats necessàries per a sectors concrets.

Els sol•licitants hauran de ser interlocutors socials, autoritats públiques, organitzacions internacionals, organitzacions amb o sense ànim de lucre, centres de recerca, instituts o universitats, organitzacions de la societat civil.

Termini: 15 de gener 2014

Més informació: Comissió Europea - Ocupació, Afers Socials i Inclusió

  
  
  
3. SOM EUROPA
EL CENTRE EUROPE DIRECT LLEIDA PARTICIPA A LES REUNIONS ANUALS DE CENTRES D’INFORMACIÓ EUROPEUS DE LA COMISSIÓ EUROPEA
  
Durant el mes d’octubre, els tècnics responsables del centre Europe Direct Lleida han assistit a les dues reunions de la xarxa Europe Direct organitzades per la Comissió Europea a Sofia (Bulgària), del 21 i 22 d’octubre i a Valladolid, del 28 i 29 d’octubre.

Durant les reunions i jornades tècniques organitzades, s’han tractat els temes de treball de la Comissió Europea per al 2014, com les perspectives financeres de la UE i les polítiques prioritàries de la UE per al període 2014-2020, la campanya per a les eleccions al Parlament Europeu del mes de maig de 2014, l’Any Europeu de la Ciutadania, entre altres. Així mateix, les trobades han servit per posar en comú i intercanviar bones pràctiques entre centres Europe Direct d’arreu d’Europa i de la resta de l’Estat espanyol.

  
  
  
4. DESTAQUEM
ACTE DE LLIURAMENT DEL PREMI INTERNACIONAL CIUTAT DE LLEIDA 2013
  
El dimarts 5 de novembre a les 19h tindrà lloc, al Saló de Plens de la Paeria, l'acte de lliurament del guardó del Premi Internacional Ciutat de Lleida 2013, que enguany ha estat concedit a l’empresa tecnològica lleidatana Lleida.net.

L'acte és públic però cal confirmació d'assistència al correu electrònic projeccioexterior@paeria.cat o al telèfon 973 700675.

Més informació: Web del Premi Internacional Ciutat de Lleida

  

Europe Direct Lleida
C/Major, 31 bis - 25007 Lleida | Tel. 973 700 675 http://europedirect.paeria.cat/

Per consultar els enllaços, cal obrir el correu prèviament, ja que no funcionen en 'Vista prèvia'
Per consultar, modificar o cancel·lar les seves dades d'aquest servei premi aquí

Soc de Lleida