Europa en un click
  
  
1. ACTUALITAT DE LA UE
COSME: NOU PROGRAMA EUROPEU DE SUPORT A LES EMPRESES
  
COSME és el nou programa per a la competitivitat de les empreses i les PIME per al període 2014-2020. Disposarà d’una assignació de 2.500 milions d'euros per als 7 anys del període financer i es coordinarà amb el programa europeu de promoció de la innovació, Horizon 2020.

El programa conté 3 grans prioritats de suport a les PIMES:

1. L’accés al finançament per a les PIME.
2. El suport a la internacionalització de les empreses, a través de l’Enterprise Europe Network (xarxa de centres de serveis per a negocis)
3. El foment de l’esperit empresarial, a través de la creació del Pla d’Acció d’Emprenedors 2020.

Més informació: Comissió Europea

  
  
  
2. PROGRAMES I CONVOCATÒRIES
CONVOCATÒRIA DE PROJECTES DEL PROGRAMA DE COOPERACIÓ TRANSFRONTERERA POCTEFA 2007-2013
  
El Programa de Cooperació Territorial Transfronterera Espanya-França-Andorra publica la tercera i última convocatòria per al període 2007-2013. Preveu el suport a projectes dins 3 eixos prioritaris:

1) reforçar la integració transfronterera revaloritzant-ne els aspectes complementaris en el pla d'activitats econòmiques, de la innovació i del capital humà;
2) revaloritzar els territoris i el patrimoni natural i cultural en una lògica sostenible.
3) millorar la qualitat de vida de la població a través d'estratègies comunes d'estructuració territorial i de desenvolupament sostenible.

La convocatòria té una dotació pressupostària de 3'2 M€, que podrà ser ampliada fins a 7 M€. Els projectes presentats han de tenir un cost total mínim estimatiu de 80.000€. La taxa d'intervenció del FEDER establerta al Programa Operatiu és del 65% de la despesa total elegible de les operacions.

Termini: 10 de desembre de 2013.

Més informació: web del programa POCTEFA

  
  
  
SEGON CONCURS EUROPEU D’INNOVACIÓ SOCIAL
  
Sota el títol “El desafiament del treball”, l’edició 2014 d’aquest concurs té com a objectiu destacar i donar suport a les millors solucions d’innovació social d’ajuda als treballadors que aportin noves solucions per reduir la desocupació i els seus efectes en l’economia i en la societat, ara i en el futur.

El concurs està obert a tot tipus d’entitats, persones i empreses, legalment establertes o residents en els 28 Estats membres de la UE. Les tres millors propostes de projectes rebran un premi de 20.000 euros cadascuna.

Termini: 11 de desembre 2013.

Més informació: web del Concurs

  
  
  
3. SOM EUROPA
REUNIÓ DEL PROJECTE EUROPEU “TOY” A ROMA
  
El passat mes d’octubre representants de la Regidoria d’Educació i Infància de l’Ajuntament de Lleida van participar en la trobada intermèdia del projecte europeu “Together Old and Young” (TOY) del programa Grundtvig a Roma.

L’Ajuntament de Lleida i la Universitat de Lleida participen en aquest projecte educatiu que té com a finalitat crear noves oportunitats d’aprenentatge intergeneracional entre persones majors de 55 anys i nens i nenes menors de 8 anys. El projecte té una durada de 2 anys i finalitza a l’octubre de 2014.

En les sessions de treball celebrades a Roma es va fer una primera valoració i reflexió de la tasca realitzada durant el primer any. En aquest moment ja es troba publicada tota la revisió bibliogràfica sobre l’aprenentatge intergeneracional i properament es publicarà i traduirà en vuit idiomes diferents, tot un recull d’experiències dutes a terme en els països socis al projecte TOY. Cal destacar que l’Ajuntament de Lleida serà un dels 2 socis que portarà a terme una experiència pilot i farà la part d’implementació del projecte.

Més informació: web del projecte TOY

  
  
  
4. DESTAQUEM
CONVOCATÒRIA DE 315 PLACES DE PROFESSORS D'ESPANYOL ALS ESTATS UNITS I AL CANADA 2014-2015
  
El Ministeri d’Educació, Cultura i Esports ha obert una convocatòria de places per a professors visitants a Estats Units i Canadà, en centres educatius d'Ensenyament Primari i Secundària. És un programa adreçat a professors d’ensenyament primari, secundari i d’escoles oficials d’idiomes. Termini de presentació de candidatures: 4 desembre de 2013.
Web del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports

  
  
  
BEQUES VULCANUS DE PRÀCTIQUES INDUSTRIALS AL JAPÓ
  
El programa de Beques Vulcanus consisteix en la realització de pràctiques industrials per a estudiants de la UE al Japó durant 8 mesos. És un programa adreçat a estudiants universitaris d’enginyeries o ciències inscrits, a partir del quart any, en una universitat europea durant l'any acadèmic corrent. Termini de presentació de candidatures: 21 de gener de 2014.
Programa Vulcanus

  
  
  
PROGRAMA DE PRÀCTIQUES DE BOSCH ESPANYA-ALEMANYA
  
L’empresa BOSCH ofereix un programa Trainee per a joves qualificats amb bon nivell d’anglès i alemany, de 24 mesos de durada dividits en estacions de 4 a 8 mesos, durant els quals el “trainee” va rotant per diferents àrees i centres de treball entre Espanya i Alemanya. Hi ha un programa tècnic amb tres variants (I+D, producció, venda tècnica) i un programa econòmic (controlling, logística/compres, recursos humans, vendes/màrqueting).
Web de BOSCH

  

Europe Direct Lleida
C/Major, 31 bis - 25007 Lleida | Tel. 973 700 675 http://europedirect.paeria.cat/

Per consultar els enllaços, cal obrir el correu prèviament, ja que no funcionen en 'Vista prèvia'
Per consultar, modificar o cancel·lar les seves dades d'aquest servei premi aquí

Soc de Lleida