Europa en un click
  
  
1. ACTUALITAT DE LA UE
ACCIÓ PILOT "EL TEU PRIMER TREBALL EURES"
  
És una iniciativa de la Comissió Europea que ofereix suport financer a joves (de 18 a 30 anys) i a empreses:

- Als joves que busquin un lloc de treball en un altre Estat de la UE, oferint-los un ajut econòmic per al cobriment de les despeses de viatge i dietes per assistir a l’entrevista de selecció en un altre país europeu (cal estar inscrit com a demandant d'ocupació als serveis d'ocupació públics) , i/o de desplaçament si s’obté un contracte de treball (s’ha d’haver estat estat seleccionat en una oferta de treball a través de la xarxa Eures en un altre país de la UE)

- A empreses (PIMES) interessades en contractar treballadors joves procedents d’altres països de la UE, per un període mínim de 6 mesos. L’ajut es destinarà a sufragar despeses d’integració (formació, cursos d’idioma, suport administratiu…) dels joves contractats.

Més informació: Servicio Público de Empleo Estatal

  
  
  
2. CONVOCATÒRIES I PROGRAMES
CONVOCATÒRIA ERASMUS MUNDUS 2009-2013 (EACEA/18/13)
  
Erasmus Mundus és un programa de cooperació i mobilitat en l'àmbit de l'educació superior que té com a objectiu essencial el desenvolupament dels recursos humans i la capacitat de cooperació internacional de les institucions d'ensenyament superior de tercers països mitjançant l'augment de la mobilitat entre la UE i aquests països.

Les accions subvencionables dins aquesta convocatòria són de l’Acció 2: Associacions amb centres d'ensenyament superior de tercers països (incloent beques). Els beneficiaris de la convocatòria poden ser, entre altres, centres d'ensenyament superior; estudiants d'ensenyament superior; investigadors postdoctorals; acadèmics; personal docent de l'ensenyament superior; altres organismes públics o privats.

Termini: 3 de març de 2014.

Més informació: Agència Executiva d'Educació, Audivisual i Cultura

  
  
  
CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA CAPACITATS DEL 7È PROGRAMA MARC DE RECERCA: SUPORT AL DESENVOLUPAMENT COHERENT DE POLÍTIQUES DE RECERCA
  
Convocatòria de propostes del Programa específic «Capacitats» del Setè Programa Marc de la UE per accions d'investigació, desenvolupament tecnològic i demostració: FP7-CDRP-2013-EUR-CD (Career development).

L’objectiu és promoure la col•laboració transnacional sobre el desenvolupament de carreres per als investigadors: B1. Desenvolupament de carreres i B2. Excel•lència a la ciència. Es finançaran projectes de Coordinació i Suport (accions de coordinació)

Termini: 15 d'abril de 2014.

Més informació: Setè Programa Marc de Recerca

  
  
  
CONVOCATÒRIA ADREÇADA A ENTITATS I A PERSONES FÍSIQUES PER A L’ELABORACIÓ D’UNA BASE DE DADES D’EXPERTS INDEPENDENTS PER AL PROGRAMA HORITZÓ 2020
  
La Comissió Europea cerca agències, centres d’investigació, universitats, organitzacions de la societat civil, empreses, o persones físiques per a l’elaboració d’una base de dades d’experts independents que puguin assistir els serveis de la Comissió Europea en tasques relacionades amb el programa Hortizó 2020 – Programa Marc d’Investigació i recerca de la UE.

Més informació: Recerca i Innovació UE

  
  
  
3. SOM EUROPA
UNA LLEIDATANA, PROTAGONISTA DEL PROJECTE “19 ROSTRES PER EUROPA” DE LA COMISSIÓ I EL PARLAMENT EUROPEU
  
Blanca Novales, professora jubilada d’Educació Secundària, serà una de les representants dels actes organitzats amb motiu de l’Any Europeu de la Ciutadania 2013. La lleidatana Blanca Novales, candidata proposada per l’Ajuntament de Lleida a través de l’Europe Direct, ha estat escollida per protagonitzar el projecte “19 rostres per Europa”, una iniciativa organitzada per la Comissió Europea i el Parlament Europea amb motiu de la celebració de l’Any Europea de la Ciutadania 2013. El projecte “19 rostres per Europa” ha escollit 19 ciutadans de tota Espanya que representen els valors d’Europa, han exercit els seus drets i deures com a europeus, i que tenen una història per contar sobre la seva relació amb Europa.

Els rostres d’aquests ciutadans decoraran la façana de la seu de les institucions europees de Madrid -amb una fotografia de grans dimensions-, situada al Passeig de la Castellana 46, i també seran protagonistes de la campanya de publicitat i xarxes socials que es portarà a terme.

Més informació: Representació de la Comissió Europea a Espanya

  
  
  
4. DESTAQUEM
CONCURS D’ARTICLES SOBRE LA UE
  
Concurs adreçat a joves estudiants de periodisme o que s’hagin llicenciat en els últims 5 anys. Cal escriure un article sobre les eleccions al Parlament Europeu que tindran lloc al maig de 2014. Els guanyadors del concurs tindran l'oportunitat de participar en un viatge de periodistes a Brussel•les i conèixer de prop les institucions europees. L’article serà publicat a El Punt Avui.
Termini: 19 de gener de 2014.
Representació de la Comissió Europea a Barcelona

  
  
  
BEQUES PER A ESTUDIS DE POSTGRAU A EUROPA
  
L’Obra Social La Caixa ha convocat 65 beques per a estudis de postgrau en universitats o centres d’ensenyament superior de països de l’Espai Econòmic Europeu.
La convocatòria està oberta a totes les àrees de coneixement i està adreçada a llicenciats, graduats universitaris i titulats superiors, per a la realització de màster o doctorat, si bé també es poden acceptar projectes de formació bàsica en investigació científica i tècnica.
Termini: 10 febrer 2014.
Obra Social La Caixa

  
  
  
AJUTS PER A ESTADES PROFESSIONALS A ALEMANYA, ÀUSTRIA, FRANÇA, REGNE UNIT I SUÏSSA PER A MESTRES I PROFESSORS/ES
  
El Ministeri d’Educació, Cultura i Esports convoca 77 places d'estades professionals per al curs 2013/2014 en centres educatius d'Alemanya, Àustria, França, Regne Unit i Suïssa dirigides a professorat de llengües estrangeres o professorat d'altres disciplines que imparteixi classe en llengua estrangera pertanyent als cossos de Mestres d'Educació Infantil i Primària, Professors d'Ensenyament Secundari, Catedràtics d'Ensenyament Secundari, Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, catedràtics d'escoles oficials d'idiomes, Professors Tècnics de Formació Professional, Professors de Música i Arts Escèniques i Professors d'Arts Plàstiques i Disseny.
Termini: 26 desembre 2013
BOE

  

Europe Direct Lleida
C/Major, 31 bis - 25007 Lleida | Tel. 973 700 675 http://europedirect.paeria.cat/

Per consultar els enllaços, cal obrir el correu prèviament, ja que no funcionen en 'Vista prèvia'
Per consultar, modificar o cancel·lar les seves dades d'aquest servei premi aquí

Soc de Lleida