Europa en un click
  
  
1. ACTUALITAT DE LA UE
ACCEPTADA A ESTUDI LA INICIATIVA CIUTADANA EUROPEA DE DRET A L’AIGUA
  
La Comissió Europea ha decidit admetre per al seu estudi la primera iniciativa ciutadana europea (ICE) que porta per títol "L'aigua és un dret humà" (right2water). Els organitzadors de la iniciativa demanen a la Comissió Europea que garanteixi el dret a l'aigua i el sanejament a tots els ciutadans de la UE, perquè l’abastiment d’aigua i la gestió dels recursos hídrics no es regeixin per les normes del mercat interior i s’excloguin de l’àmbit de la liberalització i també, que intensifiqui els seus esforços per garantir-ne l'accés arreu del món.

La Iniciativa Ciutadana Europea permet, des de l’abril de 2012, que els ciutadans europeus puguin influir en les polítiques de la UE. Amb aquesta eina, un milió de ciutadans i ciutadanes de la Unió Europea (UE), procedents d'un mínim de set Estats membres, poden demanar a la Comissió Europea que proposi legislació en algun dels seus àmbits de competència. La primera ICE acceptada a estudi, Right2Water, va obtenir 1,68 milions de signatures i va superar els llindars mínims en 13 Estats membres.

Més informació: Comissió Europea

  
  
  
1. PROGRAMES I CONVOCATÒRIES
AJUTS A PROJECTES INNOVADORS DE PETITES I MITJANES EMPRESES DEL PROJECTE EUROPEU WIDER
  
ACCIÓ (Agència Catalana per a la Internacionalització de les empreses) atorga ajuts a PIMES establertes a Catalunya per a les despeses d'assessorament extern necessàries per al desenvolupament de projectes que proposin solucions innovadores per a afavorir l'envelliment actiu i saludable a casa, adequant els habitatges per a gent gran, fent-los intel•ligents i sostenibles.

Els ajuts a la innovació WIDER donen l'oportunitat d'ajudar a PIMES a explorar i/o aplicar nous coneixements per innovar en els seus productes, processos i/o serveis que millorin la seva competitivitat i productivitat en el mercat de l'eco-habitatge intel•ligent per a gent gran.

Termini: 2 de juny 2014.

Més informació: Projecte europeu WIDER

  
  
  
CONVOCATÒRIA PER FINANÇAR CAMPANYES DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE
  
La campanya de Mobilitat Urbana Sostenible de la Comissió Europea ha obert la tercera convocatòria de propostes per finançar campanyes que tinguin lloc entre l'1 de juny i el 31 de desembre de 2014. La convocatòria és oberta a la participació d'ens locals, a més d'ONG, instituts de recerca i universitats o altres ens públics.

La subvenció serà de 7.000€ per acció, que haurà de realitzar-se en un Estat membre de la UE, Islàndia, Liechtenstein o Noruega (queden exclosos Bulgària, Grècia, Itàlia, Latvia, Romania i el Regne Unit que ja reben suport financer per campanyes nacionals)

Per poder optar al finançament europeu, primer cal registrar al web de la campanya les accions de sensibilització o campanyes promocionals que promoguin la mobilitat urbana sostenible.

Més informació: web de la Campanya de Mobilitat Urbana Sostenible

  
  
  
3. SOM EUROPA
ESTUDIANTS DE LLEIDA PARTICIPEN AL CONCURS EUROPEU EUROSCOLA
  
Un equip d’estudiants del centre Dominiques de Lleida participa al concurs anual “Euroscola”, organitzat per l’Oficina d’Informació del Parlament Europeu a Espanya. El concurs té com a tema central el paper del Parlament Europeu com a òrgan democràtic i les eleccions al PE.

Euroscola es desenvolupa online i pretén apropar els joves al Parlament Europeu i el seu paper fonamental en la presa de decisions, que influeixen en la vida quotidiana dels habitants de la UE. Els guanyadors obtindran com a premi la participació en el programa Euroscola del Parlament Europeu a la seva seu d’Estrasburg, amb joves de tota Europa, i un ajut econòmic per sufragar part de les despeses del viatge.

Podeu seguir el grup d’estudiants de les Dominiques a través del seu compte de Twitter @Euroenigma9 i al seu blog.

  
  
  
4. DESTAQUEM
CONVOCATÒRIA D'OPOSICIONS PER ADMINISTRADORS A LES INSTITUCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA A BRUSSEL•LES I LUXEMBURG
  
Convocatòria de 137 places d'administrador generalista adreçada a titulats universitaris. Cal tenir estudis universitaris d’un mínim 3 anys (els estudiants d’últim curs també hi poden participar, sempre que obtinguin el títol abans del 31 de juliol de 2014) i un coneixement satisfactori –nivell B2- d’una segona llengua a escollir entre l’anglès, el francès o l’alemany.
Presentació de candidatures fins el 14 d'abril.
Web EPSO

  
  
  
PRÀCTIQUES AL PARLAMENT EUROPEU - BEQUES SCHUMAN
  
Pràctiques per a titulats universitaris amb bons coneixements de 2 llengües oficials de la UE. Hi ha 3 modalitats: opció general; opció periodisme; i opció de traducció. La durada de les pràctiques és de 5 mesos (exceptuant les de traducció: 3 mesos i prorrogables 3 mesos més). Presentació de candidatures fins el 15 de maig de 2014.
Web del Parlament Europeu

  

Europe Direct Lleida
C/Major, 31 bis - 25007 Lleida | Tel. 973 700 675 http://europedirect.paeria.cat/

Per consultar els enllaços, cal obrir el correu prèviament, ja que no funcionen en 'Vista prèvia'
Per consultar, modificar o cancel·lar les seves dades d'aquest servei premi aquí

Soc de Lleida