Europa en un click
  
  
1. ACTUALITAT DE LA UE
NOVES ETIQUETES PER A PRODUCTES ALIMENTARIS A LA UE
  
El reglament de la Unió Europea (núm. 1169/2011) permet als consumidors, des del passat 13 de desembre, disposar d’una informació més clara, completa i precisa sobre els aliments que comprin. Les novetats més destacables són:
- Les etiquetes dels productes hauran de contenir informació com ara l'origen de la carn fresca de porc, xai, cabrit i aus de corral.
- La lletra de la informació obligatòria haurà de tenir una mida mínima perquè sigui llegible.
- Una informació més clara i harmonitzada sobre els ingredients al•lèrgens dels aliments envasats mitjançant un tipus i color de lletra diferent.
- Idèntica informació quan es tracti d'una venda al detall com en la venda a distància o per internet.
- Indicació clara quan es tracti de carn o de peix reconstituïts.
- Indicació clara quan es tracti de productes descongelats.

Més informació: Comissió Europea

  
  
  
2. CONVOCATÒRIES I PROGRAMES
SUBVENCIONS PER A LA CELEBRACIÓ D'ACCIONS DE COMUNICACIÓ I ACTIVITATS DIVULGATIVES SOBRE LA UE
  
El Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació convoca subvencions destinades a finançar la celebració d'activitats divulgatives i accions de comunicació sobre la Unió Europea, que tinguin lloc al 2015, fent especial èmfasi en el següent tema: «30 anys d'Espanya a la Unió Europea».

La finalitat d'aquestes subvencions és promoure la realització d'iniciatives de comunicació i participació ciutadana que fomentin el concepte i la pràctica de la ciutadania europea en i amb la societat civil espanyola. En poden ser beneficiaris tota persona física o jurídica, no pertanyent al sector públic, legalment constituïda, que la seva activitat no tingui ànim de lucre.

Termini: 30 de gener de 2015.

Més informació: convocatòria BOE

  
  
  
CONVOCATÒRIA DE PROJECTES DE L'EUROREGIÓ SOBRE LA GESTIÓ DE RISCOS
  
L'Euroregió Pirineus Mediterrània (formada per Catalunya, Illes Balears, Languedoc-Roussillon i Midi-Pyrénées) ha obert una convocatòria sobre la gestió dels riscos relacionats amb el recurs de l’aigua (inundacions, sequera, submersió, qualitat, garantia en el subministrament).

La dotació financera d'aquesta convocatòria és de 120.000€ i el percentatge màxim de cofinançament del 60%. Els projectes han de contribuir a innovar i millorar la gestió dels riscos relacionats amb l'aigua mitjançant accions de comunicació, informació, recerca i formació. L'associació participant haurà d'incloure com a mínim, tres entitats de tres dels quatre territoris membres de l'Euroregió Pirineus Mediterrània.

Termini: 15 de febrer 2015.

Més informació: web de l'Euroregió

  
  
  
PROGRAMA EUROPA CREATIVA: PLATAFORMES EUROPEES
  
La Comissió Europea ha publicat la convocatòria de plataformes europees del programa Europa Creativa, que té per objectiu donar suport a organitzacions culturals i creatives que impulsin el desenvolupament de nous talents i estimulin la mobilitat transnacional dels agents culturals i creatius, així com la circulació d'obres.

Les plataformes sol•licitants han d'estar formades per una entitat coordinadora i almenys deu operadors culturals europeus situats en almenys deu països diferents que participin al programa, i almenys cinc d'ells han de tenir seu a la UE, en un país de l'AELC o a Suïssa.
La subvenció màxima és de 500.000€ (amb una taxa màxima de cofinançament del 80%).

Termini: 25 de febrer de 2015.

Més informació: Agència Executiva d’Educació, Audivisual i Cultura

  
  
  
3. SOM EUROPA
L’EUROPE DIRECT LLEIDA OBTÉ UNA NOVA SUBVENCIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA
  

El centre d'informació sobre la Unió Europea a Lleida, que acull l'Ajuntament de Lleida, ha tornat a obtenir la subvenció anual de la Comissió Europea per al seu funcionament i per a l'organització d'activitats i projectes de caire europeu durant el 2015. L’Ajuntament de Lleida, a través de la Regidoria de Projecció Exterior, es consolida d’aquesta manera com un dels quatre punts informatius que desenvolupen aquesta tasca a Catalunya.

Cal recordar que el centre Europe Direct està situat actualment a l’edifici del Casino al carrer Major 31bis, juntament amb Turisme de Lleida. Podeu adreçar-vos-hi per consultar qualsevol tema i informació sobre la Unió Europea.

Més informació: web Europe Direct Lleida

  
  
  
4. DESTAQUEM
PRÀCTIQUES A LA COMISSIÓ EUROPEA
  
Programa de pràctiques de 5 mesos per a titulats universitaris a diversos serveis i Direccions Generals de la Comissió Europea, adreçat a graduats universitaris amb bon nivell d’anglès, francès o alemany.
Presentació de sol•licituds fins el 30 de gener (inici de les pràctiques a partir d’octubre 2015)
Programa de pràctiques Comissió Europea

  
  
  
PRÀCTIQUES PER A TRADUCTORS AL PARLAMENT EUROPEU
  
Programa de formació de 3 mesos al Parlament Europeu adreçat a persones amb estudis superiors o tècnics en Traducció. Cal tenir un coneixement excel•lent de 3 llengües oficials de la UE (s’accepta la llengua d’un país candidat), ser major d’edat i tenir la nacionalitat d’un estat membre de la UE.
Presentació de sol•licituds fins el 15 de febrer (inici de les pràctiques a partir de l’1 d’abril)
Programa de pràctiques Parlament Europeu

  

Europe Direct Lleida
C/Major, 31 bis - 25007 Lleida | Tel. 973 700 675 http://europedirect.paeria.cat/

Per consultar els enllaços, cal obrir el correu prèviament, ja que no funcionen en 'Vista prèvia'
Per consultar, modificar o cancel·lar les seves dades d'aquest servei premi aquí

Soc de Lleida