Europa en un click
  
  
1. ACTUALITAT DE LA UE
NOVA INICIATIVA PIME DE LA COMISSIÓ EUROPEA PER FACILITAR CRÈDITS MÉS BARATS A LES EMPRESES ESPANYOLES
  
El passat mes de gener la Comissió Europea va signar la iniciativa PIME amb Espanya, un acord pioner de 3.200 milions d’euros per a les empreses amb menys de 250 empleats.

En el marc d’aquesta iniciativa, les Comunitats Autònomes reassignaran una part del finançament de la UE amb càrrec als Fons Estructurals i d’Inversió europeus, uns 800 milions d’euros. Aquesta quantitat s’utilitzarà com a garantia per a assumir riscos en els projectes.

La iniciativa PIME a Espanya ofereix garanties als intermediaris financers (bancs i altres institucions financeres), que cobreixen les carteres de crèdits que es concedeixen a les PIME subvencionables. Així, en el cas d’impagaments de prèstecs concedits a les PIME, la iniciativa PIME cobreix parcialment l’impagament.

Més informació: Comissió Europea

  
  
  
2. PROGRAMES I CONVOCATÒRIES
INICIATIVA VOLUNTARIS D'AJUDA DE LA UE
  
La iniciativa preveu l’assistència tècnica a les organitzacions d’enviament, i també el desenvolupament de les capacitats per a l’ajuda humanitària de les organitzacions d’acollida. Les propostes per als dos tipus d'activitats (assistència tècnica i desenvolupament de les capacitats) han de ser presentades per algun d’aquest tipus d’organitzacions:
1.- ONGs sense ànim de lucre constituïdes de conformitat amb el dret d'un Estat membre i la seu es trobi en el territori de la UE;
2.- organismes de dret públic de caràcter civil que es regeixin pel dret d'un Estat membre, o bé,
3.- per la Federació internacional de les Organitzacions nacionals de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja.

Terminis durant 2015: 1 d’abril i 1 de setembre.
Més informació: convocatòria DOUE

  
  
  
CONVOCATÒRIA D’AJUTS DEL CAPÍTOL JOVENTUT DEL PROGRAMA ERASMUS+
  
El capítol de Joventut del Programa «Erasmus +» té per objecte desenvolupar la cooperació en l'àmbit de la joventut a la Unió Europea. Dins del capítol de Joventut, el Programa planteja tres tipus d'accions clau:
a) Acció clau 1. Mobilitat de les persones per motius d'aprenentatge dels individus.
b) Acció clau 2. Cooperació per a la innovació i l'intercanvi de bones pràctiques.
c) Acció clau 3. El suport a la reforma de les polítiques.

Poden ser beneficiaris dels ajuts tant les persones físiques representants d'un grup de joves no associats com les entitats o organitzacions que concorrin a la present convocatòria que reuneixin els requisits establerts en la Guia del Programa.

Terminis durant l’any 2015: 30 d'abril /1 d'octubre.
Més informació: Organismo Autónomo de Programas Educativos

  
  
  
PUBLICACIÓ DE LA GUIA "EUROPA CREATIVA" EN CATALÀ
  
Europa Creativa és el nou programa de la UE concebut per donar suport al cinema i als sectors cultural i creatiu. Aquesta publicació en català, realitzada per la Representació de la Comissió Europea a Barcelona, és una guia sobre les oportunitats que ofereix la UE als professionals dels sectors cultural i audiovisual.

Enllaç a la Guia

  
  
  
3. SOM EUROPA
CONVOCATÒRIA DE LA SETENA EDICIÓ DEL PREMI INTERNACIONAL CIUTAT DE LLEIDA- 2015
  
L'Ajuntament de Lleida ha convocat la setena edició del Premi Internacional Ciutat de Lleida amb l'objectiu de promoure la projecció internacional de Lleida i la seva àrea d'influència.

S’hi poden presentar persones, entitats de la societat civil, empreses i/o institucions que hagin destacat per la seva aportació, a través del seu treball acadèmic, científic, econòmic, social o cultural, a la visibillització, el coneixement o el ressò internacional de la ciutat de Lleida i el seu territori més pròxim.

Termini de presentació de candidatures: fins el 20 d'abril de 2015.

Més informació: web del Premi Internacional

  
  
  
4. DESTAQUEM
CONCURS EUROSCOLA 2015, DEDICAT A L’ANY EUROPEU DEL DESENVOLUPAMENT
  
Concurs convocat per l'Oficina d'Informació del Parlament Europeu a Espanya, destinat a joves d'entre 15 i 18 anys que estudien l'Ensenyança Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat o Cicles de Formació Professional de Grau Mitjà a centres educatius d’Espanya. El premi final és la participació en el programa “Euroscola” del Parlament Europeu a Estrasburg, juntament amb joves de tot Europa.
Les inscripcions dels grups participants estan obertes fins el 2 de març de 2015.
Web Euroscola

  
  
  
PRÀCTIQUES AL COMITÈ DE LES REGIONS DE LA UNIÓ EUROPEA
  
El Comitè de les Regions, amb seu a Brussel•les, convoca el seu programa de pràctiques pel període d'octubre de 2015 a març de 2016. Estan adreçades a persones amb un títol universitari i coneixement satisfactori de dues llengües comunitàries. Termini de presentació de candidatures fins el 31 de març.
Web del Comitè de les Regions

  
  
  
CONVOCATÒRIA DE LECTORATS EN UNIVERSITATS ESTRANGERES
  
Convocatòria de l'AECI per promocionar els estudis de llengua i cultura espanyola en universitats d’Amèrica, Àsia, Àsia-Pacífic, Àfrica Subsahariana, Europa, Mediterrani i països àrabs. S'adreça a persones de nacionalitat espanyola, amb titulació universitària d’Espanyol, Filologia, Literatura, Llengües, Humanitats, Traducció, Interpretació o Lingüística, amb formació específica en la didàctica d’espanyol i experiència docent.
Termini per a presentar sol•licituds per a places noves: 2 de març 2015.
Web de l'AECI

  

Europe Direct Lleida
C/Major, 31 bis - 25007 Lleida | Tel. 973 700 675 http://europedirect.paeria.cat/

Per consultar els enllaços, cal obrir el correu prèviament, ja que no funcionen en 'Vista prèvia'
Per consultar, modificar o cancel·lar les seves dades d'aquest servei premi aquí

Soc de Lleida