Europa en un click
  
  
1. ACTUALITAT DE LA UE
LA COMISSIÓ EUROPEA APROVA EL PROGRAMA DE COOPERACIÓ INTERREGIONAL “INTERREG EUROPA” ENTRE TOTS ELS PAÏSOS MEMBRES DE LA UE, NORUEGA I SUÏSSA
  
El Programa, que compta amb un pressupost de més de 359 milions d’euros a càrrec del FEDER, té com a objectiu millorar la política de cohesió a través de l'intercanvi d'experiències, la transferència de bones pràctiques i iniciatives conjuntes entre les 28 regions de la UE (+ Noruega i Suïssa) sobre objectius temàtics, com la innovació, competitivitat de les pimes, economia baixa en carboni i la protecció del medi ambient.

El programa finançarà dos tipus d’accions: projectes entre organitzacions públiques de diferents regions europees, d’entre 3 i 5 anys de durada sobre una política temàtica compartida, i plataformes d’aprenentatge sobre polítiques públiques de les quatre prioritats del programa.

Més informació: programa INTERREG EUROPA

  
  
  
2. CONVOCATÒRIES I PROGRAMES
CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA LIFE 2015
  
El programa LIFE és l’instrument financer de la UE dedicat al medi ambient per al període 2014-2020. La convocatòria per a les Accions LIFE cobreix propostes per als dos subprogrames.

Per al subprograma Medi Ambient, la convocatòria cobreix subvencions per a “projectes tradicionals”, “projectes preparatoris”, “projectes integrats”, “projectes d’assistència tècnica” i “projectes de capacitació” (diferents terminis)

Per al subprograma Acció per al clima, la convocatòria cobreix subvencions per a “projectes tradicionals”, “projectes preparatoris”, “projectes integrats”, “projectes d’assistència tècnica” i “projectes de capacitació” (diferents terminis)

Més informació: web del Programa LIFE

  
  
  
SUBVENCIONS PÚBLIQUES DESTINADES AL FINANÇAMENT DE L'ACCIÓ "EL TEU TREBALL EURES-FSE"
  
El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social estableix ajuts de l’acció “El teu treball Eures-FSE”. El teu treball Eures-FSE és un projecte del Servei Públic d’Ocupació cofinançat pel Fons Social Europeu per donar suport financer a treballadors desocupats per a que realitzin entrevistes de treball o s’incorporin a un lloc de treball, aprenentatge o pràctiques en un país de l’Espai Econòmic Europeu i Suïssa, diferent del de residència, i/o per realitzar un curs d’idiomes vinculat a la incorporació a un lloc de treball.

Els beneficiaris d’aquestes subvencions seran persones aturades inscrites com a demandants d'ocupació en els Serveis Públics d'Ocupació corresponents, amb independència del seu nivell de qualificació o situació econòmica i social.

Més informació: Servei Públic d’Ocupació

  
  
  
3. DESTAQUEM
PROGRAMA “JOVES PROFESSIONALS EN DELEGACIONS” DE LA UNIÓ EUROPEA
  
El Servei Europeu d'Acció Exterior (EEAS) i la Comissió Europea han publicat la convocatòria per fer pràctiques remunerades de 9 mesos (renovables per 9 mesos més) a les delegacions de la Unió Europea arreu del món. En el cas d’Espanya, s’ha convocat una plaça de Jove Professional en el marc del Servei Europeu d’Acció Exterior i una plaça de Jove Professional en el marc de la Comissió Europea. Presentació de candidatures fins el 30 de juny de 2015.
INJUVE

  
  
  
PRÀCTIQUES DE TRADUCCIÓ AL PARLAMENT EUROPEU
  
Programa de pràctiques de 3 mesos per a titulats universitaris o de centres assimilats que tenen com a objectiu completar els coneixements adquirits durant els estudis i familiaritzar-se amb l’activitat de la UE, especialment del Parlament Europeu. Cal tenir un coneixement perfecte d’una llengua oficial de la UE i coneixement profund de dues altres llengües oficials de la UE. Presentació de sol•licituds fins el 15 d’agost de 2015.
Parlament Europeu

  
  
  
OFERTA PER A PROFESSONALS EN CIÈNCIES DE LA VIDA A LA REGIO D'ORESUND
  
La xarxa Eures ha publicat un anunci de la regió d'Oresund (entre Suècia i Dinamarca) per a contractar professionals en l'àrea de ciències de la vida (científics de recerca especialistes en GMP/GLP, enginyers de biotecnologia amb experiència en GMP/GLP, farmacèutics i enginyers amb experiència en controls de qualitat, científics biòlegs, entre altres. Cal un total domini de l'anglès.
Oferta Eures

  

Europe Direct Lleida
C/Major, 31 bis - 25007 Lleida | Tel. 973 700 675 http://europedirect.paeria.cat/

Per consultar els enllaços, cal obrir el correu prèviament, ja que no funcionen en 'Vista prèvia'
Per consultar, modificar o cancel·lar les seves dades d'aquest servei premi aquí

Soc de Lleida