Europa en un click
  
  
1. ACTUALITAT DE LA UE
FI DEL ROAMING A LA UNIÓ EUROPEA L’ANY 2017
  

El Parlament Europeu ha donat llum verda a l’acord entre els governs dels països de la UE i la Comissió Europea que permetrà posar fi al roaming (tarifa d’itinerància) el juny de 2017. L’acord preveu que els preus baixin l’any 2016, i a partir del juny de 2017, els ciutadans europeus podran utilitzar el mòbil quan viatgin per qualsevol dels 28 Estats membres sense càrrecs extra a la tarifa que tinguin contractada al seu país, tant per a trucades com per dades de navegació per Internet.

Entre el 30 d’abril de 2016 i el 14 de juny de 2017 es desenvoluparà un període transitori en el qual els operadors podran sumar un petit recàrrec a les tarifes nacionals.

Més informació: Parlament Europeu

  
  
  
2. PROGRAMES I CONVOCATÒRIES
CONVOCATÒRIA D’AJUTS DEL PROGRAMA HORITZÓ 2020 PER A PIMES
  
Convocatòria d’ajuts del programa Estatal de Lideratge Empresarial en el marc del Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016 que tenen com a objectiu finançar un estudi de viabilitat (tècnica i comercial) que inclogui un pla de negoci d'un projecte innovador a aquelles pimes que, havent-se presentat a la Fase I de l'Instrument PIME del programa Horitzó 2020, han estat avaluades per la Comissió Europea amb una puntuació igual o superior a 12 punts, i que per raons pressupostàries no han pogut ser finançades.

Les actuacions de les PIMES hauran de consistir en la realització d'estudis de viabilitat (tècnica i comercial) que incloguin un pla de negoci de productes, processos o serveis innovadors, que incloguin la realització d'activitats com ara anàlisi de riscos, estudis de mercat o de gestió de la propietat intel•lectual d'un nou producte, un servei o una nova aplicació de les tecnologies existents.

Termini: 28 de juliol 2015.
Més informació: convocatòria BOE

  
  
  
CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA EUROPA CREATIVA PER DONAR SUPORT A JOVES CREATIUS I EMPRENEDORS
  
En el marc del programa Europa Creativa s'ha publicat la convocatòria "Projecte pilot per a donar suport a joves creatius i emprenedors a la UE i a països tercers" (EAC/S11/2015). L'objectiu d'aquesta convocatòria és crear una plataforma que reuneixi diferents xarxes existents de joves emprenedors que treballin en els sectors culturals i creatius de la UE i de tercers països; i facilitar la creació de noves xarxes.

La plataforma també permetrà intercanvis entre professionals i ajudarà la una nova generació d'experts creatius per accelerar el seu desenvolupament professional. Poden presentar-s’hi organitzacions públiques i privades. El pressupost és de 800.000 euros, amb un cofinançament màxim del 80%.

Termini: 15 de setembre 2015.
Més informació: convocatòria de la Comissió Europea

  
  
  
CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA EUROPA AMB ELS CIUTADANS
  
El programa Europa amb els ciutadans 2014-2020 vol impulsar la participació activa dels ciutadans de la UE a través del finançament de plans i activitats que promoguin el coneixement de la història i els valors compartits d’Europa, així com la participació democràtica en el funcionament futur de la UE.

Actualment estan obertes dues línies de subvencions dins el capítol 2 del programa (compromís democràtic i participació ciutadana).
- Mesura 2.1: agermanament de ciutats
- Mesura 2.2: xarxes de ciutats

Termini: 1 setembre 2015
Més informació: Punt Europeu de Ciutadania

  
  
  
3. SOM EUROPA
INTERCANVI JUVENIL INTERNACIONAL A LLEIDA
  
Entre el 6 i el 17 de juliol ha tingut lloc a Lleida un intercanvi de joves itailians, txecs i lleidatans al parc de La Mitjana, en el marc del programa europeu Erasmus +. L’intercanvi juvenil, promogut per l’Ajuntament de Lleida a través de les Regidories de Joventut i Medi Ambient, ha tingut com a socis la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Tortona (Italia) i l’entitat Dum Deti de Praga (República Txeca).

La finalitat de l’intercanvi ha estat afavorir la mobilitat dels joves de la Unió Europea promovent la interrelació, la tolerància, la cohesió social europea i sensibilitzar els / les joves de la importància de respectar el medi ambient. Durant la seva estada i intercanvi a Lleida els joves han realitzat activitats d'observació i preservació del medi ambient, a la Mitjana, a l’Horta de Lleida i als Aiguamolls de Rufea i als projectes de sostenibilitat de la ciutat. També han conegut els projectes sostenibles que hi ha Lleida: edificis construïts amb tècniques de bioconstrucció, instal•lacions de tractament de residus, disseny de jardins per l’estalvi d’aigua, camps solars, etc projectes inclosos dins del smart green map de lleida. Així mateix, els joves italians i txecs han presentat projectes que fan als seus països.

Més informació: Regidoria de Joventut

  
  
  
4. DESTAQUEM
PRÀCTIQUES A LA COMISSIÓ EUROPEA
  
Pràctiques remunerades de 3 a 5 mesos per a graduats universitaris a diversos serveis i Direccions Generals de la Comissió Europea. Cal tenir bon nivell d’anglès, francès o alemany. Les pràctiques començaran el març de 2016. Presentació de sol•licituds fins el 31 d’agost.
Comissió Europea

  
  
  
PRÀCTIQUES AL CONSELL DE LA UE
  
Pràctiques remunerades de 5 mesos per a universitaris recent graduats a la Secretaria General del Consell de la Unió Europea. Requisits: tenir la nacionalitat d'un estat membre de la UE o d'un país candidat i tenir coneixements de francès o anglès.
Presentació de sol•licituds fins el 31 d’agost.
Consell de la UE

  
  
  
SELECCIÓ DE PROFESSORS PER AL REGNE UNIT
  
La Xarxa Eures coordina un procés de selecció de 35 professors de secundària de les àrees de Matemàtiques, Ciències i Informàtica per a escoles públiques i privades de diferents regions del Regne Unit. Cal tenir una Llicenciatura, Diplomatura o Grau a més del CAP o Màster de professorat i nivell C1/C2 o B2+ d’anglès. Enviament de CVs fins el 15 de setembre.
Oferta Eures

  

Europe Direct Lleida
C/Major, 31 bis - 25007 Lleida | Tel. 973 700 675 http://europedirect.paeria.cat/

Per consultar els enllaços, cal obrir el correu prèviament, ja que no funcionen en 'Vista prèvia'
Per consultar, modificar o cancel·lar les seves dades d'aquest servei premi aquí

Soc de Lleida