Europa en un click
  
  
1. ACTUALITAT DE LA UE
PROPOSTA DE LA COMISSIÓ EUROPEA SOBRE LA CRISI DELS REFUGIATS A EUROPA
  
El passat 9 de setembre a Estrasburg, el president de la Comissió Europea, Jean Claude Juncker, va presentar la nova proposta de la Comissió per acollir 120.000 refugiats arribats a Itàlia, Grècia i Hongria, entre els països de la UE a través d'un sistema de distribució obligatori. Aquesta proposta se suma a l’anterior (40.000 refugiats) que ja va proposar la Comissió el passat mes de maig. La gestió de la crisi dels refugiats serà tractada de nou en el Consell Europeu extraordinari del proper dia 23.

En el seu discurs, Juncker, va recordar que els europeus no haurien d'oblidar que Europa és un continent on tothom, en algun moment, ha estat refugiat. I va apel·lar a la solidaritat europea.

Davant aquesta situació, l'Ajuntament de Lleida ha presentat una proposta d'actuació amb 14 mesures per preveure i coordinar l'acollida de famílies a la ciutat, com a resposta a la situació d'emergència humanitària que afecta a les persones refugiades.

Més informació: pla de la Comissió Europea

  
  
  
2. PROGRAMES I CONVOCATÒRIES
EUROPA CREATIVA – CULTURA: CONVOCATÒRIA PER A PROJECTES DE COOPERACIÓ EUROPEA
  
La Comissió Europea ha publicat una convocatòria per a projectes de cooperació europea, dins el subprograma Cultura d'Europea Creativa, que té per objectiu donar suport a projectes de mobilitat transnacional d'artistes i professionals, desenvolupament d'audiències i creació de capacitats (digitalització, nous models empresarials, i educació i formació)

Poden presentar la seva candidatura els operadors culturals i creatius que operin en els sectors cultural i creatiu, que tinguin com a mínim dos anys amb personalitat jurídica i que estiguin legalment establerts en un dels països que participen en el subprograma Cultura.

L'import disponible per aquesta convocatòria és de 35M€.

Termini: 7 d'octubre 2015
Més informació: convocatòria de l'AECEA

  
  
  
PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA OPERATIU INTERREG V-A ESPANYA-FRANÇA-ANDORRA 2014-2020, EL 29 DE SETEMBRE A SARAGOSSA
  
El 29 de setembre tindrà lloc a Saragossa el seminari de presentació del programa POCTEFA 2014-2020, el programa de cooperació transfronterera creat per fomentar el desenvolupament sostenible del territori fronterer d’Espanya, França i Andorra. El 10 de setembre es va obrir la primera convocatòria de projectes, que estarà oberta fins el 10 de novembre de 2015.

En aquest seminari es presentaran els eixos i objectius del programa, es tractaran els temes financers dels projectes i s’informarà de les novetats respecte al programa anterior.

Més informació: programa

  
  
  
GUIES PER AJUDAR ELS ENS LOCALS A PREPARAR ELS PROJECTES COFINANÇATS AMB FONS EUROPEUS FEDER
  
El Departament de Governació i Relacions Institucionals ha publicat les guies sobre Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) i per als projectes inclosos en els Eixos 4 i 6 del programa operatiu aprovat per la Comissió Europea (projectes de l’àmbit del medi ambient i del patrimoni cultural vinculats amb el turisme, i projectes per a desenvolupar l’eficiència energètica), per assistir els ajuntaments a preparar i presentar els projectes susceptibles de ser finançats amb fons europeus FEDER.

Més informació: Generalitat de Catalunya – Municat

  
  
  
3. SOM EUROPA
VISITA A LLEIDA D’UNA DELEGACIÓ DE L’AGLOMERACIÓ DE PERPINYÀ-MEDITERRÀNIA
  
Una delegació de 8 persones, entre representants públics, directors de Serveis de l’Aglomeració Perpinyà-Mediterrània i representants de l’Atelier de Perpinyà van visitar Lleida el 2 de setembre per conèixer el Parc del Riu, la Mitjana i el sistema de ponts i passarel•les que la ciutat ha desenvolupat en els darrers anys.

La visita s'inscriu en la recerca de solucions al territori de Perpinyà per a la millora del seu riu Tet en el pas pels trams urbans, i va permetre conèixer la gran via verda que representa la línia d’uns 14 km que va des de l’inici de la Mitjana fins a l’extrem final de la zona dels aiguamolls de Rufea. D’aquesta manera, els representants francesos van conèixer la forma de desenvolupament d’aquesta zona i sobretot la forma de connexió dels dos costats del riu a la ciutat, amb un sistema propi de ponts i passarel•les.

Més informació: web de la Paeria

  
  
  
4. DESTAQUEM
AJUTS EURES PER TREBALLAR A L'ESTRANGER
  
La iniciativa 'Tu trabajo EURES” preveu ajuts econòmics per anar a treballar a l’estranger. En la seva nova versió, el programa s'ha ampliat no només a contractes de treball, sinó també a pràctiques laborals i també l’aprenentatge de llengües. No hi ha límit d'edat (a diferència amb l'anterior versió del programa) ni cal que sigui una oferta de la xarxa EURES.
SEPE

  
  
  
PRÀCTIQUES REMUNERADES AL COMITÈ ECONÒMIC I SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
  
El Comitè Econòmic i Social de la Unió Europea, amb seu a Brussel•les, convoca les seves pràctiques remunerades de llarga durada (5 mesos) que començaran el 16 de febrer de 2016. S'adrecen a titulats universitaris nacionals dels Estats membres de la UE .
Presentació de candidatures fins el 30 de setembre.
Comitè Econòmic i Social

  
  
  
PRÀCTIQUES ROBERT SCHUMAN AL PARLAMENT EUROPEU
  
Convocatòria de pràctiques per a graduats universitaris al Parlament Europeu, opció general o de periodisme. Les pràctiques, de 5 mesos de durada, permeten completar els coneixements adquirits durant els estudis i familiaritzar-se amb l’activitat de la UE, especialment el Parlament Europeu. L’inici de les pràctiques és l'1 de març de 2016.
Presentació de candidatures fins el 15 d’octubre.
Parlament Europeu

  

Europe Direct Lleida
C/Major, 31 bis - 25007 Lleida | Tel. 973 700 675 http://europedirect.paeria.cat/

Per consultar els enllaços, cal obrir el correu prèviament, ja que no funcionen en 'Vista prèvia'
Per consultar, modificar o cancel·lar les seves dades d'aquest servei premi aquí

Soc de Lleida