Europa en un click
  
  
1. ACTUALITAT DE LA UE
LA COMISSIÓ EUROPEA APROVA ELS PROGRAMES DELS FONS SOCIAL EUROPEU PER A CATALUNYA I LES ILLES BALEARS
  
La Comissió va arpovar el 21 de desembre els onze programes operatius pendents del Fons Social Europeu (FSE) destinats a Espanya, inclosos els de Catalunya, i les Illes Balerars. L’objectiu de les inversions del FSE del període 2014-2020 és reduir l’atur, millorar l’educació i impulsar la inclusió social.

El programa operatiu de Catalunya disposa d’un pressupost de 609 milions d’euros, la meitat dels qual prové del pressupost de la UE. Aquest programa operatiu fa especial èmfasi en la necessitat de fer front a les debilitats estructurals de l’economia catalana mitjançant la consolidació del teixit empresarial de la regió. Àixò es pretén aconseguir impulsant el creixement de les PIME i l’emprenedoria. També es vol posar un fort èmfasi en els següents aspectes:

- augmentar les oportunitats de trobar feina, especialment en el cas dels aturats de llarga durada, els treballadors menys qualificats i els més grans de 45 anys;
- abordar les necessitats de les persones amb més risc de caure en l’exclusió social i la pobresa mitjançant mesures actives d’inclusió social i un accés als serveis socials més fàcil i econòmic;
- modernitzar els serveis públics d’ocupació de la Generalitat de Catalunya.

Més informació: Comissió Europea

  
  
  
2. PROGRAMES I CONVOCATÒRIES
CONVOCATÒRIA D’ACCIONS URBANES INNOVADORES
  
La Comissió Europea ha publicat la primera convocatòria d'Accions Urbanes Innovadores, una iniciativa que proporciona recursos a zones urbanes de tot Europa per provar solucions noves i no provades per abordar els desafiaments urbans. La iniciativa compta amb un pressupost total del FEDER de 372 milions d'euros per al període 2014-2020.

La convocatòria té una dotació pressupostària de 80 milions d’euros i està centrada en quatre temes: transició energètica, pobresa urbana, inclusió de migrants i refugiats i ocupació en l'economia local. La convocatòria s’adreça a autoritats urbanes de més de 50.000 habitants o agrupacions d’autoritats urbanes amb població total de com a mínim 50.000 habitants, dels 28 Estats membres. Cada projecte pot rebre fins a 5.000.000 euros, amb un finançament de la UE del 80%.

Termini: 31 de març 2016
Més informació: Accions Urbanes Innovadores

  
  
  
CONVOCATÒRIA DE CURSOS DE FORMACIÓ DEL PROGRAMA ERASMUS+
  

El programa Erasmus + ofereix diferents cursos de formació, dirigits especialment als joves, en diferents països de la Unió Europea. Actualment està obert el registre per inscriure’s en més de 20 programes formatius de curta durada, durant els primers mesos de 2016. L’Agència Nacional Espanyola del programa Erasmus + finança la participació en alguns dels cursos, segons el seu pla d’acció.

Termini: diferent en funció del curs.

Més informació: web Injuve-Erasmus +

  
  
  
PREMI JOVE EUROPEU CARLEMANY
  
El Parlament Europeu i la Fundació Premi Internacional Carlemany han convocat la IX edición del Premi Jove Europeu Carlemany, adreçat a premiar els joves que presentin les millors idees per fomentar l’enteniment entre persones de diferents països europeus i mostrin exemples pràctics de la convivència entre diferents nacionalitat d’una mateixa comunitat.
Els participants han de tenir entre 16 i 30 anys i ser ciutadans d’un estat membre de la UE.

Hi haurà tres guanyadors, que rebran premis de 5.000, 3.000 i 2.000 euros, respectivament, i seran convidats a visitar el Parlament Europe (a Brussel•les o Estrasburg).

Temini: 25 de gener 2016.
Més informació: web del Premi Jove Europeu Carlemany

  
  
  
3. SOM EUROPA
LA COMISSIÓ EUROPEA RENOVA LA SUBVENCIÓ AL CENTRE EUROPE DIRECT DE L’AJUNTAMENT DE LLEIDA
  

La Comissió Europea ha concedit a l’Ajuntament de Lleida una subvenció de 25.000 euros per acollir un punt d’informació europeu “Europe Direct” i desenvolupar activitats de difusió de la UE durant el 2016. L’Ajuntament de Lleida, que ja realitza aquesta tasca a través del centre d’informació Europe Direct des de fa 7 anys, es consolida d’aquesta manera com un dels quatre punts informatius que desenvoluparan aquesta funció a Catalunya a partir del proper 1 de gener de 2016.

L'Europe Direct Lleida està situat a les dependències de l’Ajuntament de Lleida de l’edifici del Casino (carrer Major 31), juntament amb Turisme de Lleida.

Més informació: Ajuntament de Lleida

  
  
  
4. DESTAQUEM
PRÀCTIQUES AL TRIBUNAL DE COMPTES DE LA UNIó EUROPEA A LUXEMBURG
  
El Tribunal de Comptes de la UE ha obert la convocatòria per a les pràctiques remunerades per al període maig-setembre 2016. S'adrecen a joves amb una titulació universitària interessats en el treball del Tribunal (control de l’ús dels fons de la UE) i amb bon nivell de dues llengües oficials de la UE.
Termini de presentació de candidatures: fins el 31 de gener de 2016.
Tribunal de Comptes de la UE

  
  
  
OFERTES DE TREBALL A DISNEYLAND PARÍS
  
El parc d’atraccions Disneyland París ha publicat, a través de la xarxa Eures-SEPE, una oferta per seleccionar treballadors per a diferents àrees, amb contractes temporals durant el 2016: hostesses, cambrers/es, xefs, venda de tickets i merchandising. Cal tenir nivell bàsic d’anglès i de francès.
Es faran entrevistes a Madrid els dies 12, 13 i 14 de gener 2016.
SEPE

  
  
  
PROGRAMA DE BEQUES PER A ESTUDIS DE DOCTORAT A L’INSTITUT UNIVERSITARI EUROPEU DE FLORÈNCIA (EUI)
  
Programa de 4 anys per cursar estudis de doctorat en economia, dret, història i ciències polítiques i socials, i està totalment finançat. Els candidats espanyols hauran de sol•licitar, a més de l’admissió a l’IUE, la beca del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports.
Presentació de sol•licituds fins el 31 de gener de 2016.
EUI

  
  
  
BEQUES PER A ESTUDIS DE POSTGRAU EN UNIVERSITATS EUROPEES
  
La Fundació la Caixa ha convocat 65 beques per cursar estudis de postgrau, durant el curs 2016-2017, a universitats de l’Espai Europeu d’Educació Superior. S’adrecen a persones amb nacionalitat espanyola que disposin d’un títol superior (de llicenciatura, grau, diplomatura, arquitectura o enginyeria tècnica o superior) obtingut entre el gener de 2007 i el juny de 2016) i tinguin alt coneixement de l'idioma del país de destí. Les beques es concediran per un curs, i es podran prorrogar un segon curs, fins a un màxim de 24 mesos.
Presentació de sol•licituds fins el 8 de febrer 2016.

Fundació la Caixa

  
  
  
L'EQUIP DEL EUROPE DIRECT LLEIDA US DESITJA BONES FESTES I MOLT BON ANY NOU 2016!
  

  

Europe Direct Lleida
C/Major, 31 bis - 25007 Lleida | Tel. 973 700 675 http://europedirect.paeria.cat/

Per consultar els enllaços, cal obrir el correu prèviament, ja que no funcionen en 'Vista prèvia'
Per consultar, modificar o cancel·lar les seves dades d'aquest servei premi aquí

Soc de Lleida