Europa en un click
  
  
1. ACTUALITAT DE LA UNIÓ EUROPEA
LA UNIÓ EUROPEA AMB LA CULTURA: NOU PROGRAMA "EUROPA CREATIVA" A PARTIR DE 2014
  
La Comissió Europea ha publicat vàries convocatòries de propostes en el marc del programa MEDIA 2007, el programa de suport al sector audiovisual europeu. En concret, les convocatòries publicades van destinades a promoure el desenvolupament de projectes de producció destinats al mercat europeu i internacional i presentats per productores europees independents dins dels següents gèneres: ficció, documental de creació i animació. També hi ha línies de finançament per al suport a la difusió televisiva d'obres audiovisuals europees; suport a la distribució transnacional de films europeus; i suport al desenvolupament d'obres interactives sobre plataformes en línia o fora de línia.

El programa MEDIA, MEDIA Mundus i el programa Cultura quedaran integrats, a partir del 2014, en el programa “Europa Creativa”, la gran aposta de la Comissió Europea per impulsar les indústries culturals i creatives, que són una important font d’ocupació i creixement a Europa. El nou programa proposat per la Comissió Europea, amb un pressupost de 1.800 milions d’euros per als anys 2014-2020, s’està discutint actualment per part dels Estats membres i el Parlament Europeu.
Més informació: Programa Europa Creativa- Comissió Europea

  
  
  
2. PROGRAMES I CONVOCATÒRIES
CONVOCATÒRIA DEL FEDER CATALUNYA (EIXOS 2 I 4) PER A OPERACIONS DELS ENS LOCALS
  
El 24 d'octubre es van publicar les bases reguladores per seleccionar operacions dels ens locals susceptibles de cofinançament pel FEDER Catalunya 2007-2013, eixos 2 (medi ambient i prevenció de riscos) i 4 (desenvolupament sostenible local i urbà) i es va obrir la convocatòria per presentar sol•licituds (DOGC núm. 50750).

Import destinat a aquesta convocatòria: 1.175.000€ per a l'eix 2 i 3.655.000€ per a l'eix 4. La taxa de cofinançament serà del 50% de la despesa elegible. Prioritats de cada eix:

Eix 2: Medi ambient i prevenció de riscos. Categories: rehabilitació de zones industrials i terrenys contaminats; prevenció de riscos, incloses l'elaboració i aplicació de plans i mesures per prevenir i gestionar els riscos naturals i tecnològics.

Eix 4: Desenvolupament local i urbà. Categories: altres ajuts per millorar els serveis turístics; protecció i conservació del patrimoni cultural; projectes integrats per a la regeneració urbana i rural.
Les operacions objecte d'aquesta convocatòria no poden haver-se iniciat abans de l'1 de gener de 2007 i hauran d'estar executades i pagades el 31 de desembre de 2014.

Termini: fins el 19 de desembre de 2012.

Més informació i presentació de sol•licituds: Web de l’EACAT

  
  
  
CONVOCATÒRIA D’ACCIONS INNOVADORES DEL FONS SOCIAL EUROPEU (FSE)
  
S'han publicat les bases per a la concessió de subvencions per a projectes innovadors i experimentals cofinançades pel Fons Social Europeu i s'obre la convocatòria per a l'any 2012 per a ajuntaments i entitats dependents o vinculades a aquells, consells comarcals i institucions i entitats sense ànim de lucre (DOGC de 22 d’octubre).

Dotació financera de la convocatòria: 3.800.000€. La quantia subvencionable serà del 75% del total del projecte, i la quantia màxima de subvenció serà de 250.000€.

Objectiu del programa: impulsar el desenvolupament d'actuacions innovadores per dinamitzar econòmicament els territoris, reforçar la competitivitat de sectors productius i generar i facilitar més ocupació. Els tipus de projectes finançables són de dos tipus:

 • projectes experimentals o projectes pilot que abordin la creació, el desenvolupament i la posada en marxa d'accions integrades que dinamitzin l'ocupació, l'activitat econòmica dels territoris i sectors productius i que responguin a una diagnosi i planificació prèvia;
 • projectes consolidats en determinats sectors o territoris amb potencial efecte multiplicador, que aportin valor afegit i que siguin susceptibles de ser transferits a altres entorns.

  Tipus d'accions que hauran de desenvolupar els projectes: informes i dictàmens; assessorament i assistència tècnica; difusió i promoció; seminaris; formació; xarxes de cooperació; metodologies; bones pràctiques; recursos ocupacionals; tutoria/acompanyament/mentoria.

  Termini: 12 de novembre de 2012.

  Més informació: Convocatòria DOGC

 •   
    
    
  CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA MEDIA 2007- FESTIVALS AUDIOVISUALS (EACEA/29/12)
    
  La convocatòria va dirigida a facilitar la promoció i circulació de les obres audiovisuals europees en festivals i mercats dins i fora d'Europa, així com a millorar l'accés del públic a les obres audiovisuals europees. Només seran subvencionables els festivals que posin en marxa activitats que contribueixin a la realització dels objectius de la convocatòria i que exhibeixin, com a mínim, un 70% d'obres europees procedents de, com a mínim, 10 dels països que participen al programa MEDIA.

  Les activitats hauran d'iniciar-se obligatòriament entre l'1 de maig del 2013 i el 30 d'abril del 2014.

  Terminis: 2 dates: 16 de novembre del 2012, per a projectes iniciats entre l'1 de maig del 2013 i el 31 d'octubre del 2013; 30 d'abril del 2013, per a projectes iniciats entre l'1 de novembre del 2013 i el 30 d'abril del 2014.

  Més informació: Web de l’Antena del Programa Media a Barcelona

    
    
    
  CONVOCATÒRIA DE PROPOSTES DEL 7È PM - NIT DELS INVESTIGADORS (FP7-PEOPLE-2013-NIGHT)
    
  La Nits dels Investigadors és una convocatòria que s'organitza per tal de produir diferents esdeveniments adreçats al públic en general, durant un vespre o una nit, al voltant de la recerca i els investigadors. S'organitza un cop l'any des de 2005 el quart divendres de setembre. És una convocatòria oberta a entitats legalment constituïdes, privades o públiques (universitats, centres de recerca, empreses, autoritats públiques, museus, associacions d’investigadors, fundacions, organitzacions sense ànim de lucre, etc.)

  El 2013 la data serà el 27 de setembre. Les activitats organitzades per aquests dia tenen com a objectius: apropar la ciència i els investigadors al públic en general i que el públic s'acosti a la ciència i als investigadors; assenyalar l'impacte positiu del treball dels investigadors en la vida quotidiana dels ciutadans; promoure les carreres relacionades amb la investigació, en particular entre els joves i els seus pares.

  Termini: 8 de gener de 2013.

  Més informació: Web del Setè Programa Marc

    
    
    
  3. DESTAQUEM
  GUIA DE PRÀCTIQUES I TREBALL A L’ESTRANGER
    
  El centre Europe Direct Lleida i la Regidoria de Joventut han elaborat una completa guia que ofereix informació sobre les possibilitats de dur a terme una estada en pràctiques en una empresa, institució o entitat a l'estranger així com les diferents opcions per buscar feina en un altre país. Aquesta eina està dirigida a totes aquelles persones que vulguin complementar els seus estudis amb una estada professional a l'estranger o vulguin treballar en un altre país, ja sigui a la Unió Europea com en un altre país fora de l'àmbit europeu.
  Es troba disponible en versió electrònica al següent enllaç : Guia de pràctiques i treball a l'estranger

    
    
    
  XERRADES INFORMATIVES SOBRE TREBALL I PRÀCTIQUES A L’ESTRANGER
    
  Dies: 31 d’octubre, 7 de novembre i 12 de novembre, a La Palma-Centre de Recursos Juvenils de Lleida.

  Aquestes xerrades serviran per conéixer les diferents opcions per anar a treballar a un altre país (pràctiques laborals en una empresa o institució, treball en països europeus, borses de treball, etc.)

  Inscripció gratuïta a través del telèfon 973 700666 o bé a joventut@paeria.es


    

  Europe Direct Lleida
  C/Major, 31 bis - 25007 Lleida | Tel. 973 700 675 http://europedirect.paeria.cat/

  Per consultar els enllaços, cal obrir el correu prèviament, ja que no funcionen en 'Vista prèvia'
  Per consultar, modificar o cancel·lar les seves dades d'aquest servei premi aquí

  Soc de Lleida