Europa en un click
  
  
1. ACTUALITAT DE LA UE
FINANÇAMENT DEL BANC EUROPEU D’INVERSIONS (BEI) PER AL SECTOR AGROALIMENTARI
  
El BEI i l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) han subscrit un préstec de 100 milions d’euros destinat a finançar els autònoms i pimes del sector agroalimentari. L’ICO complementarà aquest préstec amb una contribució addicional d’uns altres 100 milions d’euros, amb la qual cosa el volum global de finançament serà de 200 milions.

Els préstecs podran destinar-se a finançar nous projectes d’inversió i/o necessitats de capital circulant. Podran accedir a aquest finançament petites i mitjanes empreses, inclosos autònoms i cooperatives, de diferents àrees del sector agrari i agroalimentari, com explotacions agràries, ramaderia, silvicultura, pesca, indústria agroalimentària i comerç a l’engròs alimentari. Els fons es canalitzaran a través de les entitats financeres amb les quals l’ICO té subscrits acords per a la distribució de les línies de mediació.

Més informació: Ministeri d'Economia i Competitivitat

  
  
  
2. PROGRAMES I CONVOCATÒRIES
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DEL PARLAMENT EUROPEU PER A ORGANITZAR ACTES SOBRE AQUESTA INSTITUCIÓ
  
El Parlament Europeu ha publicat una nova convocatòria de subvencions per a propostes d’organització d’actes, tant online com offline (preferiblement amb component web), de caràcter no partidista, com ara seminaris, conferències, debats, fòrums de discussió, exposicions, concursos, activitats culturals o esportives, dirigides a proporcionar una plataforma de comunicació per als ciutadans.

Els projectes acceptats podran rebre un cofinançament per part del Parlament Europeu màxim del 60% del seu pressupost total.

Termini: 31 de maig 2016

Més informació: Parlament Europeu

  
  
  
CONVOCATÒRIA INICIATIVA VOLUNTARIS UE: ASSISTÈNCIA TÈCNICA A ORGANITZACIONS D’ENVIAMENT I ACOLLIDA PER RESPONDRE A CRISIS HUMANITÀRIES
  
L’objectiu d’aquesta convocatòria del Programa Iniciativa de Voluntaris de la UE és reforçar les capacitats de fins a 115 organitzacions d’enviament i acollida que desitgin participar a la Iniciativa de Voluntaris de la UE, amb la finalitat de sol•licitar la certificació necessària per a desplegar els Voluntaris d’Ajuda de la UE.

Aquesta iniciativa permetrà reforçar la capacitat d’aquestes per a gestionar el risc de catàstrofes, com per exemple el vincle entre ajuda d’emergència, rehabilitació i desenvolupament; el voluntariat local de tercers països; la capacitat per obtenir la certificació i per a difondre una alerta ràpida a les autoritats locals. Poden presentar-s’hi organismes civils i ONG amb seu en territori de la UE, a més de la Federació Internacional d’Organitzacions Nacionals de la Creu Roja.

Termini: 4 de juliol 2016
Més informació: convocatòria Iniciativa Voluntaris de la UE

  
  
  
AJUTS A LA MOBILITAT INTERNACIONAL DE L’ESTUDIANTAT AMB RECONEIXEMENT ACADÈMIC DE LES UNIVERSITATS CATALANES CURS 2016-2017 (MOBINT)
  
L’objecte d’aquesta convocatòria, gestionada per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), és concedir ajuts a l'estudiantat de les universitats catalanes que hagi estat seleccionat per a una estada acadèmica de mobilitat, per tal de contribuir al finançament de les despeses que comporta estudiar en altres països.

Hi ha dues modalitats:
Modalitat A: estada acadèmica, amb reconeixement acadèmic, en el marc del programa ERASMUS (reservada als països del programa Erasmus+).
Modalitat B: estada acadèmica, amb reconeixement acadèmic, en el marc dels programes de mobilitat internacional (amb 2 submodalitats en funció de la llengua de docència)

Termini: 9 de juny 2016
Més informació: AGAUR

  
  
  
3. SOM EUROPA
L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL DE BALÀFIA PARTICIPA EN UN PROJECTE EUROPEU ERASMUS +
  
L’Escola Bressol Municipal Balàfia participa en el projecte Erasmus+ “Sal y disfruta aprendiendo” durant el curs 2015-16, sobre l’observació i l’aprenentatge de bones pràctiques sobre la metodologia “Outdoor learning” en espais exteriors.

En el marc d’aquest projecte, dues mestres de l’Escola Bressol Balàfia van fer, el mes d’abril, una estada d’una setmana a la ciutat noruega d’Oslo on van poder observar i aprendre bones pràctiques sobre la metodologia aplicada en espais exteriors “Outdoor learning”. L’estada de treball va ser a l’escola FUS Kulturparken AS Barnehagen, reconeguda internacionalment per la seva tasca en aquest àmbit. Aquesta experiència permetrà una millora qualitativa en el treball educatiu que es duu a terme en les EBM de Lleida. Així mateix, dues mestres més van realitzar una estada de 5 dies en una eco- escola anglesa que també aplica aquesta metodologia.

Més informació: Escoles Bressol de Lleida

  
  
  
4. DESTAQUEM

PRÀCTIQUES A L’AGÈNCIA EUROPEA DE MEDICAMENTS A LONDRES
  
Programa de pràctiques remunerades de 12 mesos adreçat a universitaris graduats que es trobin a l’inici de la seva carrera professional en àrees com Farmàcia, Medicina, Ciències de la Salut, Química, Tecnologia, Dret, Recursos Humans, Finances, Comunicacions, Biblioteconomia i Ciències de la Informació.
Els candidats han de tenir nacionalitat europea, títol universitari, bons coneixements d’anglès i domini d’una segona llengua oficial de la UE.
Presentació de sol•licituds fins l'1 de juny (les pràctiques començaran l’1 d’octubre 2016)
Agència Europea de Medicaments

  
  
  
PROCÉS SELECCIÓ EURES - PROFESSORAT A ANGLATERRA 2016-17
  
La Xarxa Eures coordina un procés de selecció de 91 places de professor/a de secundària per treballar a Anglaterra en les següents matèries: biologia, física, informàtica, matemàtiques i química
Es preveu la incorporació al lloc de treball a partir del proper curs 2016-2017.
Presentació de candidatures fins el 8 de juny de 2016.
Oficina de Treball Generalitat

  
  
  
CONVOCATÒRIA DE LECTORATS D’ESPANYOL ALS ESTATS UNITS
  
Es convoquen fins un màxim de 14 places per a lectors d’espanyols en universitats dels EUA en el marc del programa Fulbright Foreign Language Teaching Assistants, per un període de 9 mesos del curs 2016-2017.
El programa ofereix l’oportunitat d’adquirir experiència en l’ensenyament d’espanyol i de conèixer la societat i cultura nordamericanes a través de la realització d’un lectorat d’espanyol en una universitat o “college” dels EUA al mateix temps que s’estudien 2 o 3 assignatures. Per optar-hi cal tenir nacionalitat espanyola, titulació superior amb experiència laboral o formació acreditada en l’ensenyament d’idiomes i bon nivell d’anglès.
Presentació de sol•licituds fins el 2 de juny 2016.
Programa Fulbright

  
  
  
5. PRIORITATS DEL PLA JUNCKER: MIGRACIÓ
LA COMISSIÓ EUROPEA PROPOSA UN SISTEMA EUROPEU COMÚ D’ASIL, EQUITATIU I SOSTENIBLE
  
La Comissió Europea va presentar el 4 de maig propostes de reforma del Sistema Europeu Comú d'Asil, per crear un sistema més equitatiu, eficient i sostenible per tal de repartir les sol•licituds d'asil entre els Estats membres. El principi bàsic seguirà sent el mateix: els sol•licitants d'asil -tret que tinguin familiars en una altra part- han de presentar la sol•licitud en el primer país en què entrin, però un nou mecanisme, més just, garantirà que cap Estat membre es trobi amb una desmesurada pressió en el seu sistema d'asil.

Aquestes propostes també inclouen la transformació de l'actual Oficina Europea de Suport a l'Asil (EASO) en una autèntica Agència Europea per a l'Asil i la consolidació de la base d'empremtes dactilars de la UE (EURODAC) per gestionar millor el sistema d'asil i contribuir a eliminar la immigració irregular.

Més informació: Comissió Europea

  

Europe Direct Lleida
C/Major, 31 bis - 25007 Lleida | Tel. 973 700 675 http://europedirect.paeria.cat/

Per consultar els enllaços, cal obrir el correu prèviament, ja que no funcionen en 'Vista prèvia'
Per consultar, modificar o cancel·lar les seves dades d'aquest servei premi aquí

Soc de Lleida