Europa en un click
  
  
1. ACTUALITAT DE LA UE
EL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA DE LA UE OBLIGA ELS BANCS ESPANYOLS A TORNAR TOTS ELS DINERS COBRATS ALS AFECTATS PER CLÀUSULES SÒL
  
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TUE) va dictaminar el 21 de desembre passat que els bancs han de tornar tots els diners cobrats de més als clients afectats per l'existència de clàusules sòl en els seus contractes hipotecaris, en rebutjar que es pugui aplicar una retroactivitat limitada en el temps per ser "incompleta i insuficient".

La jurisprudència espanyola que limita, en el temps, els efectes de la declaració de nul·litat de les clàusules sòl contingudes en els contractes de préstec hipotecari a Espanya, és incompatible amb el Dret de la Unió. Aquesta limitació dóna lloc a una protecció dels consumidors incompleta i insuficient, fet que no constitueix un mitjà adequat i eficaç perquè cessi l'ús de les clàusules abusives.

Més informació: Tribunal de Justícia de la UE

  
  
  
2. PROGRAMES I CONVOCATÒRIES
CONVOCATÒRIA EUROPA AMB ELS CIUTADANS: AJUTS PER A ACTIVITATS QUE POSIN EN VALOR LA MEMÒRIA HISTÒRICA EUROPEA I ELS PROJECTES DE LA SOCIETAT CIVIL
  
El programa Europa amb els Ciutadans vol reforçar la memòria històrica europea i augmentar la participació ciutadana a la UE. L’objectiu d’aquesta convocatòria és el finançament d’activitats que convidin a la reflexió sobre la diversitat cultural europea i els valors comuns en el sentit més ampli, i també el suport a accions per animar la participació ciutadana i els agermanaments de ciutats, que permetin la comprensió mútua, la solidaritat i l’aprenentatge intercultural, el compromís social i el voluntariat a nivell de la Unió Europea.

Termini: 1 de març 2017.

Més informació: convocatòria Europa amb els ciutadans

  
  
  
CONVOCATÒRIA URBACT PER A BONES PRÀCTIQUES DE DESENVOLUPAMENT URBÀ
  
Convocatòria de la Comissió Europea per seleccionar bones pràctiques de desenvolupament urbà a escala europea per a compartir-les i reproduir-les arreu d’Europa.

Les ciutats seleccionades podran formar part del grup pioner de Bones Pràctiques d'URBACT i tindran l’oportunitat de compartir les bones pràctiques en el marc d'una xarxa de transferència de coneixement.

S’hi poden presentar ciutats, autoritats locals o metropolitanes i altres autoritats publiques (agències locals publiques) de la UE 28 Estats membres, Noruega i Suïssa.

Termini: 31 de març 2017

Més informació: programa URBACT

  
  
  
3. SOM EUROPA
AUGMENT DELS RECURSOS DE L’EUROPE DIRECT DE L’AJUNTAMENT DE LLEIDA PER A LA DIFUSIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA AL TERRITORI AL 2017
  
L’Europe Direct de l’Ajuntament de Lleida ha estat un dels 4 centres espanyols seleccionats per difondre les iniciatives europees en favor de l’ocupació, el creixement i la inversió, en particular el Pla d’Inversions de la Comissió Europea.

L’Ajuntament de Lleida ha estat l’única administració municipal seleccionada (juntament amb la Comunitat de Madrid, la Generalitat Valenciana i la Diputació de Còrdoba) per la Comissió Europea, per posar en marxa accions de difusió de projectes i iniciatives desenvolupats en territori català que han rebut suport de les institucions europees, i estan dirigits, especialment, a l’augment de l’ocupació, el creixement de l’economia i la competitivitat de les empreses o dediquen especials recursos d’inversió, tal i com persegueix el Pla d’inversions de la Comissió Europea, conegut com el Pla Juncker, amb l’objectiu de reactivar definitivament les economies europees i superar la crisi econòmica.

A més, la Representació de la Comissió Europea a Espanya ha concedit novament la subvenció anual per al desenvolupament del Pla d’acció anual de l’Europe Direct per al 2017.

  
  
  
4. DESTAQUEM
PRÀCTIQUES A LA COMISSIÓ EUROPEA
  
Pràctiques de 5 mesos per a titulats universitaris a diversos serveis i Direccions Generals de la Comissió Europea a Brussel·les. Requisits: tenir bon nivell d’anglès, francès o alemany i un títol universitari de com a mínim tres anys.
Presentació de sol·licituds fins el 31 de gener de 2017.
Comissió Europea

  
  
  
BEQUES CANIGÓ PER FER PRÀCTIQUES EN ORGANITZACIONS INTERNACIONALS
  
Beques per cobrir les despeses de viatge, allotjament i manutenció, derivades de la realització de les pràctiques d'estudi o treball en organitzacions internacionals públiques.
Estan adreçades a titulats/des universitaris que estiguin tramitant o tinguin l'acceptació per a realitzar l'estada en pràctiques en una institució multilateral o organització internacional, en el moment de presentar la sol·licitud de beca.
Presentació de sol·licituds fins el 23 de gener 2017.
Beques Canigó

  
  
  
BEQUES "LA CAIXA" PER A ESTUDIS DE POSTGRAU A EUROPA
  
Convocatòria de 65 beques per cursar estudis de postgrau (màster o doctorat) en universitats o centres d’ensenyament superior de països de l'Espai Econòmic Europeu, excepte Espanya. Requisits: tenir nacionalitat espanyola; tenir un títol superior (de llicenciatura, grau o diplomatura universitaris, arquitecte o enginyer superior, arquitecte o enginyer tècnic) obtingut entre el gener de 2008 i el juliol de 2017; coneixements de llengua estrangera segons el país.
Termini: 2 de febrer 2017.
Obra Social La Caixa

  
  
  
5. OFERTES DE TREBALL A EUROPA I A LES INSTITUCIONS EUROPEES
OFERTES DE TREBALL DE LA XARXA EURES A L’ESPAI ECONÒMIC EUROPEU
  
Podeu veure les ofertes de treball i processos de selecció de personal a Europa en aquest enllaç del nostre web

  
  
  
CONVOCATÒRIES DE TREBALL I PRÀCTIQUES EN INSTITUCIONS DE LA UE
  
Podeu consultar convocatòries de treball i programes de pràctiques en institucions, agències i organismes de la UE en aquest enllaç del nostre web

  
  
  
6. PRIORITATS DE LA COMISSIÓ EUROPEA
LA COMISSIÓ EUROPEA I EL BEI ANUNCIEN UN FONS D’INVERSIÓ PER A LES INFRAESTRUCTURES DE BANDA AMPLA, A L’EMPARA DEL PLA JUNCKER
  
Aquest nou instrument financer es dirà “Connecting Europe Broadband Fund” i tindrà per objectiu constituir una plataforma d’inversió per a l’expansió de la banda ampla a la UE, sobretot a les zones més necessitades d’aquestes infraestructures.

La plataforma d’inversió estarà oberta a la participació d’institucions públiques i privades, entre les quals la Comissió Europea –que aportarà 100 MEUR del Mecanisme Connectar Europa – el Banc Europeu d’Inversions (BEI), i tres institucions financeres estatals que s’han compromès d’entrada a participar-hi: el KfW Bankengruppe d’Alemanya, la Cassa Depositi e Prestiti d’Itàlia i la Caisse des depots et consignations de França. Es preveu que es posi en funcionament a meitats de 2017.

Més informació: Comissió Europea

  

Europe Direct Lleida
C/Major, 31 bis - 25007 Lleida | Tel. 973 700 675 http://europedirect.paeria.cat/

Per consultar els enllaços, cal obrir el correu prèviament, ja que no funcionen en 'Vista prèvia'
Per consultar, modificar o cancel·lar les seves dades d'aquest servei premi aquí

Soc de Lleida