Europa en un click
  
  
1. ACTUALITAT DE LA UE
NOVA LÍNIA DE FINANÇAMENT DE 150 MILIONS D’EUROS PER A PIMES ESPANYOLES DELS SECTORS CULTURAL I CREATIU
  
El 23 de gener es va signar el conveni en què s’acorda aquesta línia, la primera a Europa, amb la garantia del Programa Europa Creativa de la Unió Europea, i gestionada pel Fons Europeu d’Inversions (FEI).

Les PIMES de l’Estat espanyol dels sectors culturals i creatius ja poden accedir a aquest nou finançament dissenyat específicament per a elles i que es canalitza mitjançant la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA), entitat adscrita al Ministeri d’Indústria, i de les Sociedades de Garantía Recíproca (SGR).

Aquesta línia de finançament serà canalitzada per les 19 Societats de Garantia Recíproca, mitjançant les seves 60 oficies a tot l’Estat espanyol. A més, la Unió Europea, a través del FEI, cobreix el 70% del risc del finançament concedit.

Més informació: Europa Creativa-Media Catalunya

  
  
  
2. PROGRAMES I CONVOCATÒRIES
SEGONA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA INTERREG VB SUDOE
  
La segona convocatòria del programa INTERREG VB SUDOE (2014-2020) estarà oberta del 13 al 31 de març de 2017, ambdós inclosos, per a la presentació de projectes relacionats amb R+D+I, el medi ambient i l’eficiència de recursos. Podran ser beneficiàries totes les entitats públiques o privades amb o sense ànim de lucre i empreses (excepte grans empreses) localitzades a la zona elegible del programa SUDOE (Espanya, França, Portugal, Regne Unit i Principat d'Andorra).

El pressupost total serà de 25.000.000 € per als dos eixos: 16 M€ per a R+D+I i 9 M€ per a medi ambient i eficiència de recursos. Els projectes s’avaluaran en dues fases: la primera fase consisteix en presentar el dossier de candidatura; els projectes que superin favorablement aquesta fase hauran de competir en una segona fase, en la qual hauran de presentar el dossier de candidatura complet.

Més informació: web del programa Interreg SUDOE

  
  
  
CONVOCATÒRIA ERASMUS+: FINANÇAMENT D’ACCIONS DESCENTRALITZADES A NIVELL DE L’ESTAT ESPANYOL PER A JOVES
  
L’objectiu de la convocatòria és donar suport a activitats que promoguin la ciutadania activa entre joves, especialment l'europea; que potenciïn la solidaritat i promoguin la tolerància; que afavoreixin l'enteniment mutu entre joves, que contribueixin a millorar la qualitat dels sistemes de suport a les activitats de joves i a reforçar la capacitat de les organitzacions de la societat civil en l'àmbit de la joventut i, en general, que afavoreixin la cooperació europea en l'àmbit de la joventut.

Es preveuen tres tipus d’accions clau:
1. Acció clau 1: Mobilitat de les persones per motius d’aprenentatge
2.Acció clau 2: Associacions estratègiques en l’àmbit de la joventut
3.Acció clau 3: Suport a la reforma de les polítiques

Hi ha diferents terminis per a la presentació de candidatures.

Més informació: Erasmus Plus Injuve

  
  
  
CONVOCATÒRIA DEL COS EUROPEU DE SOLIDARITAT: PROJECTES EN L’ÀMBIT MEDIAMBIENTAL
  
L’objectiu de la convocatòria, adreçada a organismes i organitzacions que vulguin acollir voluntaris, és enfortir els serveis de voluntariat per a joves de tota la UE centrant les activitats en la conservació dels espais Natura 2000, protecció ambiental i restauració dels espais naturals i dels ecosistemes.

La convocatòria pretén explorar la possibilitat que joves voluntaris/es col·laborin en activitats de protecció del medi ambient, principalment de la xarxa Natura 2000 i de projectes LIFE en curs. Natura 2000 és la xarxa més gran d'àrees protegides al món i s'estén pel 18% de la superfície terrestre de la UE i gairebé el 6% del seu territori marí; ofereix així, refugi a les espècies i hàbitats més valuosos i amenaçats d'Europa.

Termini: 7 de març 2017

Més informació: convocatòria LIFE

  
  
  
3. SOM EUROPA
LA CAMBRA DE COMERÇ DE LLEIDA PARTICIPA AL PROJECTE TRANSFRONTERER CCI PIRINEUS MED
  
CCI Pirineus Med és una agrupació creada per les Cambres de Comerç de Lleida, Andorra, Girona i Perpinyà cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) mitjançant el programa Interreg V-Poctefa i que va especialment adreçat a les pimes, als autònoms, i a les microempreses. Aquest projecte té els següents objectius:

- impulsar la cooperació econòmica i els fluxos comercials a l’espai transfronterer;
- dissenyar eines comunes que permetin a les empreses i als professionals desenvolupar-se internacionalment;
- afavorir les aliances estratègiques entre els diferents actors econòmics implicats.

CCI Pirineus Med vol ajudar a crear nous models empresarials i iniciatives comunes que permetin les aliances estratègiques, com la creació d’una xarxa de tècnics especialistes transfronterers que assessori empreses i emprenedors; l’organització d’esdeveniments de caràcter internacional, entre altres.

Més informació: web del projecte CCI Pirineus Med

  
  
  
4. DESTAQUEM
BEQUES PER A ESTUDIS DE POSTGRAU A L’ESTRANGER EN CIÈNCIES SOCIALS
  
Convocatòria de fins a 22 beques de la Fundació Ramon Areces per a la realització d’estudis de postgrau en universitats i centres d’investigació a l’estranger per al curs 2017-2018 en temes d’Economia i Dret de la Unió Europea.
Requisits per optar-hi: tenir nacionalitat espanyola; titulació de llicenciat, grau o màster; tenir l’admissió en una universitat o centre d’investigació estranger per al curs 2017-2018; coneixement excel·lent de la llengua del país de destí.
Presentació de sol·licituds fins el 28 de febrer.
Fundació Ramon Areces

  
  
  
BEQUES FULBRIGHT D'AMPLIACIÓ D'ESTUDIS ALS ESTATS UNITS
  
Convocatòria de fins a 25 beques per cursar estudis de postgrau en universitats d'Estats Units en qualsevol disciplina per al curs 2018-2019. Requisits per optar-hi: tenir nacionalitat espanyola; titulació universitària obtinguda entre l'any 2011 i el 2017; coneixement excel·lent d'anglès parlat i escrit. La beca inclou ajut pel viatge, beca mensual i taxes de matrícula.
Presentació de sol·licituds fins el16 de març de 2017.
Programa Fullbright

  
  
  
PRACTIQUES AL COMITÈ DE LES REGIONS A BRUSSEL·LES
  
Programa de pràctiques remunerades per un període màxim de 5 mesos (a partir de setembre de 2017) al Comitè de les Regions de la UE, adreçades a titulats/des universitaris/es. Requisits: nacionalitat d’un estat membre de la UE o d’un país candidat; titulació universitària; bons coneixements d’anglès o francès.
Presentació de sol·licituds fins el 31 de març.
Comitè de les Regions

  
  
  
OFERTES DE TREBALL PER A PROFESSORS DE PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA AL REGNE UNIT
  
Procés de selecció de professors/es de diferents especialitats (Matemàtiques, Física, Noves Tecnologies, Química, Biologia, Ciències, Espanyol/Alemany, Espanyol/Francès) per a centres educatius del Regne Unit. Cal tenir el nivell B2 d’anglès (Secundària) o C1/ C2 (Primària).
Enviament de sol·licituds fins el 18 de febrer.
Oferta de treball

  
  
  
5. OFERTES DE TREBALL A EUROPA I A LES INSTITUCIONS DE LA UE
OFERTES DE TREBALL DE LA XARXA EURES A L’ESPAI ECONÒMIC EUROPEU
  
Podeu veure les ofertes de treball i processos de selecció de personal a Europa en aquest enllaç del nostre web

  
  
  
CONVOCATÒRIES DE TREBALL I PRÀCTIQUES EN INSTITUCIONS DE LA UE
  
Podeu consultar convocatòries de treball i programes de pràctiques en institucions, agències i organismes de la UE en aquest enllaç del nostre web

  
  
  
6. PRIORITATS DE LA COMISSIÓ EUROPEA
INFORME DE LA COMISSIÓ EUROPEA SOBRE L’ECONOMIA CIRCULAR
  
Un any després de l'adopció del seu paquet de mesures sobre l'economia circular, la Comissió Europea va presentar, el 26 de gener, un informe sobre els resultats i els avenços de les principals iniciatives del seu pla d'acció de 2015. La Comissió enumera les principals mesures adoptades en àmbits com ara els residus, el disseny ecològic, els residus alimentaris, els adobs orgànics, les garanties dels béns de consum, així com la innovació i la inversió.

A més a més de l’informe, la Comissió ha adoptat noves mesures mitjançant la creació d'una plataforma de suport financer per a l'economia circular amb el Banc Europeu d'Inversions (BEI), que agrupa inversors i innovadors. També ofereix orientacions als Estats membres sobre la transformació de residus en energia, i proposa una millora de la legislació relativa a certes substàncies perilloses en aparells elèctrics i electrònics.

Més informació: Comissió Europea

  

Europe Direct Lleida
C/Major, 31 bis - 25007 Lleida | Tel. 973 700 675 http://europedirect.paeria.cat/

Per consultar els enllaços, cal obrir el correu prèviament, ja que no funcionen en 'Vista prèvia'
Per consultar, modificar o cancel·lar les seves dades d'aquest servei premi aquí

Soc de Lleida