Europa en un click
  
  
1. ACTUALITAT DE LA UE
LA COMISSIÓ EUROPEA PRESENTA EL LLIBRE BLANC SOBRE EL FUTUR D’EUROPA
  
La Comissió Europea va presentar el passat 1 de març el Llibre blanc sobre el futur d’Europa, que recull els principals reptes que ha d'afrontar Europa i les principals oportunitats per als propers deu anys. S’hi exposen cinc escenaris o alternatives d’evolució d’aquí al 2025 en funció del camí que els Estats membres decideixin prendre.

Els escenaris o alternatives que contempla el Llibre Blanc són:

- Escenari 1: continuar igual. La UE dels vint-i-set se centra en el compliment del seu programa de reformes.

- Escenari 2: només un mercat únic. La UE dels vint-i-set se centraria progressivament en el mercat únic si els Estats membres no es posen d’acord en un seguit d’àmbits.

- Escenari 3: qui desitgi avançar que ho pugui fer. La UE dels vint-i-set continuaria funcionant com actualment, però permetria que els Estats membres que ho desitgessin poguessin aprofundir la seva col·laboració en àmbits concrets com ara la defensa, la seguretat interior o els afers socials.

- Escenari 4: fer menys, però de manera més eficient. La UE dels vint-i-set es limitaria a millorar i agilitzar les seves actuacions en els àmbits prioritaris que hagués triat i intervindria menys en aquells que consideri que no aporten cap valor afegit.

- Escenari 5: fer molt més conjuntament. Els Estats membres decidirien compartir més competències, recursos i decisions en tots els àmbits.

Més informació: Comissió Europea

  
  
  
2. PROGRAMES I CONVOCATÒRIES
CONVOCATÒRIA INTERREG MED: PROMOCIÓ DEL CREIXEMENT SOSTENIBLE A LA MEDITERRÀNIA
  
L’objectiu de la convocatòria és fomentar el creixement sostenible a la Mediterrània a través de l’ús de pràctiques innovadores, l’ús raonable dels recursos i el suport a la integració social. Els eixos prioritaris de la convocatòria són:

- Promoure la capacitat d’innovació a l’àrea Mediterrània en l’àmbit del creixement intel·ligent i sostenible;
- promoure estratègies d’eficiència energètica i d’ús reduït del carbó;
- protegir i promoure els recursos naturals i culturals de la Mediterrània;

La convocatòria s’adreça especialment a aquelles pimes amb una aposta ferma per l’R+D+I. És requisit imprescindible la formació de consorcis integrats per almenys 4 entitats públiques o privades de 4 estats pertanyents al programa Interreg, 3 dels quals han de ser membres de la UE.

Termini: 31 de març 2017
Més informació: convocatòria

  
  
  
CONVOCATÒRIA EUROPA CREATIVA CULTURA: SUPORT A LES PLATAFORMES CULTURALS I CREATIVES EUROPEES
  
L’objectiu de la convocatòria és la construcció de plataformes europees culturals i creatives per a promoure artistes emergents i reforçar el sector cultural i creatiu. Es finançaran activitats orientades a: promoure la mobilitat internacional d’artistes europeus per tal de fer una major difusió dels seus treballs; augmentar el reconeixement d’artistes i creadors/es europeus per mitjà d’una millor estratègia de marca i/o la creació d’un segell de qualitat europeu.

Els candidats admisibles són: plataformes europees que constin d’una entitat coordinadora i de com a mínim deu operadors culturals europeus situats en un mínim de deu països diferents que participin al programa Cultura. Almenys cinc d’aquests operadors hauran d’estar legalment establerts als països que figuren a la categoria 1, 3 o 4 de països admissibles (Estats membres de la UE, països EFTA, Confederació Suïssa)

Termini: 6 d’abril 2017
Més informació: Europa Creativa Media- Catalunya

  
  
  
CONSULTA PÚBLICA SOBRE EL PROGRAMA CULTURAL EUROPA CREATIVA
  
La Comissió Europea ha obert una consulta pública per avaluar el programa cultural Europa Creativa i així recollir opinions sobre la pertinència dels objectius d’aquest programa, els resultats de les mesures adoptades per assolir-los i l'eficàcia de la seva aplicació. L’objectiu és establir el valor afegit del programa en relació amb els reptes i oportunitats dels sectors cultural i audiovisual.

La consulta abasta els tres eixos del programa: el subprograma de Cultura, el subprograma MEDIA, i el capítol intersectorial. Les contribucions a la consulta es podran realitzar a través d’una pàgina web fins el 24 d’abril.


Més informació: enllaç a la consulta

  
  
  
3. SOM EUROPA
SUBVENCIÓ DE FONS EUROPEUS FEDER CONCEDIDA A LA PAERIA PER AL NOU MUSEU D’ART DE LLEIDA
  
El nou Museu d’Art de Lleida rebrà prop de 2 milions dels fons europeus FEDER 2014-2020, fet que permetrà que el Museu tingui una seu definitiva a l’edifici històric de l’antiga Audiència de Lleida, a la Rambla Ferran. Es tracta d’un projecte que s’emmarca en la darrera convocatòria dels eixos 4 i 6 del fons FEDER, presentada pel Govern de la Generalitat en el marc del Programa Operatiu del FEDER Catalunya 2014-2020.

El calendari a seguir a partir d’ara serà que el mes de març d’enguany estigui enllestit el projecte arquitectònic executiu del Museu, perquè al mes de maig es pugui presentar la licitació del mateix. Així, a la tardor s’iniciarien les obres que durarien fins al 2018 i es completarien al 2019 amb la implementació museogràfica de l’equipament i la seva inauguració.

Més informació: Ajuntament de Lleida

  
  
  
4. DESTAQUEM
X CONCURS D’ARTICLES SOBRE LA UE
  
Les institucions europees a Barcelona han llençat la 10a edició del concurs d'articles sobre la UE, al voltant del 30è aniversari Erasmus, un dels programes més exitosos de la UE. Hi poden participar tots aquells joves (de màxim 30 anys) que estiguin estudiant en una universitat de la Unió Europea o que faci com a màxim cinc anys que s'hagin graduat. El premi és la publicació de l’article i la participació en un seminari de periodistes a Brussel·les, un viatge que ofereix als guanyadors l'oportunitat d'acostar-se al dia a dia de les institucions.
La participació està oberta fins el 19 de març.
Representació de la Comissió Europea a Barcelona

  
  
  
CONCURS EUROSCOLA 2017 PER A JOVES DEL PARLAMENT EUROPEU
  
L'Oficina del Parlament Europeu convoca la XXIII edició del concurs Euroscola, dedicat al 60º aniversari de la signatura dels Tractats de Roma (1957-2017) i centrat en la Carta de Drets Fonamentals de la UE. Poden participar en aquest concurs joves d’entre 15 i 18 anys que estudiïn Ensenyament Secundari Obligatori (ESO), Batxillerat o CFGM en centres educatius espanyols, organitzats en equips.

La competició consistirà en la realització d’un vídeo d’una durada màxima d’un minut i trenta segons, amb una temàtica basada en algun dels drets recollits a la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea. Els guanyadors obtindran com a premi la participació en el Programa Euroscola a Estrasburg i un ajut econòmic per sufragar part de les despeses de viatge. La participació està oberta fins el 6 d’abril.
Concurs Euroscola

  
  
  
5. OFERTES DE TREBALL A EUROPA I A LES INSTITUCIONS DE LA UE
OFERTES DE TREBALL DE LA XARXA EURES A L’ESPAI ECONÒMIC EUROPEU
  
Podeu veure les ofertes de treball i processos de selecció de personal a Europa en aquest enllaç del nostre web

  
  
  
CONVOCATÒRIES DE TREBALL I PRÀCTIQUES EN INSTITUCIONS DE LA UE
  
Podeu consultar convocatòries de treball i programes de pràctiques en institucions, agències i organismes de la UE en aquest enllaç del nostre web

  
  
  
6. PRIORITATS DE LA COMISSIÓ EUROPEA
MERCAT ÚNIC DIGITAL: NOVES NORMES QUE PERMETEN ALS EUROPEUS VIATJAR I GAUDIR DELS SERVEIS DE CONTINGUTS EN LÍNIA A LA UE
  
Els negociadors del Parlament Europeu, dels Estats membres i de la Comissió Europea han arribat a un acord sobre la modernització de la normativa sobre drets d’autor de la UE, amb la qual els europeus podran aviat utilitzar plenament els abonaments a serveis en línia de pel·lícules, esports, llibres electrònics, jocs de vídeo o música quan viatgin per la UE.

La futura normativa permetrà als consumidors accedir als seus serveis de contingut en línia quan viatgen per la UE de la mateixa manera que en el seu país.

Més informació: Comissió Europea

  

Europe Direct Lleida
C/Major, 31 bis - 25007 Lleida | Tel. 973 700 675 http://europedirect.paeria.cat/

Per consultar els enllaços, cal obrir el correu prèviament, ja que no funcionen en 'Vista prèvia'
Per consultar, modificar o cancel·lar les seves dades d'aquest servei premi aquí

Soc de Lleida