Europa en un click
  
  
1. ACTUALITAT DE LA UE
EL REGNE UNIT ACTIVA L’ARTICLE 50 DEL TRACTAT DE LA UE PER INICIAR LA SORTIDA DE LA UNIÓ
  
L’article 50 del Tractat de la Unió Europea estableix el procediment en virtut del qual un estat membre pot marxar de la UE si ho desitja. Un cop notificat al Consell Europeu la intenció de retirar-se de la UE, que es va fer mitjançant carta de la primera ministra britànica el passat 29 de març, el president del Consell Europeu, Donald Tusk, va convocar una reunió extraordinària de la institució. Aquesta reunió se celebrarà el 29 d’abril.

El Consell Europeu adoptarà per consens una sèrie d’orientacions sobre la retirada ordenada del Regne Unit de la UE. Aquestes orientacions definiran els principis generals que regulen les negociacions basant-se en l’interès comú de la UE i dels seus estats membres. Les negociacions sobre la retirada del Regne Unit hauran de concloure en un termini de dos anys a partir del moment que s’hagi activat el procediment de l’article 50. Si no s’arriba un acord en aquest termini, els tractats recullen la seva inaplicació en l’Estat membre que l’activa.

Per part de la UE, el negociador principal serà Michel Barnier, antic comissari europeu.

Més informació: Comissió Europea

  
  
  
EL GOVERN DE LA GENERALITAT, L'ESTAT I L'AJUNTAMENT DE BARCELONA IMPULSEN LA CANDIDATURA DE LA CIUTAT COM A SEU DE L’AGÈNCIA EUROPEA DEL MEDICAMENT
  
S’ha creat un grup de treball conjunt entre les tres administracions per impulsar la candidatura de Barcelona d’aquesta agència, que és l’encarregada de fer una avaluació científica, de supervisió i control de la seguretat dels medicaments a la Unió Europea. Actualment l’Agència Europea del Medicament està a Londres i haurà de canviar de ciutat arrel del procés de sortida del Regne Unit de la UE.

Barcelona compleix els requisits que es demanen per donar resposta a les necessitats de l’Agència, en termes de connectivitat, comunicacions, transports, infraestructures, així com pels prop de 900 professionals que treballen a l’agència.

Més informació: Generalitat de Catalunya

  
  
  
2. PROGRAMES I CONVOCATÒRIES
NOVA INICIATIVA "MOVE2LEARN, LEARN2MOVE" DE LA COMISSIÓ EUROPEA PER A AFAVORIR LA MOBILITAT DE 5000 JOVES
  
Aquesta iniciativa es durà a terme per mitjà d’eTwinning, una plataforma de personal docent i no docent que permet la comunicació, la col·laboració i el desenvolupament de projectes en comú i crear una comunitat educativa europea. eTwinning promou la col·laboració entre escoles i alumnes i ofereix als professors oportunitats de desenvolupament professional continu i gratuït en línia.

La iniciativa “Move2learn, Learn2move” va destinada a alumnes de 16 anys o més que estiguin enregistrats a eTwinning. Els millors projectes de cada estat membre aconseguiran bitllets gratuïts. La inclusió social serà un dels criteris importants a l'hora de triar els millors projectes. Els guanyadors podran viatjar en la data que triïn entre el mes d’agost del 2017 i el mes de desembre del 2018.

Termini: 30 de juny de 2017.

Més informació: Comissió Europea

  
  
  
TERCERA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA INTERREG EUROPE
  
Aquesta convocatòria de propostes finançarà projectes dins de 4 eixos prioritaris del programa:
1. Reforçar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació;
2. Millorar la competitivitat de les pimes;
3. Afavorir el pas cap a una economia baixa en carboni;
4.Protegir el medi ambient i incrementar l’eficiència energètica.

És necessària la participació de les autoritats responsables dels instruments de la política de desenvolupament regional que siguin vinculants en cada projecte. També caldrà la participació d’entitats provinents d’almenys 3 països diferents en cadascun dels projectes, dels quals 2 han de ser estats membres de la UE. Els consorcis han de tenir socis d'almenys 3 països, dels quals almenys 2 han de ser estats membres.

Termini: 30 de juny 2017.

Més informació: Interreg Europe

  
  
  
3. SOM EUROPA
ALUMNES DE LLEIDA PARTICIPEN AL CONCURS EUROSCOLA DEL PARLAMENT EUROPEU
  
Deu alumnes de 1r de Batxillerat de l’Institut Guindàvols de Lleida participen al concurs Euroscola 2017 de l’Oficina del Parlament Europeu, dedicat en aquesta edició al 60º aniversari de la signatura dels Tractats de Roma (1957-2017) i centrat en la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea

Els participants en aquest concurs han d’elaborar un vídeo amb una temàtica basada en algun dels drets recollits a la Carta de Drets Fonamentals de la UE. En el cas de l’institut Guindàvols, han treballat l’article 21, sobre la “no discriminació”. Els guanyadors obtindran com a premi la participació en el Programa Euroscola a Estrasburg i un ajut econòmic per sufragar part de les despeses de viatge.

Vídeo de l’Institut Guindàvols

  
  
  
4. DESTAQUEM
BEQUES "CULTUREX" DE FORMACIÓ PRÀCTICA EN GESTIÓ CULTURAL PER A JOVES ESPANYOLS EN INSTITUCIONS CULTURALS A L'EXTERIOR I A LA REPRESENTACIÓ PERMANENT D'ESPANYA DAVANT LA UNESCO
  
Programa de beques per a l’especialització de joves professionals en gestió de programes culturals a diferents països. Requisits: tenir la nacionalitat espanyola; tenir titulació oficial de Llicenciatura o Grau universitari i titulació de postgrau en àrees afins a la gestió cultural; nivell de llengua estrangera segons país de destí; no haver superat els 35 anys.
Presentació de sol·licituds fins el 24 d’abril.
Convocatòria

  
  
  
BEQUES ARQUIA DE PRÀCTIQUES EN ESTUDIS EUROPEUS D’ARQUITECTURA
  
La Fundació Arquia convoca 20 beques adreçades a estudiants d’últims anys de carrera i a joves arquitectes recent titulats/des per a fer pràctiques professionals en estudis europeus d’arquitectura. En cas dels arquitectes, cal haver obtingut el títol en una escola espanyola d’Arquitectura o fora del país i homologat a Espanya després del 30 d’abril de 2016.
Presentació de sol·licituds fins el 2 de maig.
Fundació Arquia

  
  
  
PRÀCTIQUES AL PARLAMENT EUROPEU
  
Programa de pràctiques laborals de 5 mesos a la Secretaria General del Parlament Europeu per a graduats/des universitaris. Requisits: tenir la nacionalitat d'un estat membre de la UE o d'un país candidat, ser major d’edat, tenir bon coneixement de 2 idiomes oficials de la UE i no haver gaudit anteriorment d’unes pràctiques similars.
Presentació de sol·licituds fins el 15 de maig.
Parlament Europeu

  
  
  
CONVOCATÒRIA D’OPOSICIONS A LA UNIÓ EUROPEA
  
Convocatòria d’oposicions per a les institucions de la UE d’administradors generalistes grau AD5, per a contractar nous titulats/des universitaris per cobrir més de 100 nous llocs de treball d’administradors. Després del procés selectiu es constituirà una llista de reserva a partir de la qual les institucions de la UE contractaran nous funcionaris, per treballar a Brussel·les o Luxemburg.
Presentació de sol·licituds fins el 3 de maig de 2017.
Oficina Europea de Selecció de Personal

  
  
  
5. OFERTES DE TREBALL I PRÀCTIQUES A EUROPA
OFERTES DE TREBALL DE LA XARXA EURES A L’ESPAI ECONÒMIC EUROPEU
  
Podeu veure les ofertes de treball i processos de selecció de personal a Europa en aquest enllaç del nostre web

  
  
  
CONVOCATÒRIES DE TREBALL I PRÀCTIQUES EN INSTITUCIONS DE LA UE
  
Podeu consultar més convocatòries de treball i programes de pràctiques en institucions, agències i organismes de la UE en aquest enllaç del nostre web

  
  
  
6. PRIORITATS DE LA COMISSIÓ EUROPEA
DEBAT SOBRE EL FUTUR D’EUROPA
  
El Llibre blanc que va presentar la Comissió Europea l'1 de març exposa possibles vies per al futur d'Europa davant del gran nombre de reptes que afronta, des de la globalització o l'impacte de les noves tecnologies a la societat i l'ocupació als problemes de seguretat i l'auge dels populismes. El Llibre blanc exposa cinc escenaris possibles cap a on la Unió podria evolucionar.

Ara la Comissió Europea vol conèixer l’opinió dels ciutadans sobre aquest Llibre Blanc i ha habilitat un qüestionari per recollir comentaris i opinions.

Més informació: qüestionari de la Comissió Europea

  

Europe Direct Lleida
C/Major, 31 bis - 25007 Lleida | Tel. 973 700 675 http://europedirect.paeria.cat/

Per consultar els enllaços, cal obrir el correu prèviament, ja que no funcionen en 'Vista prèvia'
Per consultar, modificar o cancel·lar les seves dades d'aquest servei premi aquí

Soc de Lleida