Europa en un click
  
  
1. ACTUALITAT DE LA UE
INICIATIVA CIUTADANA EUROPEA
  
La Iniciativa Ciutadana Europea, introduïda pel Tractat de Lisboa, és una nova eina que pretén afavorir i fomentar la participació dels ciutadans en les polítiques de la Unió Europea. Des de l’1 d’abril d’aquest any, reunint un milió de signatures arreu d’Europa es pot demanar a la Comissió Europea que actuï en algun dels àmbits de la seva competència.

Tots els ciutadans amb edat de vot poden organitzar una iniciativa. Han de crear un comitè de ciutadans format per, com a mínim, set ciutadans de la UE que visquin en, almenys, set països membres diferents. La iniciativa ciutadana haurà de fer referència a un assumpte relatiu a la UE i que estigui comprès en els àmbits de competència de la Comissió Europea. Un cop registrada la iniciativa al registre web de la Comissió Europea i acceptada la proposta d’iniciativa per part d’aquesta, els ciutadans disposen d’un any per a recollir un milió de signatures com a mínim provinents almenys de set països membres. Les iniciatives es poden registrar en una de les 23 llengües oficials de la UE.

El proper 4 de desembre a les 17h tindrà lloc, a la Universitat de Lleida, una jornada informativa sobre la Iniciativa Ciutadana Europea (vegeu punt 4.Destaquem). Enllaç a la pàgina de la Iniciativa Ciutadana Europea

  
  
  
2. PROGRAMES I CONVOCATÒRIES
CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA EUROPA AMB ELS CIUTADANS 2013
  
Aquest programa contribueix a la promoció de la ciutadania europea activa, i s’estructura al voltant de diferents tipus d’accions amb convocatòria oberta per al 2013, agrupades en les següents grans àrees:

Acció 1: “Ciutadans actius amb Europa”:
1.1 trobades de ciutadans en el marc d’agermanaments de ciutats: diferents terminis per al 2013 (1 febrer/ 1 juny/ 1 setembre)
1.2 Xarxes temàtiques de ciutats agermanades: dos terminis per al 2013: 1 febrer/ 1 setembre
2.1 Projectes de ciutadans: termini: 1 juny 2013
2.2 Mesures de suport: termini: 1 juny 2013

Acció 2: “Societat civil activa a Europa”:
Mesura 3: Suport a projectes iniciats per organitzacions de la societat civil. Termini: 1 febrer 2013

Acció 4: “Memòria històrica activa d’Europa”. Termini: 1 juny 2013.

Prioritats del Programa per a l'any 2013: s’hauran de centrar en la contribució als objectius establerts per a l'Any Europeu de la Ciutadania.

Més informació: Agència Executiva de l’Educació, Audivisual i Cultura

  
  
  
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER AL PROGRAMA CIENTÍFIC IDEES (ERC-2013-SyG)
  
L’objectiu del programa Idees del 7è Programa Marc de la UE és la creació de sinèrgies entre investigadors.

Les subvencions per a la creació de sinèrgies del Consell Europeu de Recerca han de permetre a petits grups d’investigadors i els seus equips posar en comú habilitats, coneixements, recursos per afrontar problemes de recerca comuns, en la frontera del coneixement més enllà del que un investigador principal podria assolir de manera individual.

Els grups hauran d’estar formats per un minim de 2 i un màxim de 4 investigadors principals i els seus equips.

Termini: fins el 10 de gener 2013.

Més informació: Portal del participant del 7è Programa Marc

  
  
  
BEQUES PER A COL•LABORACIONS TRANSNACIONALS CULTURALS DE LA FUNDACIÓ CULTURAL EUROPEA
  
La fundació Cultural Europea convoca beques per a col•laboracions transnacionals. Aquestes beques contemplen el finançament d'activitats intersectorials d'organitzacions culturals i artístiques que treballen juntes o amb organitzacions d'altres sectors. Les beques de col•laboració s'atorguen a organitzacions culturals que treballen conjuntament en diferents països d'Europa i de la seva zona d'influència (els 47 països del Consell d'Europa, a més de Kosovo i Algèria, Egipte, Israel, Jordània, Líban, Líbia, Marroc, Palestina, Síria i Tunísia) en projectes artístics multidisciplinars.

L’ajut concedit oscil•larà entre els 15.000 i 30.000 euros.

Data límit: 25 de març 2013.

Més informació: Fundació Cultural Europea

  
  
  
3. SOM EUROPA
PROJECTE COMENIUS DE L’INS RONDA DE LLEIDA
  
El Programa Comenius d'intercanvi europeu té com a objectiu promoure la mobilitat i la cooperació entre centres educatius d’educació infantil, primària i secundària. El projecte en el qual participa l’INS Ronda conjuntament amb centres educatius de la República Txeca, Itàlia i Lituània pretén determinar quines són les cançons que han definit diferents generacions i que s’han convertit en icones d’aquella generació.

El projecte, que porta per títol “La música, un vehicle per a la identitat cultural” es durà a terme utilitzant altres llengües a banda del català i castellà, com l’anglès i l’italià. Durant la durada del projecte (fins el 2014) es preveu organitzar exposicions, concerts, enregistraments, visites, treballs, telenotícies, una revista electrònica, entre altres.

El passat 9 de novembre un grup d’estudiants de la República Txeca, Itàlia i Lituània participants en aquest projecte van visitar l’Ajuntament de Lleida, en el marc d’una trobada a Lleida del projecte.

Més informació: INS Ronda

  
  
  
4. DESTAQUEM
JORNADA “PER UNA EUROPA MÉS TEVA, PREN LA INICIATIVA”, 4 DESEMBRE, UNIVERSITAT DE LLEIDA
  
El proper dia 4 de desembre tindrà lloc, a les 17h a la Sala de Videoconferències del centre de Cultures i Cooperació Transfronterera de la Universitat de Lleida (C/ Jaume II, 67 bis), la jornada “Per una Europa més teva, pren la iniciativa”.

A la Jornada es debatrà sobre la Iniciativa Ciutadana Europea (ICE), una nova eina impulsada des de la Comissió Europea per tal que la ciutadania pugui influir en les polítiques de la Unió Europea (UE) i fomentar la participació. Diferents actors institucionals, experts i representants de la societat civil, debatran sobre el contingut, les característiques i el procediment per a presentar una ICEi les oportunitats que obre per a l’exercici de la ciutadania europea.

Més informació: Programa de la jornada

  

Europe Direct Lleida
C/Major, 31 bis - 25007 Lleida | Tel. 973 700 675 http://europedirect.paeria.cat/

Per consultar els enllaços, cal obrir el correu prèviament, ja que no funcionen en 'Vista prèvia'
Per consultar, modificar o cancel·lar les seves dades d'aquest servei premi aquí

Soc de Lleida