Europa en un click
  
  
1. ACTUALITAT DE LA UE
EL PLE DEL PARLAMENT EUROPEU DEBATRÀ AQUESTA TARDA SOBRE LA SITUACIÓ A CATALUNYA
  
La Constitució, l’Estat de Dret i els drets fonamentals a Espanya arrel dels esdeveniments ocorreguts a Catalunya centraran un debat aquest dimecres al Ple del Parlament Europeu, a partir de les 15h.

Els eurodiputats van decidir el dilluns 2 d’octubre afegir un nou punt a l’ordre del dia al Ple previst per avui, un debat sobre la situació viscuda a Catalunya a partir de l'actuació policial amb motiu de la celebració del referèndum de l'1 d'octubre. L'anunci d’aquest debat el va fer el president de l'Eurocambra, Antonio Tajani, després que es fes una votació en aquest sentit a l'inici de la sessió.

Més informació: Parlament Europeu

  
  
  
2. PROGRAMES I CONVOCATÒRIES
CONVOCATÒRIA EUROPA CREATIVA PER A DONAR SUPORT ALS PROJECTES DE COOPERACIÓ EUROPEUS
  
L’objectiu del programa Europa Creativa és enfortir la capacitat de promoure la circulació transnacional de béns culturals i obres creatives alhora que contribuir al desenvolupament de la participació de l’audiència, que ajudi a la innovació i creativitat del sector. Els candidats (operadors culturals actius) podran optar per la Categoria 1 (projectes de cooperació a menor escala) o per la categoria 2 (projectes de cooperació a major escala).

Projectes de cooperació a menor escala: els projectes d’aquesta categoria comptaran amb un cap de projecte i, com a mínim, amb dos altres socis, que tindran seu, almenys, a tres països diferents que participin al programa Europa Creativa, subprograma Cultura. Seran objecte d’una sol·licitud d’un màxim de 200.000€, import que no representarà més del 60% del pressupost subvencionable.

Projectes de cooperació a major escala: els projectes d’aquesta categoria comptaran amb un cap de projecte i, com a mínim, altres cinc socis, que tindran seu, almenys, en sis països diferents que participin al programa Europa Creativa, subprograma Cultura. Seran objecte d’una sol·licitud de com a màxim 2.000.000 d’euros, import que no representarà més del 50% del pressupost subvencionable.

Termini: 18 de gener 2018
Més informació: Europa Creativa Desk-Media Catalunya

  
  
  
CONVOCATÒRIA EUROPA CREATIVA PER A DONAR SUPORT A PROJECTES DE COOPERACIÓ EUROPEA EN EL MARC DE L’ANY EUROPEU DEL PATRIMONI CULTURAL 2018
  
L'objectiu principal de la convocatòria és reflectir el propòsit de l'Any Europeu del Patrimoni Cultural 2018 (EYCH 2018), que consisteix a fomentar l'apreciació del patrimoni cultural europeu com un recurs compartit, per donar a conèixer la història i els valors comuns i reforçar el sentit de pertinença a un espai europeu comú.

Els candidats elegibles han de ser operadors culturals europeus actius en els sectors cultural i creatiu, i establerts legalment en algun dels països participants en el Subprograma Cultura. Les activitats elegibles han de relacionar-se amb el patrimoni cultural d'Europa.

Termini: 22 de novembre de 2017

Més informació: Europa Creativa Desk-Media Catalunya

  
  
  
3. SOM EUROPA
L’AJUNTAMENT DE LLEIDA OBTÉ 1,8 MILIONS D’EUROS DE FONS FEDER PER A UN PROJECTE D’ESPECIALITZACIÓ I COMPETITIVITAT TERRITORIAL (PECT) QUE FOMENTA LA INNOVACIÓ AL SECTOR AGRARI
  
Es tracta del projecte “INNO4AGRO Ecosistema innovador per a un sector agroalimentari intel·ligent”, liderat per l'Ajuntament de Lleida i en col·laboració, com a socis beneficiaris, de la Universitat de Lleida, el Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida i Turisme de Lleida.

INNO4AGRO és un projecte de transformació del sector agroalimentari de les Terres de Lleida basat en la innovació tecnològica i la posada en marxa de plataformes i espais de treball amb alta capacitat de generació d’idees i nous models de negoci. Té com objectiu principal crear les condicions que permetin el desenvolupament de la innovació en el sector agroalimentari, treballant tant amb les estrictament lligades a la tecnologia fins a les de relació, talent i dinamització dels agents, per generar un procés de transformació de l’economia del territori que permeti crear ocupació i creixement econòmic. Les accions previstes es realitzaran entre el 2017 i el 2020.

Més informació: Ajuntament de Lleida

  
  
  
4. DESTAQUEM
BEQUES DE PRÀCTIQUES “ROBERT SCHUMAN” AL PARLAMENT EUROPEU
  
Beques adreçades a titulats/des universitaris al Parlament Europeu, que permeten familiaritzar-se amb l’activitat del Parlament Europeu i conèixer les tasques d’una oficina de premsa. Les pràctiques, que s’iniciaran l’1 de març i duraran 5 mesos. Es poden realitzar en alguna de les tres seus del PE (Estrasburg, Brussel·les o Luxemburg), o en qualsevol de les altres 36 ciutats on el PE disposa d’una oficina d’informació, com Barcelona.
Presentació de sol·licituds fins el 15 d’octubre.
Parlament Europeu

  
  
  
BEQUES DE PRÀCTIQUES A L’INSTITUT EUROPEU DE LA MEDITERRÀNA (IEMED)
  
Convocatòria de vuit beques de formació pràctica (gener-desembre 2018) per a joves amb titulació superior en els següents àmbits: polítiques euromediterrànies; programes regionals euromediterranis i recursos euromed; món àrab i mediterrani; desenvolupament socioeconòmic; cultura i societat civil; gènere; comunicació; suport institucional i relacions euromediterrànies.
Presentació de candidatures fins el 31 d'octubre de 2017.
Institut Europeu de la Mediterrània

  
  
  
PRACTIQUES REMUNERADES AL TRIBUNAL DE COMPTES DE LA UNIO EUROPEA
  
El Tribunal de Comptes de la UE, amb seu a Luxemburg, ha obert la convocatòria de pràctiques remunerades pel període que comença a febrer de 2018. S'adrecen a joves amb una titulació universitària d'interès per les activitats del Tribunal.
Presentació de candidatures fins el 31 d'octubre de 2017.
Tribunal de Comptes UE

  
  
  
5. OFERTES DE TREBALL A L’ESPAI ECONÒMIC EUROPEU
OFERTES DE TREBALL DE LA XARXA EURES A L’ESPAI ECONÒMIC EUROPEU
  
Podeu consultar les ofertes de treball i processos de selecció de personal a Europa en aquest enllaç del nostre web

  
  
  
CONVOCATÒRIES DE TREBALL I PRÀCTIQUES EN INSTITUCIONS DE LA UE
  
Podeu consultar més convocatòries de treball i programes de pràctiques en institucions, agències i organismes de la UE en aquest enllaç del nostre web

  
  
  
6. PRIORITATS DE LA COMISSIÓ EUROPEA
APROVADA PEL PARLAMENT EUROPEU LA INICIATIVA WIFI4EU, DESTINADA A FOMENTAR LA CONNECTIVITAT WI-FI ALS ESPAIS PÚBLICS DE TOTA EUROPA
  
La iniciativa Wifi4EU consisteix en un conjunt d’ajuts de finançament per valor de 120 milions d’euros, destinats a ajuntaments d’arreu d’Europa durant el període 2017-2019 per finançar el cost de la inversió d’establiment d’equips i antenes de Wi-Fi. Desprès de ser aprovada pel Parlament Europeu, la iniciativa haurà de ser aprovada ara pel Consell de la Unió Europea.

Quan es publiqui la convocatòria, previsiblement a finals de 2017, cada entitat podrà fer la seva sol·licitud a través d’un portal web habilitat. Aquesta línia ha de permetre finançar el cost de la inversió, és a dir, equip i antenes de Wi-Fi i la seva instal·lació.
Es contemplen com a possibles beneficiaris de finançament: ajuntaments, associacions de municipis, altres institucions públiques locals, biblioteques i hospitals.

Més informació: Comissió Europea

  

Europe Direct Lleida
C/Major, 31 bis - 25007 Lleida | Tel. 973 700 675 http://europedirect.paeria.cat/

Per consultar els enllaços, cal obrir el correu prèviament, ja que no funcionen en 'Vista prèvia'
Per consultar, modificar o cancel·lar les seves dades d'aquest servei premi aquí

Soc de Lleida