Europa en un click
  
  
1. ACTUALITAT DE LA UE
23 PROJECTES AMB PARTICIPACIÓ CATALANA REBEN FINANÇAMENT DEL PROGRAMA DE RECERCA EUROPEU HORIZON 2020 EN L’ÀMBIT DE L’ENERGIA
  
Els projectes aprovats desenvolupen iniciatives de recerca i innovació tecnològica en els àmbits dels biocombustibles, l’economia blava, l’energia solar, eòlica o geotèrmica, les ciències socials i humanitats o el paper de les smarts cities, entre altres.

En l’àmbit de les ciències socials i humanitats, destaquem el projecte INPATH-TES, que compta amb la participació de la Universitat de Lleida, la Universitat de Barcelona i l’empresa d’Almenar User FeedBack Program S.L. El projecte INPATH-TES crearà una xarxa d'universitats i instituts de recerca per implementar un programa conjunt de doctorat sobre tecnologies d'emmagatzematge d'energia tèrmica (TES).

Més informació: Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència

  
  
  
2. PROGRAMES I CONVOCATÒRIES
PROGRAMA DE TREBALL DEL PROGRAMA ERASMUS+
  
La Comissió Europea ha publicat el programa de treball 2018 de l’Erasmus+, el programa de la UE de suport a l’educació, la formació, la joventut i l’esport a Europa, que compta pel proper any amb una dotació pressupostària de 2.705.876,916€.

Com a novetats, cal destacar que el nou programa de treball anual, a més d’adaptar-se a les noves prioritats de la Comissió Europea, introdueix un increment del suport a la mobilitat en la formació professional amb un component laboral important (ErasmusPRO), dins l’acció clau 1.

El programa contempla tres accions clau, a més de les activitats Jean Monet i les relacionades amb l’esport:

Acció clau 1: mobilitat d’aprenentatge de persones
Acció clau 2: cooperació per a la innovació i l’intercanvi de bones pràctiques
Acció clau 3: suport a la reforma de polítiques

Més informació: programa de treball Eramus+ 2018

  
  
  
CONVOCATÒRIA EUROPA CREATIVA MEDIA DE SUPORT ALS FESTIVALS DE CINEMA EACEA/17/2017
  
Les accions elegibles d’aquesta convocatòria del programa Europa Creativa-Media són festivals que ofereixin un mínim d’un 70% de programació europea o bé un mínim de 100 llargmetratges (o 400 curts) de països que pertanyin al subprograma MEDIA. D’aquests el 50% hauran de ser films no nacionals i amb un mínim de 15 països representats.

Els beneficiaris poden ser organismes europeus (empreses privades, organismes sense afany de lucre, associacions, fundacions, consells municipals, etc) registrats en algun país membre del Programa MEDIA.

La primera data límit és el 23 de novembre de 2017, per a festivals que se celebraran des de l'1 de maig al 31 d'octubre de 2018, i el 26 d'abril, per a festivals entre l'1 de novembre del 2018 al 30 d'abril del 2019.

Més informació: Europa Creativa Media Desk Catalunya

  
  
  
3. SOM EUROPA
GLOBALLEIDA COORDINARÀ EL PROJECTE EUROPEU EROVET PER MILLORAR I FOMENTAR L’ACCÉS AL MERCAT LABORAL DELS ESTUDIANTS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
  
El projecte EROVET (Fostering Youth Employability Through an European Research Group on Vet) està subvencionat pel programa europeu Erasmus+ KA2, que promou la millora de les qualificacions i de l’empleabilitat i la modernització de l'educació, la formació i el treball juvenil.

Aquest projecte – subvencionat amb 141.800€- pretén millorar i fomentar l’accés al mercat laboral dels estudiants de Formació Professional. A més de Globalleida, que coordinarà el projecte, hi participen set països socis: Alemanya, Turquia, Lituània, Portugal, Itàlia, Espanya i Grècia.

EROVET centrarà la seva activitat en compartir experiències, activitats, metodologies i programes que millorin les oportunitats d’accés al mercat laboral per als estudiants de formació profesional. Es treballarà en xarxa amb tots el socis, amb una plataforma internacional de coneixement per crear i implementar accions innovadores, per connectar FP-Empresa, entre altres. Un dels centres socis participants del projecte és l’Escola del Treball de Lleida.

Més informació: Globalleida

  
  
  
4. DESTAQUEM
CONCURS DE VÍDEOS "PARLA'NS D'EUROPA" 2017
  
Concurs organitzat pel Consell Català del Moviment Europeu en col·laboració amb la Diputació de Barcelona i l'oficina Europe Direct de Barcelona.
Es tracta d'explicar de forma clara, didàctica i divertida una experiència pròpia o una anècdota viscuda que permeti il·lustrar el que significa tenir i exercir la ciutadania europea, en un vídeo de màxim de 30 segons. Hi poden participar majors de 18 anys ciutadans/es d’un estat membre de la UE.
Termini de presentació fins el 31 d’octubre.
Consell Català del Moviment Europeu

  
  
  
PRÀCTIQUES A LES OFICINES EXTERIORS D’ACCIÓ
  
Pràctiques a les Oficines Exteriors de Comerç i Inversions de Catalunya a diferents països, per realitzar accions de suport a les empreses catalanes en els àmbits de la internacionalització i la innovació empresarials i de la captació d’inversions a les Oficines Exteriors de Catalunya. Actualment les places vacants són a Berlín, Sttugart, Varsòvia, Bogotà, Dubai i Miami.

Requisits: ser menor de 26 anys en l’inici de les pràctiques; tenir un grau universitari o un grau superior de formació professional relacionat amb l’objectiu de la pràctica; es valorarà disposar d’un post-grau o màster relacionat amb el negoci o comerç internacional o estar en condicions d’obtenir-lo abans de la data d’incorporació; nivell d’anglès mínim B2.
ACCIÓ

  
  
  
PRÀCTIQUES AL BANC MUNDIAL
  
Programa de pràctiques per a titulats universitaris dels països membres del Banc i que estiguin matriculats en estudis de postgrau (Doctorat o Màster), en àmbits d’interès per al Banc Mundial, a Washington o en oficines del banc en altres països.
Requisits: tenir un nivell d’anglès fluid i tenir coneixements de francès, castellà, rus, àrab, portuguès o xinès. Es valorarà l’experiència professional i les habilitats informàtiques.
Presentació de candidatures fins el 31 d’octubre.
Banc Mundial

  
  
  
MANUAL DE PRÀCTIQUES A LES INSTITUCIONS EUROPEES I A ALTRES ACTORS INTERNACIONALS DE LA SECRETARIA D’AFERS EXTERIORS I DE LA UNIÓ EUROPEA
  
Nova versió actualitzada del Manual de pràctiques en institucions europees i altres organismes internacionals, que recull més institucions, òrgans i agències d‘àmbits diversos que ofereixen estades de pràctiques, bona part de les quals estan enfocades a joves universitaris/es. Es facilita, així, l’accés a oportunitats formatives que permetin descobrir el funcionament de les institucions i, alhora, adquirir experiència professional.
Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea

  
  
  
5. OFERTES DE TREBALL A L’ESPAI ECONÒMIC EUROPEU
OFERTES DE TREBALL DE LA XARXA EURES A L’ESPAI ECONÒMIC EUROPEU
  
Podeu consultar les ofertes de treball i processos de selecció de personal a Europa en aquest enllaç del nostre web

  
  
  
CONVOCATÒRIES DE TREBALL I PRÀCTIQUES EN INSTITUCIONS DE LA UE
  
Podeu consultar més convocatòries de treball i programes de pràctiques en institucions, agències i organismes de la UE en aquest enllaç del nostre web

  
  
  
6. PRIORITATS DE LA COMISSIÓ EUROPEA
UNIÓ DE LA SEGURETAT: LA COMISSIÓ PRESENTA NOVES MESURES PER PROTEGIR MILLOR ELS CIUTADANS DE LA UE
  
La Comissió Europea va presentar el 18 d'octubre una sèrie de mesures pràctiques i operatives per defensar millor els ciutadans de la UE contra les amenaces terroristes i aconseguir una Europa que protegeixi els seus ciutadans . Les mesures tenen per objecte abordar els punts febles posats de manifest pels recents atemptats, donar suport als estats membres en la protecció dels espais públics i contribuir a privar els terroristes dels mitjans per actuar.

A més, la Comissió proposa reforçar l’acció exterior de la UE en matèria de lluita contra el terrorisme, en particular a través d'Europol, i recomana que la UE entauli negociacions amb vistes a un acord revisat sobre registre de noms dels passatgers amb el Canadà.

Més informació: Comissió Europea

  

Europe Direct Lleida
C/Major, 31 bis - 25007 Lleida | Tel. 973 700 675 http://europedirect.paeria.cat/

Per consultar els enllaços, cal obrir el correu prèviament, ja que no funcionen en 'Vista prèvia'
Per consultar, modificar o cancel·lar les seves dades d'aquest servei premi aquí

Soc de Lleida