Europa en un click
  
  
1. ACTUALITAT DE LA UE
CINC PROJECTES LLEIDATANS APROVATS A LA SEGONA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA DE COOPERACIÓ TERRITORIAL ESPANYA-FRANÇA-ANDORRA (2014-2020)
  
El projecte “Turisme Transfronterer Fluvial i Sostenible”, que compta amb la participació com a socis de l’Ajuntament de Lleida i Turisme de Lleida, ha estat aprovat en la segona convocatòria del programa POCTEFA (Espanya- França-Andorra). El projecte s’emmarca en l'eix 3 del programa (promoció de la protecció, la valorització i l’ús sostenible dels recursos locals), i té com a objectiu desenvolupar una nova oferta turística transfronterera: el turisme fluvial, integrant les conques dels rius Têt, Ter, Fluvià i Segre, tot potenciant el turisme d’interior. Els altres socis del projecte són la Communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée (líder del projecte), l’Ajuntament de Girona, el Consorci del Ter i l’Office de Tourisme de Perpignan.

Així mateix, han estat aprovats quatre projectes més amb participació de la Universitat de Lleida, en els eixos 1 (dinamitzar la innovació i la competitivitat) i 5 (reforçar les competències i la inclusió en els territoris)

El Comitè de Programació del POCTEFA (Espanya-França-Andorra) 2014-2020, celebrat el passat 8 de novembre, va aprovar la resolució provisional de la segona convocatòria amb 62 projectes de cooperació transfronterera i 71.200.000 d'euros del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Més informació: programa Interreg POCTEFA

  
  
  
2. PROGRAMES I CONVOCATÒRIES
CONVOCATÒRIA DE PROPOSTES DEL PROGRAMA ERASMUS+ ACCIÓ CLAU 3: SUPORT A LA REFORMA DE LES POLÍTIQUES - QUALIFICACIONS CONJUNTES EN EL SISTEMA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL (EFP)
  
L'objectiu específic de la convocatòria és afavorir la preparació o configuració de qualificacions conjuntes d'Educació i Formació Professional (EFP), o la millora de les qualificacions existents, per tal d’incrementar l'ocupabilitat dels joves i contribuir al desenvolupament d'una mà d'obra altament capacitada, qualificada i mòbil i, d'altra banda, donar suport als avenços conjunts a la EFP a Europa i reforçar la seva qualitat, pertinència i atractiu.

S’hi poden presentar associacions amb un mínim de tres socis (d’almenys dos països del programa Erasmus+). La durada dels projectes haurà de ser de 24 mesos. Les activitats hauran de començar entre l'1 de setembre de 2018 i l'1 de novembre de 2018.

Termini: 31 de gener 2018
Més informació: convocatòria de propostes (DOUE C346 de 14.10.2017)

  
  
  
CONCURS HORIZON PER A UNA MILLOR MOBILITAT DE LA GENT GRAN
  
La població de la UE està envellint ràpidament i hi ha una necessitat urgent de millorar la mobilitat de les persones grans. Les solucions de mobilitat adequades per a la gent gran els permetran continuar participant plenament en diverses activitats i serveis socials, inclosa la vida econòmica.

L'objectiu del concurs, dotat amb 2 milions d’euros, és desenvolupar solucions de mobilitat innovadores i sostenibles per a gent gran (65+), que contribueixin a la seva independència i evitin l'exclusió social. Els premis es concediran, després del tancament del concurs, als sol·licitants que, segons el dictamen del jurat, mostrin una solució que millor s'adapti als criteris d'adjudicació. Les solucions presentades s'hauran d'implementar durant diversos mesos durant el període del concurs.

Termini: febrer de 2019
Més informació: Premis Horizon

  
  
  
3. SOM EUROPA
L’AJUNTAMENT DE LLEIDA COMENÇA LA SEGONA EDICIÓ DELS TALLERS AMB FAMÍLIES MIGRADES DE LLEIDA EN EL MARC DEL PROJECTE EUROPEU ERASMUS+ “GROWING TOGETHER”
  
L’Ajuntament de Lleida, conjuntament amb l’escola Balàfia, ha iniciat el mes d’octubre diversos tallers amb les famílies migrades del col·legi Balàfia per apropar-los els recursos i els serveis de la ciutat i facilitar-los informació d’interès. Aquests tallers formen part del projecte “Growing together-Creixent junts”, en el marc del programa Erasmus+ i que és pioner a l’Estat en la línia “Adult Education Strategic Partnerships”. L’objectiu del projecte és impulsar la inclusió de les famílies migrades a Lleida, mitjançant accions d’educació en adults i les activitats comunitàries, tot treballant des de la innovació i l’intercanvi de bones pràctiques.

El projecte es desenvolupa a Lleida a través de les Regidories de les Polítiques per als Drets de les Persones i de Drets Civils i Cooperació i l’escola de Balàfia, i compta també com a socis l’Ajuntament d’Odemira (Portugal), que n’és l’impulsor, i dues escoles bàsiques de Portugal, i l’Ajuntament de Follonica (Itàlia) i l'escola ISIS Follonica.

Més informació: Ajuntament de Lleida

  
  
  
4. DESTAQUEM
BEQUES DAAD PER APRENDRE ALEMANY A ALEMANYA
  
Beques del Servei Alemany d’Intercanvi Acadèmic per fer cursos d’estiu d’alemany en institucions d’educació superior d’Alemanya (3-4 setmanes), adreçades a estudiants universitaris en programes de grau i màster de qualsevol disciplina que, a l’inici de la beca, hagin cursat com a mínim dos anys d’estudis superiors i tinguin bons coneixements d’alemany (B1). Els cursos es realitzaran entre juny i desembre de 2018.
Presentació de sol·licituds fins l’1 de desembre 2017.
DAAD

  
  
  
PROGRAMA VULCANUS UE- JAPÓ
  
Programa de pràctiques professionals per a estudiants d’últim any de grau o postgrau d'enginyeria o ciències. Inclou 4 mesos de formació lingüística i 8 mesos de pràctiques en una empresa. Requisits: tenir nacionalitat d’un estat membre de la UE o del programa europeu COSME; estar inscrit en alguna universitat de la UE/COSME durant el curs 2017-2018, en la branca d’enginyeria o ciències (entre el 4rt any d’universitat i el penúltim any de doctorat)
Presentació de sol·licituds fins el 20 de gener 2018.
Vulcanus UE-Japó

  
  
  
PROGRAMA EURODISSEA
  
Programa de pràctiques a empreses i entitats de determinades regions d’Europa per a joves entre 18 i 32 anys. La durada de les pràctiques és de 3 a 7 mesos. Requisits: estar empadronat a Catalunya (o en altres regions del programa), estar aturat (o treballar en precari), tenir coneixement suficient de l’idioma de la regió d’acollida i tenir formació i/o experiència professional en l’àmbit laboral objecte de l’estada.
Convocatòria oberta tot l’any.
Eurodissea

  
  
  
5. OFERTES DE TREBALL A L’ESPAI ECONÒMIC EUROPEU
OFERTES DE TREBALL DE LA XARXA EURES A L’ESPAI ECONÒMIC EUROPEU
  
Podeu consultar les ofertes de treball i processos de selecció de personal a Europa en aquest enllaç del nostre web

  
  
  
CONVOCATÒRIES DE TREBALL I PRÀCTIQUES EN INSTITUCIONS DE LA UE
  
Podeu consultar més convocatòries de treball i programes de pràctiques en institucions, agències i organismes de la UE en aquest enllaç del nostre web

  
  
  
6. PRIORITATS DE LA COMISSIÓ EUROPEA
UNIÓ DE L'ENERGIA: LA COMISSIÓ EUROPEA ADOPTA MESURES PER REFORÇAR EL LIDERATGE MUNDIAL DE LA UE EN L'ÀMBIT DELS VEHICLES NETS
  
La Comissió ha proposat nous objectius per a les emissions mitjanes de CO2 de la totalitat del parc de turismes i furgonetes nous de la UE per tal de contribuir a accelerar la transició cap als vehicles d'emissions baixes i nul·les, que s’aplicaran, respectivament, a partir de 2025 i 2030. Tant per als turismes nous com per a les furgonetes noves, les emissions mitjanes de CO2 hauran de ser un 30% inferiors a 2030 pel que fa a 2021.

El paquet de mobilitat neta consta, entre altres, dels documents següents:
- Noves normes sobre emissions de CO2 destinades a ajudar els fabricants a acceptar la innovació i subministrar vehicles de baixes emissions al mercat.
- La Directiva sobre vehicles nets, que fomenta les solucions de mobilitat neta a les licitacions de contractació pública
- La revisió de la Directiva del transport combinat, que fomenta l'ús combinat de diferents maneres per al transport de mercaderies (p. ex. camions i trens)

Més informació: Comissió Europea

  

Europe Direct Lleida
C/Major, 31 bis - 25007 Lleida | Tel. 973 700 675 http://europedirect.paeria.cat/

Per consultar els enllaços, cal obrir el correu prèviament, ja que no funcionen en 'Vista prèvia'
Per consultar, modificar o cancel·lar les seves dades d'aquest servei premi aquí

Soc de Lleida