Europa en un click
  
  
1. ACTUALITAT DE LA UNIÓ EUROPEA
LA COMISSIÓ EUROPEA PROPOSA LA CREACIÓ D’UNA AUTORITAT LABORAL EUROPEA
  
La Comissió ha presentat aquest mes la seva proposta de creació de l'Autoritat Laboral Europea, així com una iniciativa per garantir l'accés a la protecció social per a tots els treballadors per compte d'altri i els treballadors per compte propi.

L’objectiu d’aquesta Autoritat Laboral Europea és que els ciutadans, les empreses i les administracions nacionals puguin treure el màxim partit de les oportunitats que ofereix la lliure circulació i a garantir una mobilitat laboral justa. L'Autoritat proporcionarà informació als ciutadans i les empreses sobre ocupació, aprenentatge, règims de mobilitat, contractació i formació, a més d'orientació sobre els drets i obligacions que comporta viure, treballar i operar en un altre Estat membre de la UE.

Més informació: Comissió Europea

  
  
  
2. PROGRAMES I CONVOCATÒRIES
10M € DE PREMI PER DESENVOLUPAR BATERIES INNOVADORES PER A VEHICLES ELÈCTRICS
  
Aquest nou premi Horizon 2020 llança el repte de desenvolupar solucions innovadores segures i sostenibles per vehicles elèctrics amb el desenvolupament de nous materials i productes químics que es puguin produir de manera fàcil a Europa.

Aquest premi es planteja perquè l’electromobilitat ofereix la millor solució vers la contaminació atmosfèrica i les emissions de CO2, dos dels majors riscs mediambientals a Europa.

Es poden presentar entitats legals, persones naturals o grups d’entitats establerts a la UE.

Termini: 17 de desembre 2020

Més informació: Comissió Europea

  
  
  
CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA WIFI4EU
  
El programa WiFi4EU de la Comissió Europa ofereix bons de 15.000€ per tal que les entitats locals (municipis, comarques, diputacions i mancomunitats de municipis a Catalunya) instal·lin punts d’accés wifi a espais públics, com biblioteques, museus, parcs i places.

Les entitats interessades han d’inscriure’s al portal web que la Comissió Europea ha habilitat a partir del 20 de març. Un cop oberta la convocatòria el 15 de maig, les entitats inscrites podran presentar la sol·licitud. Hi haurà un primer lot de 1.000 bons Wifi4EU, per un valor de 15.000€ cadascun, que s’aniran adjudicant per ordre de presentació de les sol·licituds.

En la fase d’adjudicació, la Comissió Europea respectarà un equilibri geogràfic de manera que cada estat membre participant rebrà al menys quinze bons.

Més informació: Wifi4EU

  
  
  
3. SOM EUROPA
REUNIÓ DE TREBALL A PORTUGAL DEL PROJECTE EUROPEU EROVET QUE COORDINA GLOBALLEIDA
  
EROVET és un projecte europeu del programa Erasmus+ per millorar i fomentar l’accés al mercat laboral dels joves estudiants de Formació Professional, que té com a socis lleidatans Globalleida i l’Escola del Treball.

La reunió s’ha celebrat des del 26 de febrer al 2 de març a l’Escola Professional Amar Terra Verde (nord de Portugal), amb la finalitat d’elaborar el llibre blanc de l’orientació professional per a joves, i marcar les línies de treball que es presentaran a la propera reunió de treball i del comitè executiu del mes de maig a Turquia (Ankara).

En aquest projecte hi participen set països socis: Alemanya, Turquia, Lituània, Portugal, Itàlia, Espanya i Grècia.

Més informació: web EROVET

  
  
  
4. DESTAQUEM
CONVOCATÒRIA DE PLACES PER A PROFESSORS/ES D’ESPANYOL EN CENTRES EDUCATIUS D’ALTRES PAÏSOS
  
Convocatòria de places per a professors/es en seccions bilingües d’espanyol en centres educatius no universitaris a Bulgària, Xina, Eslovàquia, Hongria, Polònia, República Txeca, Romania, Rússia i Turquia. Per optar-hi cal tenir: nacionalitat espanyola; titulació requerida; disposar del títol de Màster que habilita per a l’exercici d’activitat docent.
Enviament de sol·licituds fins el 5 d’abril.
Convocatòria

  
  
  
CONVOCATÒRIA DE BEQUES D'INTERNACIONALITZACIÓ EMPRESARIAL ICEX 2020
  
Convocatòria de 285 ajudes per a la formació de joves professionals especialitzats en internacionalització empresarial. Els ajuts consten de dues fases: Fase I de formació pràctica obtinguda a través de la Xarxa d'Oficines Econòmiques i Comercials de les Ambaixades d'Espanya a l'estranger el 2020 i Fase II de formació pràctica en empreses i institucions amb activitat internacional, dins i fora d'Espanya, i en organismes internacionals el 2021.
Per optar-hi cal tenir la nacionalitat d'un estat membre de la UE; haver nascut a partir de l'1 gener 1990; disposar d'una titulació universitària superior de caràcter oficial (Llicenciatura / Enginyeria Superior / Arquitectura / Grau); dominar l’espanyol; acreditar el nivel avançat d'anglès (mínim B2)
Presentació de sol·licituds fins el 7 de maig
Beques ICEX

  
  
  
PRÀCTIQUES AL PARLAMENT EUROPEU
  
Programa de pràctiques laborals de 5 mesos a la Secretaria General del Parlament Europeu per a graduats/des universitaris. Requisits: tenir la nacionalitat d'un estat membre de la UE o d'un país candidat, ser major d’edat, tenir bon coneixement de 2 idiomes oficials de la UE i no haver gaudit anteriorment d’unes pràctiques similars.
Presentació de sol·licituds fins el 15 de maig.
Parlament Europeu

  
  
  
5. OFERTES DE TREBALL I PRÀCTIQUES A EUROPA
OFERTES DE TREBALL DE LA XARXA EURES A L’ESPAI ECONÒMIC EUROPEU
  
Podeu veure les ofertes de treball i processos de selecció de personal a Europa en aquest enllaç del nostre web

  
  
  
CONVOCATÒRIES DE TREBALL I PRÀCTIQUES EN INSTITUCIONS DE LA UE
  
Podeu consultar més convocatòries de treball i programes de pràctiques en institucions, agències i organismes de la UE en aquest enllaç del nostre web

  
  
  
6. PRIORITATS DE LA COMISSIÓ EUROPEA
PRIMERA ESTRATÈGIA EUROPEA SOBRE ELS PLÀSTICS
  
La Comissió Europea ha aprovat la primera estratègia europea sobre els plàstics, que és part de la transició cap a una economia més circular. Protegirà el medi ambient de la contaminació dels plàstics alhora que incentivarà el creixement i la innovació, convertint així un obstacle en un programa positiu per al futur d'Europa.

D’acord amb aquesta estratègia, tots els envasos de plàstic del mercat de la UE seran reciclables el 2030, el consum de plàstics d'un sol ús es reduirà i es restringirà l'ús intencional de microplàstics.

Més informació: Comissió Europea

  

Europe Direct Lleida
C/Major, 31 bis - 25007 Lleida | Tel. 973 700 675 http://europedirect.paeria.cat/

Per consultar els enllaços, cal obrir el correu prèviament, ja que no funcionen en 'Vista prèvia'
Per consultar, modificar o cancel·lar les seves dades d'aquest servei premi aquí

Soc de Lleida