Europa en un click
  
  
1. ACTUALITAT DE LA UE
9 EMPRESES CATALANES REBEN 450.000 EUROS DEL PROGRAMA HORITZÓ 2020 DE LA COMISSIÓ EUROPEA
  
La UE donarà suport a 257 petites i mitjanes empreses de 31 països que volen impulsar la comercialització de les seves innovacions. Les empreses han estat triades a l'última convocatòria de l'instrument dedicat a les pimes, que forma part del recent programa pilot del Consell Europeu de la Innovació.

Entre les empreses seleccionades n'hi ha nou de catalanes, que rebran 50.000 euros cadascuna. Les empreses també tindran dret a tres dies gratuïts d'assessorament empresarial i a serveis d'acceleració o impuls empresarial.

Més informació: Comissió Europea

  
  
  
2. PROGRAMES I CONVOCATÒRIES
CONVOCATÒRIA DE PROJECTES CULTURA EUROREGIÓ 2018: SESSIÓ INFORMATIVA EL 4 DE MAIG
  
El divendres 4 de maig, l’Oficina Europa Creativa Desk – MEDIA Catalunya organitza una sessió informativa sobre la nova convocatòria de projectes Cultura Euroregió 2018 de l'AECT Pirineus Mediterrània, que es publicarà properament.

L'objectiu de la jornada és informar el sector cultural i creatiu català de les principals novetats de la convocatòria de projectes d'abast euroregional i europeu Cultura Euroregió 2018, que tindrà un import global de 170.000 €. Els projectes s'hi podran presentar a partir del mes de maig i fins al setembre.

La sessió s'adreça a les entitats culturals professionals dels àmbit de les arts escèniques, art contemporani, cinema, audiovisual, patrimoni material i immaterial, llengües euroregionals (català, occità, francès i castellà), música, literatura, etc. que volen desenvolupar un projectes d'abast euroregional i europeu de creació, difusió, formació o d'educació artística.

Més informació: Europa Creativa Desk – MEDIA Catalunya

  
  
  
EUROPEAN DATA INCUBATOR: SUPORT PER STARTUPS I PIMES QUE TREBALLIN AMB BIG DATA
  
L’European Data Incubator (EDI) és un projecte finançat per l’Horizon 2020 que té com a objectiu afermar la tecnologia i coneixement en big data fent d’incubadora de startups i pimes que facin servir eines big data de codi obert.

Poden participar-hi: equips de 2 a 4 persones d’un país elegible per l’Horizon 2020 sense una empresa incorporada; o bé pimes establertes en un país elegible de l’Horizon 2020 (projectes individuals, no col·laboració entre pimes). Les empreses seleccionades poden rebre 100.000 € de finançament equity free, a més de suport tècnic i empresarial.

Termini: 27 de juny 2018

Més informació: European Data Incubator

  
  
  
3. SOM EUROPA
NOVA GUIA DE PRÀCTIQUES I TREBALL A L’ESTRANGER DE L’EUROPE DIRECT LLEIDA
  
L’Europe Direct Lleida ha llençat la nova web sobre treball i pràctiques a l’estranger, que ha desenvolupat conjuntament amb el Departament de Joventut de l’Ajuntament de Lleida.

Aquesta web, actualitzada i modernitzada, recull informacions pràctiques per a totes aquelles persones interessades en fer una estada a l’estranger, com són: un recull de programes de pràctiques; pràctiques en institucions de la UE i en altres organismes i institucions internacionals; empreses que ofereixen pràctiques; informació de la xarxa EURES de cerca de treball a l’Espai Econòmic Europeu, informació sobre treball estacional i altres informacions d’interès com programes de voluntariat finançat per la UE, el CV Europass, tràmits previs a realitzar abans de marxar, entre altres.

Més informació: Guia de pràctiques i treball a l'estranger

  
  
  
4. DESTAQUEM
PROGRAMA FARO DE PRÀCTIQUES LABORALS
  
Ajudes per al foment de la mobilitat d’estudiants d’universitats espanyoles per a fer pràctiques formatives en empreses europees, dels EUA, Canadà, Àsia i Oceania.
Requisits: ser estudiant de qualsevol universitat pública o privada del territori espanyol i haver aprovat almenys el 70% dels crèdits. No haver rebut anteriorment cap beca de pràctiques de mobilitat subvencionada amb fons públics.
Presentació de sol·licituds fins el 28 de maig 2018

Programa FARO

  
  
  
CONCURS PER ESTUDIANTS DE PERIODISME QUE VULGUIN ADQUIRIR EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL EN EL MARC DE LA UE
  
Convocatòria del Youth4Regions Media Programme, concurs dirigit als estudiants de periodisme d’arreu d’Europa, que té com a objectiu potenciar el nivell de la pròxima generació de professionals en l’àmbit dels mitjans de comunicació.
El premi és participar com a membre del grup de mitjans de comunicació a la Setmana Europea de les Regions i les Ciutats (Brussel·les del 7 a l’11 d’octubre)
Requisits: ser ciutadà d’un estat membre de la UE; tenir entre 18 i 30 anys; ser estudiant de periodisme dins un país de la UE. Per presentar la candidatura caldrà presentar un breu article (d’entre 400 i 1000 paraules) o bé un vídeo curt (d’entre 2 i 3 minuts).
Presentació de candidatures fins el 29 de juny 2018.

Comissió Europea

  
  
  
OFERTES DE PRÀCTIQUES A LES AÇORES
  
El programa Eurodissea ha publicat ofertes de pràctiques a l'illa portuguesa de les Açores, en els àmbits de: Administració; Protecció del Medi Ambient; Comunicació. Requisits: cal tenir entre 18 i 30 anys; estar a l’atur; bons coneixements d'anglès i/o portuguès i/o espanyol; requisits específics de formació en funció de cada plaça.
Enviament de sol·licituds fins el 27 d’abril de 2018, a través del web d’Eurodissea.

Eurodissea

  
  
  
5. OFERTES DE TREBALL I PRÀCTIQUES A EUROPA
OFERTES DE TREBALL DE LA XARXA EURES A L’ESPAI ECONÒMIC EUROPEU
  
Podeu veure les ofertes de treball i processos de selecció de personal a Europa en aquest enllaç del nostre web

  
  
  
CONVOCATÒRIES DE TREBALL I PRÀCTIQUES EN INSTITUCIONS DE LA UE
  
Podeu consultar més convocatòries de treball i programes de pràctiques en institucions, agències i organismes de la UE en aquest enllaç del nostre web

  
  
  
6. PRIORITATS DE LA COMISSIÓ EUROPEA
LA COMISSIO EUROPEA REFORÇA ELS DRETS DELS CONSUMIDORS EUROPEUS
  
La Comissió Europea va proposar l’11 d’abril l’aprovació d’un nou acord que permetrà a les entitats que estiguin facultades d'iniciar accions de representació dels consumidors, i alhora atorgarà noves potestats sancionadores a les administracions responsables en matèria de consum dels estats membres.

El nou acord també ampliarà la protecció dels consumidors per a les transaccions en línia i prohibirà la dualitat de la qualitat dels productes que es venguin per Internet.

El nou acord per als consumidors permetrà:
1. Enfortir els drets dels consumidors a Internet
2. Eines per exercir els drets i obtenir reparació
3. Sancions eficaces per infracció de la legislació europea sobre protecció dels consumidors
4. Lluita contra la dualitat de la qualitat
5.Millors condicions per a les empreses

Més informació: Comissió Europea

  

Europe Direct Lleida
C/Major, 31 bis - 25007 Lleida | Tel. 973 700 675 http://europedirect.paeria.cat/

Per consultar els enllaços, cal obrir el correu prèviament, ja que no funcionen en 'Vista prèvia'
Per consultar, modificar o cancel·lar les seves dades d'aquest servei premi aquí

Soc de Lleida