Europa en un click
  
  
1. ACTUALITAT DE LA UE
CATALUNYA, PRIMERA REGIÓ D’EUROPA EN CAPTACIÓ DE RECURSOS D'INNOVACIÓ PER A PIMES
  
Catalunya s’ha posicionat, entre el 2014 i el 2017, com la regió Europea que ha captat més recursos de la Comissió Europea destinats a projectes d’innovació de petites i mitjanes empreses. En concret, 148 pimes catalanes han obtingut 61,9 milions d’euros a fons perdut per dur a terme projectes d’R+D i innovació, segons dades d’ACCIÓ (Agència per la Competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya) a través de la línia de finançament SME Instrument Data Hub.

SME Instrument és una línia de finançament competitiva provinent del programa Horizon 2020 de la Comissió Europea, que impulsa projectes d’innovació amb un alt potencial per créixer internacionalment, i compta amb un pressupost global de 3.000 milions d’euros fins al 2020.

D’aquesta manera, Catalunya se situa per sobre de les regions del Sud-est d’Irlanda (50,2 ME), Madrid (48,3 ME), Llombardia (45,8 ME) i Illa de França (35,5 ME), amb un volum de fons captats similars als de països com Països Baixos (65,6 ME) o Finlàndia (65,3 ME) i per sobre d’altres països com Irlanda (59,1 ME) o Àustria (24,5 ME)

Més informació: Generalitat de Catalunya

  
  
  
2. PROGRAMES I CONVOCATÒRIES
2a CONVOCATÒRIA DEL PROJECTE D’ASSOCIACIÓ WORTH
  
Aquesta iniciativa de la Comissió Europea dóna suport a les associacions entre pimes i start-ups, dissenyadors, fabricants i empreses tecnològiques per crear productes i idees innovadores que estiguin orientades al disseny. Les associacions han d'implicar dos o tres socis amb diferents perfils:

- Dissenyadors; professionals autònoms, laboratoris de disseny i empreses emergents
- Fabricants; artesans i fabricants de pimes
- Empreses tecnològiques; innovadors, laboratoris tecnològics, proveïdors de tecnologia i start-ups

Les associacions seleccionades rebran: dipòsit de 10.000 € pel projecte; coaching individual i assessorament sobre el posicionament de productes al mercat, marca i drets de propietat intel·lectual; participació en 2 esdeveniments internacionals; xarxes, col·laboracions intersectorials i desenvolupament de productes.

Es poden presentar a aquesta convocatòria els que tinguin una idea i un soci potencial per treballar (en el cas que es tingui una idea però no coneixeu una parella, us poden ajudar a trobar el soci més adequat)

Termini: 24 d’octubre 2018
Més informació: convocatòria de la Comissió Europea

  
  
  
CONSULTA PÚBLICA SOBRE EL FUTUR DE LA UE
  
La Comissió Europea ha posat en marxa una consulta per conèixer l’opinió de la ciutadania europea sobre l’Europa del futur.

Aquesta consulta ciutadana vol ser un instrument que permeti la participació en la definició de les propostes per al futur d’Europa, les seves prioritats i la direcció de les seves polítiques, en temes claus com l’educació, el medi ambient, la seguretat, l’economia, la immigració, la igualtat i la democràcia.

L’enquesta, que consta de 12 preguntes, ha estat elaborada per 96 ciutadans dels 27 països membres, juntament amb el Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE).

Més informació: enllaç a la consulta

  
  
  
3. SOM EUROPA
3ª REUNIÓ DEL PROJECTE EUROPEU EROVET A TURQUIA, LIDERAT PER GLOBALLEIDA I L’ESCOLA DEL TREBALL DE LLEIDA
  
Els socis dels set països que formen part del projecte europeu EROVET, cofinançat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea, es van reunir el mes de maig a Ankara (Turquia). El projecte centra la seva activitat en compartir experiències, activitats, metodologies i programes que millorin les oportunitats d’accés al mercat laboral dels estudiants de Formació Professional, ja sigui per compte aliè o mitjançant l’emprenedoria.

A la reunió de treball celebrada entre el 21 i 25 de maig a Ankara van assistir-hi un grup de 22 docents dels països que formen part del programa (Grècia, Portugal, Alemanya, Itàlia, Turquia, Lituània i Espanya), per tal de participar en les activitats de formació, l’intercanvi de bones pràctiques i debatre sobre la creació d’una borsa de treball i una xarxa de mobilitat europea per estudiants de formació professional dels centres educatius que participen en el projecte.

Més informació: Globalleida

  
  
  
4. DESTAQUEM
CONCURS PER ESTUDIANTS DE PERIODISME QUE VULGUIN ADQUIRIR EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL EN EL MARC DE LA UE
  
Convocatòria del Youth4Regions Media Programme, concurs dirigit als estudiants de periodisme d’arreu d’Europa, que té com a objectiu potenciar el nivell de la pròxima generació de professionals en l’àmbit dels mitjans de comunicació.

El premi consisteix en participar com a membre del grup de mitjans de comunicació a la Setmana Europea de les Regions i les Ciutats (Brussel·les del 7 a l’11 d’octubre)

Requisits: ser ciutadà d’un estat membre de la UE; tenir entre 18 i 30 anys; ser estudiant de periodisme dins un país de la UE. Presentar un breu article (d’entre 400 i 1000 paraules) o bé un vídeo curt (d’entre 2 i 3 minuts).

Termini: 29 de juny 2018

Youth4Regions Media Programme

  
  
  
INICIATIVA ERASMUS IN SCHOOL
  
Erasmus In School és un portal web on es pot trobar informació de vacants per treballar com a auxiliar de conversa en escoles de tot el món durant l'època estival o tot el curs acadèmic, sense que calgui ser estudiant ERASMUS.

Un auxiliar de conversa o assistent lingüístic és un parlant natiu que s'encarrega d'ensenyar el seu idioma i compartir la seva cultura, estant sempre tutoritzat per un professor titular.

Les persones interessades en treballar com a auxiliar de conversa han de registrar-se al web i poden buscar escoles interessades en acollir auxiliars. Així mateix, els col·legis interessats en acollir auxiliars de conversa també poden buscar-los a través del web i publicar-hi vacants.

Erasmus in school

  
  
  
5. OFERTES DE TREBALL I PRÀCTIQUES A EUROPA
OFERTES DE TREBALL DE LA XARXA EURES A L’ESPAI ECONÒMIC EUROPEU
  
Podeu veure les ofertes de treball i processos de selecció de personal a Europa en aquest enllaç del nostre web

  
  
  
CONVOCATÒRIES DE TREBALL I PRÀCTIQUES EN INSTITUCIONS DE LA UE
  
Podeu consultar més convocatòries de treball i programes de pràctiques en institucions, agències i organismes de la UE en aquest enllaç del nostre web

  
  
  
6. PRIORITATS DE LA COMISSIÓ EUROPEA
NOU PROGRAMA DE RECERCA I INNOVACIÓ AMB 100.000 MILIONS D’EUROS PER AL PERÍODE 2021-2027
  
Per al proper període financer 2021-2027 la Comissió Europea preveu un nou programa anomenat «Horitzó Europa» dotat amb 100.000 milions d’euros, el més ambiciós que mai ha tingut. El programa es basaria en els èxits i assoliments de l'anterior programa de recerca i innovació Horitzó 2020, i vol mantenir la UE a l'avantguarda mundial de la recerca i la innovació.

El nou programa continuarà impulsant l'excel·lència científica a través del Consell europeu de recerca i de les beques i intercanvis Marie Skłodowska-Curie, però alhora hi introduirà els següents nous aspectes:
- Creació d'un consell europeu de la innovació
- Establiment de noves missions de recerca i innovació
- Màxim aprofitament del potencial innovador de la UE
- Impuls d'una nova generació de partenariats europeus i més col·laboració amb d'altres programes europeus.

Més informació: Comissió Europea

  

Europe Direct Lleida
C/Major, 31 bis - 25007 Lleida | Tel. 973 700 675 http://europedirect.paeria.cat/

Per consultar els enllaços, cal obrir el correu prèviament, ja que no funcionen en 'Vista prèvia'
Per consultar, modificar o cancel·lar les seves dades d'aquest servei premi aquí

Soc de Lleida