Europa en un click
  
  
1. ACTUALITAT DE LA UE
NOVETATS EN ELS FONS EUROPEUS QUE INVERTIRAN A LA POLÍTICA AGRÀRIA COMUNA (PAC)
  
La Comissió Europea va publicar el 2 de maig de 2018 la proposta de pressupost de la UE pel període 2021-2027 (Marc Financer Pluriennal). Aquest pressupost inclou una partida global de 365.005 MEUR dedicada a invertir a la política agrària comuna (PAC), que continuarà estructurada en dos pilars: Ajuts directes als agricultors/mesures pels mercats (FEAGA, 286.195 MEUR); i Fons Europeu Agrícola de desenvolupament Regional (FEADER, 78.811 MEUR ).

L’assignació prevista per Espanya és de 33.481 MEUR en ajuts directes i 7.008 MEUR per desenvolupament rural (en preus corrents).

Entre les novetats de la PAC per al proper període, destaca que la nova política agrària vol ser més simple i moderna, i posarà més èmfasis en els resultats i no en el compliment d’objectius i normes. Pel que fa als ajuts directes, la nova PAC vol potenciar les petites i mitjanes explotacions i la incorporació de joves agricultors al sector, amb una sèrie de mesures. També s’han establert objectius mediambientals i mitigació del canvi climàtic, així com d’innovació i recerca, entre molts altres.

Més informació: Generalitat de Catalunya

  
  
  
2. PROGRAMES I CONVOCATÒRIES
ESCOLES AMBAIXADORES DEL PARLAMENT EUROPEU
  
Convocatòria del programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu, que vol apropar el Parlament Europeu als alumnes i professors. El programa es dirigeix a centres educatius amb alumnes de 4t d’ESO / 1r de batxillerat i de formació professional.

Les escoles participants hauran de realitzar:
-Un treball a classe sobre el PE (a partir de material facilitat pel PE);
-Posar en marxa un infopoint sobre el PE al seu centre;
-Organitzar activitats amb motiu del Dia d’Europa (9 de maig)

Els centres que completin amb èxit el curs escolar rebran una placa d'escola ambaixadora del Parlament Europeu. També es convida als centres participants a reunions de formació a l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, així com la possibilitat de participar en viatges Brussel·les i d’agermanar-se amb centres d'altres Estats membres de la UE.

Termini: 6 de juliol de 2018
Més informació: Departament d'Ensenyament

  
  
  
CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA EUROPA AMB ELS CIUTADANS 2018
  
La Comissió Europea ha obert la convocatòria 2018 de dues línies del programa Europa amb els Ciutadans: “Agermanament de ciutats” i “xarxes de ciutats”. Els objectius generals d’aquest Programa són contribuir a millorar la comprensió de la UE, de la seva història i de la seva diversitat per part dels Ciutadans; fomentar la ciutadania europea i millorar les condicions per a la participació ciutadana i democràtica a nivell de la UE.

La mesura “Agermanament de ciutats” finança projectes que reuneixin una àmplia gamma de ciutadans de ciutats agermanades, per tal de promoure la participació cívica en el procés de formulació de polítiques de la UE. La mesura “xarxes de ciutats” promou la creació de xarxes entres municipis per facilitar l’intercanvi de bones pràctiques entre ciutats europees.

Els sol·licitants han de ser o bé òrgans públics o bé organitzacions sense ànim de lucre amb personalitat jurídica.

Termini: 2 de setembre 2018
Més informació: Punt Europeu de Ciutadania

  
  
  
TERCERA CONVOCATÒRIA DE PROJECTES PROGRAMA SUDOE
  
El Programa de Cooperació Territorial de l’Espaci Sudoest Europeu (SUDOE) ha publicat la tercera convocatòria de projectes transnacionals, amb una dotació pressupostària FEDER total de 22.900.000 euros, distribuïts en tres eixos prioritaris:

- Competitivitat de les pimes: fomentar la competitivitat i la internacionalització de les pimes del sudoest europeu)
- Economia baixa en carboni: contribuir a una major eficiència de les polítiques en matèria d’eficàcia energètica
- Lluita contra el canvi climàtic: prevenir i gestionar els riscos de manera més eficaç.

S’hi poden presentar les entitats públiques, privades amb o sense ànim de lucre i empreses (excepte grans empreses) localitzades a la zona elegible del programa Sudoe (les CCAA d’Espanya, excepte les Canàries; les regions del sudoest de França i Portugal; Andorra i Gibraltar). La convocatòria s’estructura en dues fases.

Termini per a la primera fase: 3 de setembre 2018.
Més informació: programa SUDOE

  
  
  
3. SOM EUROPA
LA UNIVERSITAT DE LLEIDA I TRES CENTRES EDUCATIUS DE LLEIDA PARTICIPEN EN EL PROJECTE EUROPEU SPIDAS
  
L’Institut Guindàvols, el Col·legi Claver i Maristes Montserrat de Lleida participen, conjuntament amb la UdL, en el projecte europeu SPIDAS “partenariat estratègic per a la innovació en l’anàlisi de dades a les escoles”. El projecte el lidera la Universitat anglesa d’Exeter i des de la UdL el coordina el grup de recerca COnTIC de la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social.

La gran generació de dades a partir de l’ús de la tecnologia en tots els àmbits professionals i de la vida quotidiana demana ciutadans amb estratègies crítiques d’anàlisi d’aquestes dades. En aquest context, l’objectiu del projecte SPIDAS, finançat pel programa Erasmus+, és innovar i estendre bones pràctiques en l’ensenyament d'estratègies crítiques d’anàlisi de dades en tota l’educació.

Es potenciarà un aprenentatge basat en l'estudiant i en la solució de problemes, centrat en els impactes del clima i el canvi climàtic. S’utilitzarà metodologia de recerca basada en el disseny i en mètodes quantitatius i qualitatius, i es faran proves pilots en 10 escoles sòcies del Regne Unit, Espanya i Turquia.

El projecte va començar al novembre de 2017 i es desenvoluparà fins al 2020. Al gener de 2019 està prevista una reunió de treball dels socis del projecte a Lleida.

Més informació: Exeter University

  
  
  
4. DESTAQUEM
PROCÉS DE SELECCIÓ DE PROFESSORAT PER TREBALLAR AL REGNE UNIT
  
L’empresa UTEACH, a través de la xarxa Eures, ha publicat un procés de selecció online per a professorat de primària i secundària a diferents centres britànics per al curs 2018-2019. Per a secundària, s’ofereixen vacants en les matèries de matemàtiques, Biologia i geologia, física i química, informàtica, llengua castellana, francès, religió, geografia i història. Per a primària cal tenir nivell C1 d’anglès i per a secundària B2.
Es faran entrevistes per Skype amb directors de centres educatius els 3 i 4 de juliol.
UTEACH

  
  
  
BEQUES FULBRIGHT PER A LECTORS D’ESPANYOL ALS ESTATS UNITS
  
Convocatòria de 14 beques per a lectors d’espanyol en universitats dels EUA per al curs 2019-2020, durant 9 mesos. Requisits: nacionalitat espanyola; titulació superior; experiència laboral o formació acreditada en l’ensenyament d’anglès; bon nivell d’anglès (examen TOEFL mínim 90) o bé ILTS (mínim 6,5)
Presentació de sol·licituds fins el 16 de juliol.
Programa Fulbrigh

  
  
  
OFERTA DE TREBALL A TURISME DE LLEIDA
  
Convocatòria de procés selectiu de Turisme de Lleida per contractar una persona per desenvolupar tasques en el projecte Turisme Agrointel·ligent, dins el projecte PECT INNO4AGRO cofinançat per Fons Europeu de Desenvolupament Regional, en el marc del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.
Requisits: titulació universitària de Grau en Turisme, i/o Llicenciatura universitària o equivalent, dins l’àmbit de les Ciències Socials i Jurídiques, Ciències o Arts i Humanitats; certificat nivell C1 de català; certificat avançat d’anglès (nivell B2 o equivalent); permís de conduir de classe B en vigor, i disponibilitat de vehicle propi; experiència professional en la gestió de projectes vinculats amb la UE.
Presentació de sol·licituds fins l’11 de juliol.
Oferta de treball

  
  
  
5. OFERTES DE TREBALL I PRÀCTIQUES A EUROPA
OFERTES DE TREBALL DE LA XARXA EURES A L’ESPAI ECONÒMIC EUROPEU
  
Podeu veure més ofertes de treball i processos de selecció de personal a Europa en aquest enllaç del nostre web

  
  
  
CONVOCATÒRIES DE TREBALL I PRÀCTIQUES EN INSTITUCIONS DE LA UE
  
Podeu consultar les convocatòries de treball i programes de pràctiques en institucions, agències i organismes de la UE en aquest enllaç del nostre web

  
  
  
6. PRIORITATS DE LA COMISSIÓ EUROPEA
ECONOMIA CIRCULAR: NOVES NORMES SITUARAN LA UE AL CAPDAVANT MUNDIAL DE LA GESTIÓ DE RESIDUS I RECICLATGE
  
Els Estats membres de la UE van aprovar al maig un seguit d'ambicioses mesures destinades a adequar la legislació de residus de la UE als reptes del futur, com a part de la política general de la UE relativa a l'economia circular.

Les noves normes, basades en les propostes de la Comissió, contribuiran a evitar els residus i, quan això no sigui possible, intensificaran de manera notable el reciclatge dels residus municipals i d'envasos. També suprimirà gradualment l'abocament de residus i es fomentarà l'ús d'instruments econòmics. La nova legislació reforça la «jerarquia de residus», és a dir, exigeix als Estats membres que adoptin mesures específiques per donar prioritat a la prevenció, reutilització i reciclatge per davant del dipòsit en abocador i la incineració.

Més informació: Comissió Europea

  

Europe Direct Lleida
C/Major, 31 bis - 25007 Lleida | Tel. 973 700 675 http://europedirect.paeria.cat/

Per consultar els enllaços, cal obrir el correu prèviament, ja que no funcionen en 'Vista prèvia'
Per consultar, modificar o cancel·lar les seves dades d'aquest servei premi aquí

Soc de Lleida