Europa en un click
  
  
1. ACTUALITAT DE LA UNIÓ EUROPEA
LA COMISSIÓ EUROPEA FARÀ UNA PROPOSTA LEGISLATIVA PER SUPRIMIR EL CANVI D’HORARI A EUROPA
  
La Comissió Europea va publicar el 31 d’agost els resultats de la consulta pública realitzada sobre el canvi d’hora a Europa, que ha rebut 4,6 milions de respostes de ciutadans dels 28 Estats membres.
El 84% dels participants en la consulta es partidari d’acabar amb el canvi d’hora produït dos cops a l’any.

Aquesta consulta pública va tenir lloc entre el 4 de juliol i el 16 d’agost, i es va realitzar en el marc de l’avaluació interna que les institucions europees estan duent a terme sobre les disposicions vigents en matèria de canvi d’hora a Europa. La Comissió Europea vol presentar una proposta al Parlament Europeu i al Consell Europeu (on hi ha representats els Estats) per modificar aquestes disposicions vigents.

Més informació: Comissió Europea

  
  
  
2. PROGRAMES I CONVOCATÒRIES
CONVOCATÒRIA DE PROPOSTES DEL COS EUROPEU DE SOLIDARITAT
  
El cos europeu de solidaritat és una nova iniciativa de la Unió Europea que té com a objectiu crear oportunitats perquè els joves col·laborin com a voluntaris i treballin en projectes -en els seus propis països o a l'estranger- que beneficiïn a comunitats i ciutadans de tot Europa. S’adreça a joves d’entre 17 i 30 anys.

L’actual convocatòria de propostes abasta les següents accions del Cos Europeu de Solidaritat:

- Associacions de voluntariat
- Projectes de voluntariat (anterior Servei Voluntari Europeu)
- Equips de voluntariat en àmbits d'alta prioritat
- Períodes de pràctiques i llocs de treball
- Projectes solidaris
- Segell de qualitat

Poden ser beneficiaris els organismes públics o privats i també grups de joves registrats al portal del Cos Europeu de Solidaritat (només per a projectes solidaris)

Termini: 16 d'octubre de 2018
Més informació: convocatòria propostes DOUE

  
  
  
SUBVENCIONS PER AL COFINANÇAMENT D’ESDEVENIMENTS SOBRE LES ELECCIONS EUROPEES DE 2019
  
El Parlament Europeu ha obert una convocatòria de subvencions per cofinançar accions de comunicació sobre les eleccions europees de 2019.

Aquestes accions, que han de ser neutrals, inclouen campanyes online i offline, així com l’organització de grans esdeveniments, campanyes porta a porta, l’ús de canals de vídeo, pàgines web, xarxes socials, d’apps, i sessions informatives en universitats i instituts, entre d’altres.

Els projectes, que tindran una durada màxima de 10 mesos, podran rebre fins a un 80% de cofinançament. Poden optar a aquestes subvencions entitats sense ànim de lucre i entitats legals establertes en un Estat membre de la UE.

Termini: 17 de setembre.
Més informació: Parlament Europeu

  
  
  
3. SOM EUROPA
L’AJUNTAMENT DE LLEIDA HA FACILITAT AQUEST ANY EL VOLUNTARIAT EUROPEU A 9 JOVES
  
La Paeria ha facilitat durant el 2018 que 6 joves lleidatans fessin el voluntariat a Alemanya, Dinamarca, Letònia i Grècia. En aquests països han participat en projectes sobre natura, educació en el lleure o l’esport infantil i juvenil, entre altres, durant 10 i 12 mesos. Alhora, com a entitat d’acollida, 3 joves d’Itàlia, Romania i Rússia han col·laborat en 3 projectes municipals.

L’Ajuntament de Lleida està acreditat per la Comissió Europea com a organització d’enviament, acollida i coordinació de voluntaris/es, a través del Departament Joventut, que realitza la gestió directa del programa “Erasmus+. Joventut en Acció”. El Servei Voluntari Europeu quedarà integrat, a partir d’ara, a la Iniciativa Cos Europeu Solidaritat amb el nom de “Projectes de Voluntariat”.

Més informació: Ajuntament de Lleida

  
  
  
4. DESTAQUEM
BEQUES DE L’AGÈNCIA CATALANA DE TURISME
  
Convocatòria de l’Agència Catalana de Turisme per incorporar 6 nous becaris/es a les seves Oficines de Promoció Turística a Frankfurt, París, Brussel·les, Nova York i Madrid. Per optar-hi cal tenir: titulació universitària (diplomatura, llicenciatura o grau); nivell de suficiència de català (nivell C1); Màxim 30 anys (inclosos); empadronament a Catalunya durant dos anys en els últims cinc; no tenir cap deute amb l’Administració Pública.
Presentació de sol·licituds fins el 15 de setembre de 2018.
Agència Catalana de Turisme

  
  
  
PRÀCTIQUES AL CONSELL DE LA UE
  
Pràctiques remunerades de 5 mesos per a titulats/des universitaris/es a la Secretaria General del Consell de la UE a Brussel·les. Requisits: tenir la nacionalitat d'un estat membre de la UE o d'un país candidat, acreditar bons coneixements de francès o anglès i no haver gaudit anteriorment de cap pràctica remunerada superior a 2 mesos a qualsevol institució de la UE.
Presentació de sol·licituds fins el 28 de setembre (inici de les pràctiques: febrer 2019)
Consell de la UE

  
  
  
PRÀCTIQUES AL COMITÈ DE LES REGIONS DE LA UE
  
Pràctiques remunerades de 5 mesos a Brussel•les per a titulats/des universitaris/es.
Requisits: tenir la nacionalitat d’un país de la UE o d’un país candidat, tenir excel•lent nivell d’una de les llengües oficials de la UE, tenir un coneixement satisfactori d’una de les llengües de treball: anglès o francés i i no haver gaudit anteriorment de cap pràctica remunerada superior a 2 mesos a qualsevol institució de la UE.
Presentació de sol·licituds fins el 30 de setembre (inici de les pràctiques: febrer 2019)
Comitè de les Regions

  
  
  
5. OFERTES DE TREBALL I PRÀCTIQUES A EUROPA
OFERTES DE TREBALL DE LA XARXA EURES A L’ESPAI ECONÒMIC EUROPEU
  
Podeu veure les ofertes de treball i processos de selecció de personal a Europa en aquest enllaç del nostre web

  
  
  
CONVOCATÒRIES DE TREBALL I PRÀCTIQUES EN INSTITUCIONS DE LA UE
  
Podeu consultar més convocatòries de treball i programes de pràctiques en institucions, agències i organismes de la UE en aquest enllaç del nostre web

  
  
  
6. PRIORITATS DE LA COMISSIÓ EUROPEA
CAMPANYA DE LA UE PER REDUIR ELS RESIDUS DE PLÀSTIC D’UN SOL ÚS “BE READY TO CHANGE”
  
En el marc de l'Estratègia Europea per al Plàstic, la Comissió Europea s'ha compromès a augmentar les mesures ja existents en els Estats membres de la UE per solucionar el problema dels residus plàstics al mar.

El 43% de tots els residus que contaminen els nostres mars procedeix de 10 tipus d'articles de plàstic d'un sol ús (com envasos de menjar, gots i tapes de plàstic, bastonets de cotó, coberts, globus, paquets i embolcalls, ampolles, bosses). Aquests objectes solen acabar a la natura un cop utilitzats, i sovint apareixen a les platges o es queden submergits als oceans. Són residus que tenen un impacte molt negatiu sobre els ecosistemes, la biodiversitat i fins i tot sobre la salut humana. Per lluitar contra aquesta situació, la UE ha establert un objectiu de reducció del 30% d'aquest tipus de residus, amb una sèrie de mesures contra l’ús d’aquests plàstics.

Més informació: campanya “Be ready to change”

  

Europe Direct Lleida
C/Major, 31 bis - 25007 Lleida | Tel. 973 700 675 http://europedirect.paeria.cat/

Per consultar els enllaços, cal obrir el correu prèviament, ja que no funcionen en 'Vista prèvia'
Per consultar, modificar o cancel·lar les seves dades d'aquest servei premi aquí

Soc de Lleida