Europa en un click
  
  
1. ACTUALITAT DE LA UE
LA COMISSIÓ EUROPEA I EL GOVERN DE LA GENERALITAT SIGNEN UN ACORD PER FACILITAR L’ACCÉS DELS GOVERNS LOCALS A FONS EUROPEUS I PROJECTES PIONERS DE CIUTATS INTEL·LIGENTS
  
La Generalitat de Catalunya s’ha adherit a l'”Associació Europea d’Innovació de Ciutats i Comunitats Intel·ligents” impulsada per la Comissió Europea, perquè la Generalitat pugui impulsar les estratègies intel·ligents de les ciutats catalanes a través d’una plataforma promoguda per les institucions europees i sota el paraigües de l’estratègia del Govern SmartCatalonia.

Aquesta associació europea permet connectar les ciutats i municipis d’Europa amb empreses del sector i desenvolupar solucions urbanes innovadores que puguin ser compartides en el futur. Entre d’altres qüestions, l’accés a aquesta plataforma per part de ciutats i municipis catalans els facilitarà l’accés a fons europeus i projectes innovadors avalats per les institucions europees per solucionar els diferents reptes que implica el desenvolupament d’una estratègia transversal intel·ligent en l’àmbit municipal.

Més informació: Comissió Europea

  
  
  
2. PROGRAMES I CONVOCATÒRIES
CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A MESURES D'INFORMACIÓ EN L'ÀMBIT DE LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMUNA (PAC) PER A 2019
  
L'objectiu de la convocatòria és conscienciar l'opinió pública de la importància que té l'ajut concedit per la UE a l'agricultura i al desenvolupament rural a través de la PAC. Les mesures d'informació hauran d'incloure una o diverses de les activitats següents:

- Producció i distribució de material multimèdia o audiovisual
- Campanyes a Internet i els mitjans socials
- Activitats als mitjans de comunicació
- Conferències, seminaris, tallers i estudis sobre temes relacionats amb la PAC

Els sol·licitants hauran de ser entitats jurídiques establertes en un Estat membre de la UE. L'import de la subvenció oscil·larà entre un mínim de 75.000 EUR i un màxim de 500.000 Eur.

Termini: 14 de desembre 2018
Més informació: convocatòria de propoestes DOUE

  
  
  
PREMI «ALTIERO SPINELLI DE DIVULGACIÓ: DIFONDRE EL CONEIXEMENT SOBRE EUROPA» 2018
  
Premi de la Comissió Europea per reconéixer contribucions destacades que ajudin els ciutadans a comprendre millor la UE. Aquesta edició del Premi se centra en activitats que millorin el compromís dels joves europeus en els valors democràtics. Les obres/activitats/productes que es poden proposar per al 2018 són:

- Programes o campanyes educatives innovadores i orientades a la pràctica i/o cursos oberts en línia massius.
- Jocs (online i/o offline) amb finalitats pedagògiques que permetin als joves participants experimentar Europa i el seu funcionament a la pràctica.
- Projectes col·laboratius i activitats basades en l'acció que promoguin la participació concreta dels joves en els processos democràtics que configuren el futur de la UE.
- Combinacions d'aquestes obres/activitats/productes.

La convocatòria està oberta a particulars (persones físiques) que siguin ciutadans de la UE; entitats jurídiques no governamentals fundades i amb seu en un Estat membre de la UE. Es concediran cinc primers premis de 25 000 EUR.

Termini: 7 de gener 2019
Més informació: Comissió Europea

  
  
  
CONVOCATÒRIA PILOT “UNIVERSITATS EUROPEES” DEL PROGRAMA ERASMUS+
  
Convocatòria que pretén fomentar l'aparició de 20 Universitats Europees cap al 2024 que consistiran en xarxes ascendents d'universitats de tota la UE que permetran als estudiants obtenir un títol combinant estudis en diversos països de la UE i contribuir a la competitivitat internacional de les universitats europees.

Els projectes hauran d’incloure aliances de com a mínim 3 universitats de tres països diferents. Les universitats dels Estats membres de la UE i les que estan ubicades en països del programa ERASMUS+ poden participar com a beneficiàries en aquesta convocatòria.

El pressupost d’aquest pilot 2019 és de 30M€ i es preveu finançar 6 projectes d’una durada de 3 anys (cada projecte rebrà 5M €)

Termini: 28 de febrer 2019
Més informació: Comissió Europea

  
  
  
3. SOM EUROPA
DEBAT A LLEIDA SOBRE EL FUTUR DE LA POLÍTICA AGRÀRIA COMUNA
  
Avui 20 de novembre a les 12h45 tindrà lloc un debat sobre el futur de la Política Agrària Comuna (PAC), en el qual participarà l'eurodiputada Lídia Senra (del grup Confederal de l’Esquerra Unitària Europea/Esquerra Verda Nòrdica), membre de la comissió d’Agricultura i Desenvolupament Rural del Parlament Europeu. La jornada es desenvoluparà al Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera, de la Universitat de Lleida, en el marc del I Fòrum SER: “La transformació de la indústria agroalimentària”.

El debat sobre la Política Agrícola Comuna després del 2020 comptarà, a més de l'eurodiputada Lídia Senra, el director general de Fruits de Ponent, Josep Presseguer; i el director general d'Afrucat, Manel Simon. El debat començarà a les 12h45 i serà moderat pel periodista Josep Cuní.

Més informació: Parlament Europeu

  
  
  
4. DESTAQUEM
CONVOCATÒRIA DE PRÀCTIQUES A L'ESTRANGER – PROGRAMA TLN MOBILICAT
  
Pràctiques d’un mínim de 2 mesos a qualsevol país de la Unió Europea en empreses públiques i privades, per persones inscrites a la Garantia Juvenil. Requisits per accedir-hi: tenir entre 18 i 30 anys d'edat; estar inscrit/a a la Garantia Juvenil; estar inscrit/a com a demandant d'ocupació no ocupats al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya; tenir estudis d'especialització de grau mitjà o superior abandonats prematurament o acabats; tenir experiència laboral inferior a tres mesos.
A Catalunya hi ha 9 entitats que gestionen aquest programes de pràctiques. En el cas de Lleida, cal adreçar-se a l’Associació Alba (Tàrrega)
Guia de pràctiques i treball a l'estranger

  
  
  
PRÀCTIQUES AL PARLAMENT EUROPEU
  
Pràctiques laborals de 5 mesos a la Secretaria General del Parlament Europeu o a les Oficines del Parlament Europeu als Estats membres.
Requisits: tenir la nacionalitat d'un estat membre de la UE o d'un país candidat, ser major d’edat, tenir bon coneixement de 2 idiomes oficials de la UE i no haver gaudit anteriorment d’unes pràctiques similars.
Convocatòria oberta fins el 30 de novembre.
Parlament Europeu

  
  
  
5.OFERTES DE TREBALL A L’ESPAI ECONÒMIC EUROPEU
OFERTES DE TREBALL DE LA XARXA EURES A L’ESPAI ECONÒMIC EUROPEU
  
Podeu consultar les ofertes de treball i processos de selecció de personal a Europa en aquest enllaç del nostre web

  
  
  
CONVOCATÒRIES DE TREBALL I PRÀCTIQUES EN INSTITUCIONS DE LA UE
  
Podeu consultar més convocatòries de treball i programes de pràctiques en institucions, agències i organismes de la UE en aquest enllaç del nostre web

  

Europe Direct Lleida
C/Major, 31 bis - 25007 Lleida | Tel. 973 700 675 http://europedirect.paeria.cat/

Per consultar els enllaços, cal obrir el correu prèviament, ja que no funcionen en 'Vista prèvia'
Per consultar, modificar o cancel·lar les seves dades d'aquest servei premi aquí

Soc de Lleida